Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Hogyan születhet újjá az ember, ha már vén?

Közélet > Budakeszi

2010-05-23


Ismét felejthetetlen hétvégét töltött a református gyülekezet Mátraházán a Lelkészi üdülőben. A hétvége mottója Nikodémus kérdése volt: Hogyan születhet újjá az ember, ha már vén?

Nem kerülhető meg e kérdés mai egyre zavarosabb világunkban. Élhetnénk tisztábban, felelősség-teljesebben nemzetünk és egymás iránt, ha Nikodémushoz hasonlóan a mai kor embere is szükségét érezné, hogy megtanulja ugyanazt az igazságot, amit Nikodémus Jézus Krisztus tanítása által tett magáévá, mely szerint a hit által kapjuk Isten kegyelmét. Nikodémus, aki bizalmi tisztséget töltött be a zsidó államban, képzett és nagyra becsült tagja volt a Zsidó Tanácsnak, szerette volna hallani Jézus tanítását. Nappal azonban röstellt hozzámenni, ezért éjjel kereste fel az Üdvözítőt. Később elmondta Jánosnak a beszélgetés történetét, mely apostolok feljegyzései révén szolgáltak milliók okulására. Az ott tanított igazság, ma épp oly fontos, mint azon az éjszakán, a magányos hegyen, ahová a zsidó vezető elment, hogy tanulhasson az újjászületés lényegéről a szerény galileai tanítótól.

A csendes március végi hétvégén mi is feltettük magunknak e kérdést és együtt kerestük a választ, őszintén feltártuk gondolatainkat. Szeretetben, biztonságban éreztük magunkat, és biztos, hogy mi, akik ott voltunk újjászülethettünk.

Köszönettel tartozunk nagytiszteletű Boros Péter református lelkész úrnak és feleségének Edinának, akik megszervezték és biztosították nekünk a teljes átszellemülés és feltöltődés lehetőségét; Fóris Szilárd zongoraművésznek, a Czövek Erna AMI tanárának, aki nemcsak tevékeny részvételével, hanem orgonajátékával is szebbé tette számunkra ezeket a napokat; és végül egymásnak is, hogy figyeltünk a másikra, őszintén megosztottuk egymással gondolatainkat, és odaszántuk magunkat teljes szívvel az evangéliumi tanításnak. 

Tassi-Ködöböcz Judit gyülekezeti tagVissza