Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Mi lesz veled Nádas-tó?

Életmód > Budakeszi

2010-11-11


Tisztelt Budakeszi Lakosok! Kötelességemnek érzem, hogy tájékoztassam önöket a város határában fekvő Nádas-tó revitalizációját célzó erőfeszítéseink jelenlegi állapotáról, hiszen a kezdő lépések megtételében Budakeszi önkormányzata is segítette munkánkat, így budakeszi lakosok által befizetett közpénzből is áldozott az elképzeléseinkre.

Miután a Buda környéki Iránytű 2008. augusztusi és 2009. szeptemberi, és a Budakeszi Hírmondó 2009. májusi számában cikkek jelentek meg a Nádas-tó történetéről, jelenlegi állapotáról és fejlesztési lehetőségeiről, kezdeményezésünkre 2009 decemberében a város képviselő-testülete megszavazta egy térszínvonalas térkép elkészítését, amit a megbízott vállalkozó 2010. február 26-ra elkészített.

Sajnos az eltelt idő alatt a területtel kapcsolatosan számos olyan dolog derült ki, amely jellemzi hazánk etikai és morális állapotát! De haladjunk szépen sorban.

2009-ben több pályázaton szerettünk volna elindulni, amelyek középpontjában a Nádas-tó területének teljes felmérése és a rekonstrukciójának megkezdése szerepelt. Az önkormányzat azonban nem támogatta erőfeszítéseinket, mondván, nem tisztázottak a terület tulajdoni viszonyai. A halogatások és ígérgetések következtében a pályázatokról lemaradtunk.

2009 szeptemberében aztán a Nádas-tó nyugati területén elhelyezkedő rétet felszántották. Természetkárosítás miatt hatósági bejelentést tettünk. Az ügy intézése során derült ki, hogy a város a szóban forgó területnek sem a tulajdoni, sem a kezelési jogával nem rendelkezik. Erről vagy nem tudtak, vagy bizonyos személyek tudtak róla, de ezt valamilyen okból (esetleg személyes érdekből, kapcsolatrendszeri helyzetük miatt) nem jelezték. Többször kértük és kerestük a területtel kapcsolatos szerződéseket, de ezeket az önkormányzatnál nem találták.

A természetkárosító események hatására elkezdtük a terület tulajdoni viszonyainak mindnél pontosabb megismerését. Eljutottunk a Viking Executive Golf Kft-hez, melynek egyik vezetőjével 2009 novemberében megbeszélést kértem a területtel kapcsolatos problémák tisztázására. Kiderült, hogy a cég már a kilencvenes évek elején haszonbérbe vette a várostól nyugatra eső, közel 90 hektáros területet, amely a mamutfenyőket nyugatról határoló úttól a lovardáig, a Telki úttól egészen a Nádas-tótól délre fekvő turistaútig tart. A cég képviselője állította, hogy a tulajdoni lapon nem szerepel a Nádas-tó, vagy más terület védettségi besorolása. Pedig a területet már 1985-ben természetvédelmi oltalom alá helyezték (1/1985.(III.15.) sz. tanácsi rendelet), mely 1990. január 5.-én lépett hatályba! A megbeszélés során ismertettem a Nádas-tóval, valamint a Budakeszi Arborétum és Parkerdő Komplexummal kapcsolatos terveket és lehetőséget kértem, hogy a cég vezetősége előtt is ismertethessem a koncepciónkat.

2010 januárjában a cég néhány vezetőségi tagja, s helyi képviselője (VGD Ferencz & Partner Kft.) előtt ismertettem terveinket. Arra a kérdésre, hogy a cég haszonbérleti joga 2008-09-ben valóban lejár-e, kitérő választ kaptam, és értésemre adták, hogy a cég nem áll el eredeti elképzelésétől, mert az évek során „rengeteg” pénzt fektettek be a területen. Terveik között szerepel egy nemzetközi golfcentrum létrehozása, melyhez kiszolgáló épületeket, apartman házakat építenének. Az elgondolt tó-revitalizációs munka, vagy más környezeti-természetvédelmi fejlesztés megkezdésekor megszüntetnék a területükön az átjárás lehetőségét. Arra a javaslatomra, hogy a cég konzorciumi partnerként vegyen részt a Budakeszi Arborétum és Parkerdő Komplexum létrehozásában, elutasító választ kaptam. A cég hazai képviselője a természetvédelmi határozatokra csak legyintett, és jelezte, hogy „ezek a problémák csak a jogi szakemberekre tartoznak”.

smertettem, hogy egy 2008-as önkormányzati rendelet értelmében (10/2008.(IV.9.)) nem csak a tó területe (16,3312 ha), hanem a tőle északra fekvő száraz gyepterület is természetvédelmi oltalom alá került. Vagyis a Nádas-tó déli oldalán található úttól egészen a Telki útig védettséget élvez ez a kis földdarab, amely így összességében több mint 36 ha. Ez a harminchat hektár a cég teljes földterületének közel 38%-a. A legfrissebb földhivatali lapokon már a teljes területre szerepel a természetvédelemi státusz!

Itt tartunk most! Ennyi huzavona, keresztbetevés és innen-onnan kapott információk alapján ki merem jelenteni, hogy a földspekuláció nem csak Sukorón vagy Páty-Telki határában történik. Itt van a kertünk alatt, és ezt kérem, értsék szó szerint! Milliónyi kérdés forog mind a mai napig az agyunkban a különböző egyezetéseken elhangzott javaslatok, ígéretek után. De leginkább az, hogy hol van az a „rengeteg befektetett pénz”, amit a cég hazai képviselője megemlített. Végül is mire gondolhatott?

Lássunk néhány példát:
-   A rendszerváltás óta a területen a természet törvényei uralkodnak. Békésen birkák legeltek, néha újgazdagok vadat űztek, vagy motorosok dübörögtek rajta.
-   A kaszálások biztosan sok pénzbe kerültek, főleg ha nem is tudtak róla, hogy védett területen zajlik, így feltételezem, megfelelő hatósági engedélyük sem volt rá az elmúlt, lassan húsz évben!
-   Az illegálisan lerakott hulladékot, az autóroncsokat önkéntesek, helyi vállalkozók, vagy sok unszolásra az önkormányzat szállíttatta el. 
-   A lakosság elszegényedése miatt ősztől egészen a hideg elmúltáig hordták el a fát, de idén már nyáron is baltától és fűrésztől volt hangos az itt-ott felcseperedő erdő és a tavat övező liget.

Ez csak néhány pont abból, mi zajlik Pest megye egyik legszebb fekvésű természetvédelmi területén.
A Budakeszi Arborétum és Parkerdő, valamint a Budakörnyéki Natúrpark koncepcióját képviselők kezdeményezésére 2010 májusában a budakeszi bodzás-árokhoz, augusztusban a mamutfenyőkhöz és a Nádas-tóhoz is kihelyezte a természetvédelmi területet jelző táblákat a budakeszi polgármesteri hivatal műszaki osztálya. Ezúton is köszönet érte!

Sok munka vár még ránk, de nem adjuk fel, mert a terület sokkal többre hivatott, minthogy keveseknek hasznot hozó, Budakeszi lakosságát hosszútávon mérhetetlen mértékben károsító tevékenység martalékává váljon, és attól kelljen rettegni, hogy holnap minden gyepfoltját fölszántják, fáit kivágják, a tavat feltöltik, hogy újabb golfcentrum, lakópark, vagy bevásárlóközpont nőjön ki a területből!

Munkánk eredményeként 2010 júliusában újabb fontos információkat kaptunk az állami hivataloktól, és ezekre alapozva kívánjuk felépíteni a további stratégiánkat, megtenni a következő lépéseket, melynek eredményéről szintén beszámolunk majd. 

Weiperth András biológus
ELTE TTK Biológia Doktori Iskola

Kapcsolódó cikkek
A Buda környéki Natúrpark - 2009-10-03
Fák világtalálkozója Budakeszin - 2008-04-23

Vissza