Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Plébánosát temette Budakeszi

Múltunk tanúi > Budakeszi

2007-11-28


November 27-én kísérték utolsó útjára dr. Németh László pápai káplánt, esperest, nyugalmazott plébánost a budakeszi temetőben. A zsúfolásig megtelt plébániatemplomban búcsúzott a gyülekezet a harminc évet Budakeszin szolgált, hat éve visszavonult, életének 91. évében elhunyt papjától.

A plébániatemplomban 14 órakor kezdődő gyászmisét Spányi Antal székesfehérvári megyés püspök celebrálta. A szertartáson jelen volt Takács Nándor, korábbi székesfehérvári püspök, akinek idején Németh László Budakeszin plébánosként szolgált, Kozma Imre atya, Hevenesi János jezsuita atya, Hofher József jezsuita atya, Budakeszi szülötte, az egyházmegye papjai, és László atya volt káplánjai, így Száraz László, jelenleg móri plébános, Boross Zoltán, pilisvörösvári plébános, Ugrits Tamás püspöki titkár, irodaigazgató és Tóth Tamás, bicskei plébános.

Az elhunytat Spányi Antal püspök, Filó Kristóf, Budakeszi plébánosa, Szabó Miklós, a budakeszi egyházközség képviselője, Herkli Antal, a ráckeresztúri egyházközség képviselője (László atya 1951 és 1971 között itt szolgált), Tagai István, Budakeszi polgármestere és Kőrösiné dr. Merkl Hilda, a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium igazgatója méltatta.

A gyászmenet a templomtól kísérte a koporsót félpályás útlezárással a temetőig. A Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium bejáratától az iskola diákjai és tanárai álltak sorfalat az iskola alapítójának és első püspöki biztosának sírjáig. A temetési szertartás végén Nemcsák Károly színművész elszavalta Nagy Gáspár: Öreg pap tűnődő esti imája című versét, majd Szemereki Zoltán volt polgármester, aki a gimnázium alapításában szintén részt vett,  búcsúzott a sírnál.

Képriport dr. Németh László plébános temetéséről

Kapcsolódó cikkeink
Holnap búcsúztatják Németh László plébános atyát   2007-11-26
Elhunyt Németh László plébános atya 2007-11-20
Három évtized szolgálat Budakeszin 2005-08-01


Vissza