Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


7000 éves a legrégebbi lelet

Múltunk tanúi > Budajenő

2009-08-26


A múlt év nyarán elkezdődött a budajenői Szőlőhegy közművesítése. Mivel Budajenő régészeti lelőhelyekben igen gazdag terület, a beruházást régészeti leletmentésnek kellett megelőznie. A kulturális örökségvédelemről szóló törvény ugyanis előírja, hogy a beruházás egy bizonyos százalékát régészeti feladatellátásra kell kalkulálni, aminek elvileg fedeznie kell a régészeti munkálatok minden költségét. A részletekről Repiszky Tamást, a szentendrei Ferenczy Múzeum régészét kérdeztük.

A vatyai kultúra névadója a Pest megyei Újlengyel elődtelepülése, melynek története a középső bronzkorra (i.e. kétezer évvel ezelőttre) nyúlik vissza. 1909-ben Kada Elek irányításával itt feltárt sírleletek urnái, edényei arról tanúskodnak, hogy a középső bronzkor békés évszázadai alatt a Kárpát-medence népei gazdagságban, fejlettségben túlszárnyalták Közép- és Nyugat-Európa egykori lakosságának életszínvonalát.
A Kárpát-medencei középső bronzkor végét (i.e. XV-XIV. század) koszideri periódusnak is nevezik Dunaújváros Kosziderpadlás lelőhelye után, ahol az úgynevezett koszideri kincseket találták.
Már 2002-ben a Hilltop II. – beruházásnál végzett feltárások során Budajenőn Magyarország egyik legnagyobb,  közel 3500 éves (Vatya III és Vatya Koszider) telepét tárták fel. Budajenő, mint nagy területen feltárt egyrétegű erődített telep, kiemelkedő helyet foglal el a bronzkori-koszideri időszak erődített telepeinek sorában.

Ilyen előzmények tudatában kezdődött a szőlőhegyi feltárás múlt év novemberében. A beépítésre szánt terület észak-nyugati részén, a törökkorban pusztává lett, egykori Jenő falu szélének nyomait találták meg a XIV-XV. századra keltezhető középkori érem, zabla, sarkantyú, bécsi fazéktöredék-leletek alapján.

Kissé keletebbre újkőkori-neolitikus és rézkori időszakos megtelepedés nyomait fedezték fel. Az elmúlt évszázadok szőlőművelése miatt kiemelkedő leletet nem találtak, de előkerült a hétezer éves kottafejes (vonalak között pöttyökkel!) kultúra néhány csodálatos kőeszköze, cseréptöredéke.

Tavasszal a Perbál felé vezető főútról lecsatlakozó bekötőút területét kutatták meg, amely egy Árpád-kori lelőhelyet érintett. Vasművesség nyomait és két, többször felújított szabadtéri kemencét is felfedeztek. Az egykori Jenő faluhoz köthető, XI-XIII. századi kerámialeletek is előkerültek.

A csodálatos leletanyagot feldolgozás után igazán érdemes lenne egy helytörténeti kiállítás, esetleg egy kiadvány keretei között szélesebb körben is megismertetni.

Koós Hutás Katalin


Vissza