Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Még egy hónapig lehet avart égetni

Életmód > Budakeszi

2010-04-29


Avar és kerti hulladék égetését évente két időszakban lehet végezni: tavasszal, március 1. - május 30. között és ősszel, szeptember 1. - november 30. között. A megjelölt időszakokon belül kizárólag csütörtökön és pénteken 10-18 óra között, valamint szombati napokon 10-16 óra között – ünnepnapok kivételével – lehet az égetni.

Avart és kerti hulladékot a tűzvédelmi előírások megtartása mellett telken belül, szélcsendes időben szabad égetni. Az égetést végző az égetés során köteles gondoskodni a szükséges tűzoltási feltételekről és eszközökről. Az égetés végén gondoskodni kell a keletkezett parázs lelocsolásáról vagy földréteggel történő befedéséről. Közterületen avar és kerti hulladék égetése tilos, kivéve a park- és közterület-fenntartással megbízottat. Tilos az égetés szociális, valamint nevelési és oktatási intézmények 100 méteres körzetében, azok működési ideje alatt.

A hatóságilag elrendelt tűzgyújtási tilalom alól a rendelet felmentést nem ad. A rendelet hatálya nem terjed ki a mezőgazdasági művelés alatt álló és erdőterületekre.

Szabálysértést követ el és helyszíni bírsággal vagy feljelentés esetén legfeljebb 30.000 Ft pénz-bírsággal sújtható az, aki az égetés szabályait megszegi, illetve az égetés időpontján kívül avart és kerti hulladékot éget.

Mi az avar?
Avarnak és kerti hulladéknak minősül az ingatlanok tisztántartása, ápolása, gondozása vagy egyéb kertészeti munkálatok végzése során keletkezett fű, lomb, szár-levél, kaszálék, nyesedék és egyéb növényi maradvány.


Vissza