Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


A szobor felújításába kezdtek

Múltunk tanúi > Budakeszi

2009-05-21


A Budakeszi Szépítő Egyesület a Budakeszi Kultúra Alapítvány támogatásával a budakeszi Gábor Áron u. 59. számmal szemben, a 8/a. számú ház sarkánál az egykori Weichselblöβ területén 124 évvel ezelőtt  készült „Ecce homo” kőszobor, más néven ülő Krisztus restaurálását határozta el.

A szobrot a Bechtold-család állíttatta 1885. március 28-án annak emlékére, hogy mind a négy fiuk túlélte a pestisjárvány pusztítását.  A szobor készítőjéről nincs adat. A mű Krisztus életének azt a pillanatát ábrázolja, amikor megostoroztatása után bíborszínű „királyi” palástban, töviskoronával, kezében a jogart helyettesítő nádszállal (buzogánnyal) „trónusra” ültették és kigúnyolták. A szobor egykor festett volt: köpönyege vörös színe mellett ruháján, lábán sárga, szemén és bajuszán barna, talapzatán piros festéknyomok maradtak fenn. A szobrot utoljára 1990-ben az Országos Műemléki Felügyelőség költségén Varga Zoltán kőszobrász restaurálta.

A Budakeszi Szépítő Egyesület és a Budakeszi Kultúra Alapítvány a restaurálás több mint egymillió forintot kitevő költségének mielőbbi összegyűjtése érdekében kéri mindazon magánszemélyek, vállalkozások és szervezetek segítségét, akik felelősséget éreznek Budakeszi e helyileg védett műemlékének a helyreállításában.

Budakeszi Kultúra Alapítvány
OTP 11742348 20015123
(Ülő Krisztus”)


Vissza