Pest megye > Életmód
A behatoló fafajok terjedése társadalmi probléma is

2016-07-08 21:13:58
876 olvasás

A Pilisi Parkerdő Zrt. 2005 óta foglalkozik a bálványfa, Közép-Európa legveszélyesebben invazív fafaja visszaszorításával. Ám az önkormányzatok, a magánerdő-gazdálkodók és a kerttulajdonosok tudatossága is szükséges az eredményes küzdelemhez.

A Pilisi Parkerdő Zrt. uniós forrásokból 2012 óta a „Természetvédelmi fejlesztések a Pilisi Parkerdőben” 2012-2015 KEOP pályázat 2015 nyári lezárásáig több mint 400 hektár érintett területen, mintegy 122 millió forintot fordítottak a bálványfa-állományok visszaszorítására. A bajnai erdészet kezelésében álló cser- és tölgy főfafajú erdőfelújításokban így jelenleg nincs bálványfa. A következő öt évben ennek az állapotnak a fenntartása a feladat, hogy a környező területekről is távol lehessen tartani a bálványfa magszóró egyedeit.

Az idegenhonos fajok általában egy adott ökoszisztémában elpusztulnak, vagy nem válnak inváziós fajjá, hanem beilleszkednek az őshonos fajok közösségébe. Egy-egy esetben azonban hirtelen és tömegesen képesek e fajok elterjedni (ezeket hívjuk inváziós vagy özönfajoknak), felborítva a meglévő ökológiai egyensúlyt. Ennek következtében új egyensúlyi helyzet alakul ki, amely során az inváziós fajok kiszoríthatnak őshonos fajokat (például elfoglalják életterüket), és azok így kihalhatnak.

Amennyiben a környéken magszóró bálványfa található – miként azt többek között egy Dorog községhatárában lévő erdőrészleten is tapasztalták a Pilisi Parkerdő Zrt. szakemberei –, nagyon hamar végbemegy az invázió. Csupán egy év leforgása alatt a most említett, Dorog melletti erdőterület csaknem 40%-át elöntötte a bálványfa. Ez 200-300 m2-es, összefüggő foltokat jelent.„Ha nem foglalkozunk a bálványfával, akkor rövid idő alatt hatalmas társulásokat képes kialakítani. A bálványfa rendkívül gyorsan nő, vastagsági növekedése is jelentős, magról és sarjakról is nagyon könnyen újul. Erdőgazdálkodási szempontból a bálványfa sűrű koronája okozhat még komoly problémát, hiszen elveszi a fényt az alacsonyabb erdőszinteken lévő újulatoktól, ráadásul a lomb nagy nitrogén-felhalmozódást eredményez, ami a ragadós galajhoz hasonló, nemkívánatos gyomnövények megjelenését eredményezi. A bálványfa gyökere, levelei olyan biomarkereket választanak ki, amelyek a környezetében lévő lágyszárú és fás szárú növények életfolyamataira negatív hatást gyakorolnak. A fagy sem állja a bálványfa útját, épp ellenkezőleg: serkenti a gyökérsarj-képzést. A bálványfa nem csak az erdészeteknek, hanem magánerdő-gazdálkodóknak és civil kerttulajdonosoknak is komoly problémát okoz. Mivel szomszédos területekről könnyen és gyorsan szórja szét a magjait, széleskörű összefogás szükséges a visszaszorításához” – mondta Limp Tibor, a Pilisi Parkerdő Zrt. bajnai erdészetének műszaki vezetője.

A bálványfa a háztáji állattartásban sem kívánatos: Magyarországon nincs olyan növényevő állat, ami elfogyasztaná az intenzív illat- és ízanyaggal rendelkező levelét vagy a kérgét. A Pilisi Parkerdő Zrt. tapasztalatai szerint a bálványfa a lakosság körében, számos kertben is problémát jelent: bekúszik a veteményesekbe, vagy a kis parcellás kukoricákba. Eltávolítása nem csak többletmunkával jár, hanem a termény (pl. lucerna) minőségében is romlást eredményez. A Pilisi Parkerdő Zrt. szakemberei többek között Budapest, Bajna, Gödöllő, Ráckeve és Visegrád térségében kezeltek bálványfa-állományokat, és már a 2016-os év során is többször kérték a segítségüket.

Az inváziós fafajok között legveszélyesebbnek minősülő bálványfa ellen permetezéssel, sorozatos sarjkenéssel (mely során a vegyszert csepegésmentes kézi szerkezettel kenik rá a célnövényre) vagy fainjektálással (mely során a hatóanyagot közvetlenül a fa törzsébe juttatják) lehet védekezni. A biodiverzitás védelmezéséhez és növeléséhez kulcsfontosságú feladat az invazív módon terjedő idegenhonos fajok visszaszorítása, ám valódi siker a települések lakosságainak segítsége nélkül nem várható. A kertekből való kivadulást és magszórást csak ők tudják megakadályozni, enélkül nem lehet elejét venni a bálványfa terjedésének, és az őshonos növényfajok kiszorulásának.

A bálványfák kezelés után

forrás: Pilisi Parkerdő Zrt.

Nyomtatás :: Bezárás