Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Emléktáblát avattak Telkiben

Múltunk tanúi > Telki

2007-06-01


2007. május 11-én felavatták Telkiben, a Polgármesteri Hivatal épületén azt a márványtáblát, amely a háború után a faluból elüldözött családokra emlékezteti az utókort.

1945 után a győztes hatalmak által engedélyezett, a „kollektív bűnösség” és az „etnikai homogenitás” dicstelen elveire hivatkozva Közép- és Kelet-Európában összesen mintegy 12,5 milliós német nemzetiségű embert üldöztek el addigi otthonukból. A Magyarország szovjetizálását felügyelő Szövetséges Ellenőrző Bizottság nyomására hazánkból mintegy 200.000 német kisebbségi lakost telepítettek ki embertelen és megalázó körülmények között. Eközben hasonló intenzitással folyt a Magyarországtól újra elcsatolt területek „magyartalanítása”. 

EMLÉKÜL TELKI TÖRTÉNETÉNEK, AZON LAKOSAINAK, AKIK A II. VILÁGHÁBORÚT KÖVETÕ DÖNTÉSEK MIATT OTTHONUK, HAZÁJUK ELHAGYÁSÁRA KÉNYSZERÜLTEK.

2007. AZ UTÓDOK

ZUR ERINNERUNG DER GESCHICHTE VON TÖLEK, SOWIE IHRER EINWOHNER, DIE INFOLGE DER BESCHLÜSSE NACH DEM II, WELTKRIEG GEZWUNGEN WAREN IHR ZUHAUSE UND HEIMAT ZU VERLASSEN.

2007. DIE NACHKOMMENSCHAFT


Vissza