Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Egy év tapasztalatai - összegez a Budakörnyéki Natúrpark

Életmód > Budakeszi

2011-07-07


Idén júliusában egy éve, hogy megalakult a Budakörnyéki Naturparkért Egyesület.  Alapításkor célul tűztük ki, hogy a régió településeivel, vállalkozóival, gazdálkodóival és a civil szervezeteivel összefogva létrehozzuk a Budakörnyéki Naturparkot. Az elmúlt egy év bebizonyította, hogy a választásokon többször elhangzott ígéretek ellenére sem kormányzati, sem önkormányzati szinten nem szerepel a környezet-, természetvédelemben és a fenntartható gazdálkodásban rejlő lehetőségek kiaknázása.

Napjainkban pedig egyre többször halljuk e témák fontosságának megkérdőjelezhetőségét, a szakmai és érdekvédelmi szervezetek leépítését. Ez magyarázható szakmai tudatlansággal, szűklátókörűséggel, de feltételezhetjük, hogy újból olyan korszak következik, mikor előre lefektetett tézisek, üzleti érdekek alapján minden feláldozható. Nem törődve azzal, hogy hosszabb távon milyen problémákat hagyunk hátra a jövő nemzedékeinek.

Egyesületünk tavasszal több rendezvény szervezését és lebonyolítását vállalta. Eredményeikből le kell vonnunk a tapasztalatokat és ezeket felhasználva kell a további lépéseket megterveznünk. A 2011. május 18.-án tartott tisztújító közgyűlés is remélhetőleg újabb lendületet ad elképzeléseinknek, melyek segítségével hozzájárulhatunk a régióban található ellentétek feloldásához és fejlesztési irányokat adhatunk a környezeti, természeti és kulturális kincsekben bővelkedő térségnek. Erre nagy szükség lenne, mert az elmúlt 50+21 év alatt eltékozolt lehetőségei és módszeres kártételei után a döntéshozóknak észre kell venniük, hogy a főváros agglomerációjában lévő települések párbeszéd és összefogás nélkül képtelenek lesznek a koncepcióik összehangolására, a közös tervezésre és településeik érdekeinek érvényesítésére. Ugyanis napjainkban lehetetlen úgy korszerű, hosszútávú fejlesztési stratégiákat alkotni, hogy kizárom a településemen kívülről érkező hatásokat. A régió szakmai és civil szervezetei is hangsúlyozzák, hogy újra kell gondolni a fővárostól nyugatra található települések helyzetét. A felszínre kerülő földspekulációk, ipari- és lakóparkok építései, bővítései, az M0-ás körgyűrű új szektorainak tervei mind azt vetítik előre, hogy a helyi lakosság igényeit figyelmen kívül hagyva akarnak olyan beruházásokat végrehajtani, melyek hatására az itt lakó állampolgároknak sértik, lehetetlenné teszik az egészséges környezethez való jog gyakorlását. Itt az ideje, hogy a települések vezetői végre felismerjék, hogy a lokális problémák az egész kistérségre, régióra jellemzőek.

Ezek gyors és hatékony megoldásához azonnali párbeszédek, összefogások szükségesek.
Véleményem szerint sarkalatos pont Budapest és az agglomerációjának viszonya. Fővárosunk vezetőinek el kell dönteni, milyen kapcsolatot kíván kialakítani az agglomerációban található településekkel. Azzal a közel 1 millió emberrel, aki itt él, dolgozik, és napi ingázásával biztosítja az ország és fővárosunk működőképességét. Észre kell venni az aránytalanságokat, mert miközben a főváros belső közlekedési hálózatait bővítgetik, addig vonzáskörzetének közlekedése egyre kilátástalanabb. A belváros „gettósodása”, a régi ipari területek lepusztulásával egyre nagyobb a nyomás a külső kerületekben és az agglomárációban fellépő lakásigényeinek kielégítésére. Ennek orvoslására sokkal könnyebb újabb és újabb zöld területeket feláldozni, mint megannyi bürokratikus és korrupciós szintet leküzdve a főváros területeinek rendezését elvégezni, amivel hosszabb távon megakadályozható, visszafordítható lenne a főváros lakosságának elvándorlása. Az évek alatt kialakult holtpontról az egyre nehezebb helyzetbe kerülő önkormányzatok csak összefogással tudnak kimozdulni, hogy végre hatást gyakorolhassanak a legfőbb döntéshozókra és résztvehessenek a folyamatok irányításaiban.

Weiperth András
Budakörnyéki Naturparkért Egyesület


Vissza