Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Új költségvetés – a fejlődés irányai

> Nagykovácsi

2006-03-01


Nagykovácsi január 30-án elfogadott költségvetéséről, az önkormányzat terveiről Bencsik Mónika polgármester asszony tájékoztatta lapunkat.

A fő gondot a nevelési–oktatási intézmények állami normatíváinak csökkenése jelentette, illetve a személyi jövedelemadó önkormányzatoknak átengedett részére vonatkozó tartalékképzési kötelezettség, amelynek összegét szintén nem kapjuk meg. A helyi adók tekintetében az építményadónál nem történt változás, viszont a telekadót a törvényben megengedett keretek között (0-200Ft/m²) a tavalyi 70Ft/m²-ről 90-re emelte a testület. Az étkezési hozzájárulások tekintetében is csupán inflációkövető emelés történt. Az egyéb önkormányzati szolgáltatási díjak, pedig változatlanok maradtak. Újabb teherként nehezedik viszont, hogy ebben az évben a jogszabályok, és a Gazdasági Minisztérium kényszerítésére szolgáltatási szerződést kell kötnünk a BKV-val, aminek még előttünk ismeretlen anyagi vonzatai is lesznek. Összességében mintegy 20 millió Ft forráshiány prognosztizálható.
Ugyanakkor a kedvezőtlen anyagi körülmények között sem csüggedünk, igyekeztük megkeresni azokat a forrásokat és egyéb lehetőségeket, amelyek a falu sorsát előre vihetik és egyben az itt élők kényelemét is szolgálják. Az Öreg Iskola felújításával, közművelődési intézménnyé és közösségi színtérré alakításával régi adósságunkat szeretnénk törleszteni a lakosság felé, hiszen ilyennel a falu mind a mai napig nem rendelkezik. Nyílt közbeszerzési eljárás keretében hamarosan kiválasztjuk a kivitelezőt, aki egyelőre a keleti szárnyat fogja felújítani. Galériás rendszerben itt kap majd helyet a könyvtár és egy közösségi terem. A beruházás forrását egyrészt a Magyar Fejlesztési Bank állami kamattámogatású hitele, másrészt a nyílt licit eljáráson értékesített önkormányzati ingatlan bevétele alkotja. A munkálatok márciusban kezdődnek és augusztus 20-án már szeretnénk szalagot vágni.
Másik fontos beruházás a Kolozsvár utcai útépítés lesz, amivel az Ófalu legfontosabb utcájának tűrhetetlen és méltatlan állapotát szeretnénk megszüntetni. A költségeket jelentősen megnöveli az út alatt húzódó elavult közművek felújítása. Ez önmagában többe kerül, mint az út: mintegy 30-40 millió Ft-ot tesz ki. A fejlesztést az előbb említett hitelből, illetve a vissza nem térítendő útfelújítási pályázaton elnyert összegből finanszírozzuk.
Idén folytatódnak a nevelési intézményekben már korábban elkezdett rekonstrukciók is. Az általános iskolában fűtéskorszerűsítést, valamint az első emelet burkolatcseréjét, festés-mázolását tervezzük. Az óvodában a vizesblokkok kerülnek felújításra és talán már egy torna szoba megépítésére is sor kerülhet.
A felnőtt orvosi rendelő felújítása ugyancsak nem tűr halasztást. Eredetileg a Polgármesteri Hivatallal egybeépített egészségházat szerettünk volna megépíteni, de a szűkös anyagi feltételek között csak a mostani rendelő átalakítására futja. A jelenleg lezárt orvosi lakás helyén egy harmadik orvos munkafeltételeit szeretnénk megteremteni, amit már a lakosság létszáma is indokol.
Az északi területek rohamos fejlődése nélkülözhetetlenné teszi az út menti járda megépítését, amely egészen a Zsíros-hegy tetejéig fut. Reményeink szerint az idén erre is sor kerülhet.
A Sebestyén-dombon élők életét szeretnénk megkönnyíteni a kastély kerítése mellett futó járda építésével, amelynek nyomvonala a jelenlegi csapadékvíz-elvezető árok lesz. Az ide kerülő U-elemeket betonlemezzel fogjuk fedni.
A távolabbi jövőben önkormányzati területen magántőke bevonásával egy sportcentrumot is tervezünk. Ebben a konstrukcióban a létesítmény tulajdonosa csak bérelné az önkormányzati területet és az általa fizetett bérleti díjból finanszíroznánk azt a fejlesztési hitelt, ami a 2006. évi költségvetésben prioritásként meghatározott és a fentiekben részletezett beruházásokat teszi lehetővé.
dr. Antalóczy Péter


Vissza