.

2019. September 17. Tuesday, Zsófia napja van. Tizenháromezer példányos, ingyenes regionális havi lap, heti hírlevél és napi frissítésű honlap
Kereső
 
Iránytű Heti Hírek

Galéria


Belépés a fórumba


Cikkek "Közélet" rovatban: 2294 találat

Ingyen kapott ingatlan
Közélet
2005-12-01

A Kincstári Vagyoni Igazgatóság ingyenesen felajánlotta Budakeszinek a Pataki Ferenc u. 7. alatti, 433 hrsz-ú ingatlant. 213/2005.(X.18.)


Előkészületek az 50. évfordulóra
Közélet
2005-12-01

Egy 1956-os emlékhely méltó kialakítására előkészítő munkacsoport alakult. Tagjai: a polgármester, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke, a Szépítő Egyesület elnöke, az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke, a Pénzügyi Bizottság elnöke, az Erkel Ferenc Művelődési Központ igazgatója és a tanácsnok. Feladatuk, hogy javaslatot tegyenek a 2006. évi költségvetés ide vonatkozó részére. 210/2005.(X.18.)


A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról
Közélet
2005-12-01

szóló 41/2003.(VII.30.) rendelet módosításáról: Módosult a lakásfenntartási támogatáshoz szükséges kérelem 1. sz. melléklete, az időskorúak járadékának megállapításához szükséges 2. sz. melléklet, az átmeneti támogatáshoz szükséges 4. sz. melléklet, a gyógyszertámogatáshoz szükséges 5. sz. melléklet és az ápolási díj 6. sz. melléklete. A rendszeres szociális segélyhez szükséges új 3. sz. mellékletet a rendelet hatályba lépésétől, azaz 2006. január 1-jétől kell alkalmazni. 40/2005.


Nem jelenhet meg az interjú
Közélet
2005-12-01

Novemberi lapunk számára beszélgetést készítettünk Lendvay Endre alpolgármesterrel, hogy a tevékenységével kapcsolatban nyilvános fórumokon elhangzott és a helyi közbeszédben forgó vádakat megerősítse vagy cáfolja. Közben Lendvay Endre terjedelmes helyreigazítási kérelemmel fordult lapunkhoz, melynek megjelentetése és az arra adott válasz elvitte az interjúra szánt helyet. A megjelenést Lendvay Endrével egyeztetve a decemberi számra halasztottuk. Amikor azonban a hangfelvétel alapján rögzített beszélgetés véleményezését kértük decemberi lapunk számára, az alpolgármester nem adta hozzájárulását annak megjelentetéséhez.


Magyarország jövőképe a Szent István-terv alapján
Közélet
2005-12-01

Náray-Szabó Gábor akadémikus, a Professzorok Batthyány Körének tagja a terv részleteit osztotta meg a közönséggel november 14-én a Budakeszi Polgári Körök meghívására. A Nemzeti Fejlesztési Terv olyan jövőképet kíván felmutatni, mert jövőkép nélkül nem lehet élni.


Intézkedési terv a Budakeszi átmenő forgalmi terhelés kezelésére
Közélet
2005-12-01

Célkitűzés: 1. A Budakeszit nyugatról elkerülő út – elsősorban a tervezett MO autóút – mielőbbi megépítésének kikényszerítése Budakeszi útra bekötő útnak egyidejű megépítésével.


rendeletek
Közélet
2005-12-01

A 2005. évi költségvetési rendelet módosítása: A korábbi átcsoportosításokat vezették át a rendeleten. 42/2005.


Budaörs határára kerül a szennyvíztelep
Közélet
2005-12-01

Az önkormányzat egy hatástanulmány elkészítését követően elvi szinten támogatja a szennyvíztisztító-telep áthelyezését a Budakeszi külterület 10067/18. hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanra. A Dél-budai regionális szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programban Budakeszi korábbi, a Dél-Budakörnyéki Területfejlesztési Önkormányzati Társulásban betöltött tagságából fakadóan szerepel a budakeszi szennyvíztelep rekonstrukciója. 215/2005.(X.18.)


Rekord méretű hitelfelvétel készül
Közélet
2005-12-01

511 millió Ft felvételét tervezi az önkormányzat. A könyvvizsgálói vélemény szerint a 331,4 millió forintos hitelfelvétel tőke és kamatterhei annak tudomásulvételével vállalhatók, hogy a kamat és tőketerhek a későbbi időszakok beruházási lehetőségeit csökkenthetik.


Pályázat
Közélet
2005-12-01

Pályázat a Czövek Erna Zeneiskola igazgatói posztjára. A pályázatok beadási határideje a felhívás Oktatási Közlönyben való megjelenésétől számított 30 nap. A kinevezés 2006. augusztus 1. és 2011. július 31. közötti időszakra vonatkozik. 208/2005.(X.18.)


Pályázat a Széchenyi István Általános Iskola igazgatói álláshelyére. A határidők itt is ugyanazok, mint a zeneiskolai pályázatnál.

209/2005.(X.18.)


<< <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  > >>

További cikkek | Vissza | A lap tetejére

     
     

www.budakornyekiiranytu.hu 

Made by EG-LOGIC