Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Erdőszerkezet-átalakítás Budakeszi környékén

Életmód > Budakeszi

2011-09-19


A kiöregedett feketefenyő-állomány helyén az őshonos fafajták arányát növelné a Pilisi Parkerdő, pályázati forrásból. Hat helyszínen összesen huszonhárom hektáron folyik a munka a Budakeszi Erdészet területén. A folyamat emberi beavatkozás nélkül nem vagy csak olyan lassan menne végbe, amely az emberi élet léptékeivel mérve nehezen lenne belátható.

A pusztuló fekete fenyők alatt sarjadó őshonos erdő
A Budakeszi Erdészethez tartozó területeken (Nagykovácsi, Budakeszi, Budajenő, Telki, Zsámbék, Páty, Perbál) a természetes erdők nagysága és összetétele az elmúlt kétezer esztendő alatt sokat változott. Az emberi beavatkozásnak, s főként az egyre intenzívebb erdőhasználatnak köszönhetően az összefüggő erdőborítás sok helyen megszűnt, s ezeken a helyeken leginkább az állattartás vált dominánssá. A legelőkön - az erdő védőhatásának hiánya és a folyamatos erózió miatt - idővel a termőtalaj is lepusztult, s e földterületek jellegzetesen kopár, természetes megújulásra képtelen helyekké váltak.

A XX. század első felében, amikor az erdősítés hazánkban ismét lendületet kapott, a megmaradt sekély termőréteg megtartása, és a talajerózió megfékezésére ezeket a területeket szélsőséges körülmények között is élet- és növekvő képes feketefenyő csemetékkel ültették be, amelyek a talajt megfogva, hosszútávon a többi faj számára is kedvező életteret teremtettek. Az akkori elgondolás sikerét jelzi, hogy az így telepített fenyőerdő védelmében idővel valóban megjelent a lombos újulat, a virágos kőris, a molyhos és csertölgy és néhány cserjefaj is. A feketefenyő állomány az idők során az eredeti funkcióját betöltötte és jelentős része mára el is öregedett.  

Virágzó kőris csemete
Az élőhely-rekonstrukció folytatásaként idén tavasszal a Pilisi Parkerdő Zrt. „Parkerdő természetesen 2010-2012” néven, egy több éven át tartó, komplex programot indított, melynek első, kezdeti szakasza az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósul meg. A program legfőbb célja a lombos erdőállomány kialakításához szükséges feltételek mielőbbi megteremtése, valamint az őshonos fafajok arányának maximálisra növelése. Ehhez a meglévő lombos újulat kímélete, a kőris csemeték telepítése, a megerősödésükig végzett ápolási munkák végzése egyaránt szükséges. A kívánt erdőtársulás további kísérő fajai (pl. juharok, tölgyesek) a környezetből települnek be.

 A Pilisi Parkerdő Zrt. által gondozott „Parkerdő természetesen 2010-2012” természetvédelmi program a Budakeszi Erdészethez tartozó területeket kiemelt figyelemmel kezeli. Itt - egy korábbi KMOP pályázat keretében – már 2008 és 2010 között is jelentős fejlesztési munkák folytak. A most zajló, Parkerdő természetesen 2010-2012 pályázat e beavatkozások folytatását, a megkezdett munka további területekre történő kiterjesztését teszi lehetővé.  

A feketefenyő-erdő és az újulat
A beruházások során az említett erdőkben jelenleg összesen 6 helyszínen 23 hektáron zajlik erdőszerkezet-átalakítás, amelynek során az idegenhonos, vagy az adott termőhelyre nem illő őshonos fafajokból álló erdők megfelelő őshonossá alakítása valósul meg. A projekt célja a megjelent lombos fafajok csemetéi és az őshonos cserjefajok számára optimálisabb növekedési környezetet megteremtése. A folyamat azonban emberi beavatkozás nélkül nem megy végbe. A pályázati tevékenység eredményeként hosszú évek során olyan társulások alakulnak majd ki, amelyek a rekonstruált élőhelyek részeként számos védett növény- illetve állatfajnak adnak majd kedvező életteret.

 Lukács Sándor, a Budakeszi Erdészet műszaki vezetője lapunknak elmondta, hogy a cél elérése érdekében a Pilisi Parkerdő a vegetációs időszakon kívül végzett fakitermelése során az idegenhonos feketefenyő elöregedett, beteg példányait saját költségén kivágta és a természetes állaptokat és a talajt leginkább óvó módszerekkel elszállíttatta. Ahol az őshonos természetes újulat (pl. virágos kőris, juhar, erdei gyümölcsök) önmagában nem volt elegendő, ott erdőfelújítást végeztek, facsemetéket ültettek. A korábbi pályázat során megtisztított területeken a megjelent fiatal őshonos egyedek védelmében talajlazítást végeztek, s gyomok visszaszorítása érdekében sarlóztak, a talaj vízháztartásának javítása érdekében többször kapáltak.

Lukács Sándor azt is elmondta, hogy a védett erdőterületekre bevezető utal elején sorompókat helyez ki az erdészet, de a budakeszi erdészet területén több kilométernyi, hulladéknak minősülő, évtizedekkel korábban kiépített vadkerítést is elbontanak és elszállítanak majd.

Az összességében 296 millió költségvetésű beruházás keretében harmincegy települést érintően 201 erdőrészleten folynak munkálatok a Pilisi Parkerdő Zrt. teljes területén. A pályázati eredmények megtartása jelentős gazdasági érdek is, amelyhez társul a természetkárosító hulladéklerakás, a fa- és kőlopás, az extrém sportok és az illegális "zöld" szabadidős tevékenységek megfékezése is.

A Budakeszi Erdészet területén a jövőben pályázati forrásból további tizenöt hektáron folytatják majd az erdőszerkezet-átalakítással járó munkálatokat.

fotók: Koós Hutás Katalin


Vissza