Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Hogyan számít be a jövedelembe a családi pótlék, és miért?

Gazdasági rovat

2009-10-18


A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosításával 2009. szeptember 1-től a családi pótlék már nem adómentes juttatás, hanem egyéb jövedelemként adóterhet nem viselő járandóság lesz, ami azt jelenti, hogy az adóalapba beszámít, de a rá eső adót nem kell megfizetni (ugyanúgy, mint a nyugdíj esetében). Előfordulhat tehát, hogy az adózó jövedelmének egy része a családi pótlék miatt a magasabb adókulcs szerint adózik.

Az egy háztartásban elő házastársak, élettársak esetében a családi pótlék 50-50%-a lesz egyéb jövedelem, tekintet nélkül arra, hogy a családi pótlékot ténylegesen megosztották-e vagy sem. Tehát ha nem történt megosztás, a jogosult személy házastársának, élettársának akkor is figyelembe kell venni a családi pótlék felét az adóalap számításnál. A családi pótlékra jogosult és az adóévben ilyen bevételt szerzett magánszemélynek, illetve vele együtt élő házastársának, élettársának az adóbevallásban fel kell tüntetnie házastársa, élettársa nevét, adóazonosító jelét, (ennek hiányában természetes személyazonosító adatait, lakcímét). Ezt a rendelkezést a munkáltatói adómegállapítás során is alkalmazni kell.
A családi pótlékra egyedülállóként jogosult személynél a családi pótlék 50%-a lesz egyéb jövedelem (adóterhet nem viselő járandóság).
A külön élő és elvált szülők esetében a gyermektől külön élő szülő egyáltalán nem jogosult családi pótlékra, ezért nem kell annak felét egyéb jövedelemként figyelembe vennie.
Amennyiben a munkavállaló nem a munkáltatójától kapja az adóterhet nem viselő járandóságot (ideértve különösen a családi pótlék 50%-át), nyilatkozatot kell adnia a munkáltatójának. A magánszemély nem köteles a nyilatkozatban feltüntetni a családi pótlék 50%-nak, vagy az egyéb adóterhet nem viselő járandóságnak az összegét, de ha nem nyilatkozik az összegről, a munkáltató köteles az adóelőleget a béréből a legmagasabb adókulcs alapján vonni akkor is, ha egyébként az összes jövedelme ennél kevesebb lenne, ugyan az adóévről szóló bevallásban az esetleges különbözet visszaigényelhető.


Vissza