Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


A budakeszi svábok kitelepítésének évfordulójára emlékeztek

Múltunk tanúi > Budakeszi

2008-03-28


Hatvankét évvel ezelőtt ezekben a napokban indultak azok a vagonok, amelyek a több mint kétezer budakeszit gyökereitől elszakítva a vesztes háborúban porig rombolt Németországba szállították. A budakeszi polgármesteri hivatal falán elhelyezett emléktáblánál Kishegyi Viktória, az országgyűlés elnökének főtanácsadója emlékezett és helyezte el koszorúját Szili Katalin házelnök nevében is.

Kishegyi Viktória beszédében elmondta, hogy sajnos az európai történelemben nem előzmény nélküli az a fogalom, amit úgy hívnak, hogy vertreibung, elűzetés, vagy úgy hívnak, hogy genocídium, vagy deportálás, vagy lakosságcsere. Láttuk ezt az íreknél, a finneknél, görögöknél, örményeknél, a volt Szovjetunió népeinél vagy a széteső Jugoszlávia népeinél. Ez az, aminek muszáj megálljt parancsolni. Nagyon hosszú volt a magyarországi németek sorsa felett is a hallgatás. Ötven évnek kellett eltelnie, hogy az első emléktáblák, az első történeti visszaemlékezések helyet kapjanak az életünkben. Az ünnepség szónoka könnyekkel küszködve emlékezett arra a hatvan évvel ezelőtti krónikára, amely szerint a vagonokba felrakott kitelepítettek ajkukon a magyar himnusz hangjaival hagyták el szülőföldjüket: Isten áldd meg a magyart, énekelte az a nép, amelyet a magyar hazájukból elkergettek. Egy másik történet szerint valahol a Neckar és a Rajna között egy kis faluban néhány éve meghalt egy ember: környezete szorgalmasnak, tisztességesnek ismerte, jó német hazafi, igaz lokálpatrióta, nagy mesélő, aki mindig magyar történelmi hősökről beszélt, egész faluját Magyarország barátjává tette, és leghőbb kívánságát teljesítették, amikor a temetésén elénekelték a magyar himnuszt. Õt is Budakesziről zsuppolták ki 17 évesen, az ősei a budakeszi temetőben nyugszanak. A családot Eszterlének hívják.

Az ünnepségen elhangzott a Nagy Sándor József Gimnázium két diákjának szavalata és a Hagyományőrző Asszonykórus Zu hause, zu hause kezdetű dala. A kitelepítésre emlékeztető táblánál koszorút helyezett el még Tagai István polgármester Budakeszi önkormányzata nevében, valamint a helyi német önkormányzat, a Hagyományőrző Kör és a Budakeszi Helytörténeti Gyűjtemény Baráti Kör Egyesület.

A megemlékezés a Széchenyi István Általános Iskolában folytatódott, ahol kis műsor kíséretében a résztvevők megtekinthették azt a kiállítást, amelyet a 3-4. osztályosok népismereti óráinak keretében gyűjtött anyagokból állítottak össze.


Vissza