Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Nagykovácsi Emlékérem 2018

Közélet > Nagykovácsi

2018-09-04


 

 

 

Augusztus 20-án, a nemzeti ünnepen tartott önkormányzati megemlékezésen Kőrösi Éva tanítónő és Janits Béla közéleti szereplő vehette idén át a díjat.


Kőrösi Éva 2004 óta a nagykovácsi általános iskolában kiváló tanító, aki a hagyományos értékeket, a nemzettudatot és a korszerű tudást az élménypedagógia módszereivel adja át tanítványainak. A mindennapi munkája során erősíti a gyerekekben az egymás iránti megbecsülést, az elfogadást, a tiszteletet és a figyelmet. Fontos feladatának tekinti, hogy a tanulók kötődésük Nagykovácsihoz és Magyarország természeti és történeti értékeihez szoros legyen, a népi hagyományok, szokások megőrzésével identitástudatuk megerősödjön.

Janits Béla a rendszerváltása utáni első nagykovácsi képviselő-testület megválasztott tagjaként tevékenyen részt vett a kialakuló önkormányzatiság gyakorlati feladataiban. Többször kapott bizalmat, mint önkormányzati képviselő. Nevével összefügg a Fejér György Szociális Alapítvány tevékenysége, ma is a kuratórium tagja. Tizenkét évig szociális tanácsnok, de az alapítvány révén is sok nagykovácsi család jutott segítséghez. Fejér György megismertetését is feladatának tekinti: a könyvtár jó néhány muzeális könyvvel gyarapodott adományai révén. Tagja a Nagykovácsi Önkéntes Segítők csoportjának. A Nagykovácsi gr. Tisza István Nemzeti Kör egyik alapítója és elnöke. A kör országos szinten fejti ki tevékenységét. Meghatározó tagja a református közösségnek. Tagja volt a Nagykovácsi Kamarakórusnak és tagja a nemrég alakult református kórusnak. Közösségi szemlélete és aktivitása, szociális érzékenységén, problémalátó képességén túl tenni akarása és tettrekészsége miatt is méltó a Nagykovácsiért Emlékéremre.


Vissza