Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Búcsú Mayer Ferenctől

Múltunk tanúi > Budakeszi

2008-04-26


Április 25-én délután felesége, hét gyermeke, húsz unokája mellett gyászolók sokasága kísérte utolsó útjára Budakeszi régi sváb családjának fejét, a katolikus egyházközségi testület rendszerváltás előtti elnökét, a város első önkormányzatának volt képviselőjét.

A budakeszi temetőben tartott gyászszertartáson, melyet Filó Kristóf budakeszi plébános celebrált, dr. Szabó Miklós, a budakeszi római katolikus egyházközség képviselő-testületének világi elnöke úgy emlékezett vissza Mayer Ferencre, hogy 1985-ben olyan időszakban vállalta a képviselő-testületi elnökséget, amikor ez több volt a katolikus ember hitvallásánál. Érdemei közt sorolta fel a zárdaépítés engedélyeztetését és a kivitelezés irányítását, az egyházi ingatlanok visszaszerzéséhez nyújtott szakmai közreműködését, a Prohászka Ottokár Alapítvány létrehozásához, a Prohászka gimnázium építésének beindításához, az első iskolaszék felállításához nyújtott segítségét és az újjászerveződő cserkészet támogatását.
Hidas Mátyás, mint Budakeszin szintén mély gyökerekkel rendelkező polgár, a szertartáson elmondott búcsúbeszédében a 82. évében elhunyt Mayer Ferenc életének fontos állomásait elevenítette fel, így az országos építőipari cégeknél betöltött pénzügyi vezető szerepét, az első szabadon választott önkormányzat pénzügyi bizottságában végzett munkáját, Hagyományőrző köri tagságát. Halálával Budakeszi egy darabját, vérbeli lokálpatriótát, igazi példamutató, tiszteletre méltó közösségi embert veszítettünk el.

A helyi sajtó útján Tagai István polgármester és Szemereki Zoltán volt polgármester emlékeztek meg az elhunytról.
(A nevekre kattintva a beszédek teljes szövege elolvasható.)


Vissza