Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Amikor a kevesebb a több

Életmód > Budakeszi

2011-10-10


A Budakörnyéki Natúrparkért Egyesület lapunkhoz eljuttatott levelében felajánlja Budakeszinek, hogy a templomkert mögött sziklavályúvá alakított patakmedret példaértékű, üde ligetté varázsolja a térkövek közé rejtett kis medencékkel, csobogókkal és vízi növényekkel - mi több, a folyamatos gondozást is magukra vállalják.

A természetvédők már sikerként könyvelhetik el azt is, ha egy kertben madáritatót és a kert sarkában egy kis sűrű vadont létesít a tulajdonos. Ha pedig valahol az ősöreg famatuzsálemeket nem vágják ki, vagy a fecskefészket nem verik le, szinte személyes győzelmének érzi, pedig hajdanában az embereknek eszükbe sem jutott volna ilyesmit tenni - önszántukból.

A legkisebb zug, sziklarepedés és faodú elég, hogy egy denevér vagy egy gyíkocska átvészelje a telet és következő tavasszal folytathassa a természetben természetes életét, amelytől mi emberek olyan hűtlenül elfordultunk, mintha mi magunk bizony nem ugyanilyen életet élnénk közös bolygónkon.

Egy „apró” tervezési hiba

Budakeszin a jó szándékú, szépítő változtatás reményében okozott meggondolatlan beavatkozás áldozatául esett az a megmaradt rövidke patakmeder-szakasz is, ami a római katolikus templom melletti romok alatt fut, valamelyest emlékeztetve ezeknek a romoknak a múltjára, azokra a szebb időkre, amelyekben idillikus tájakon, idillikus életek teltek.

Ha a tervezés során a természetvédőket is megkérdezik, azok elmondhatták volna, milyen nagy a jelentősége egy ilyen kicsike patakmedernek az Élet számára. De nem tették. A tervező, asztal mellett tervezte meg és betonból álmodta meg az árkot, melyet esztétikai megfontolások és bizonyára statikai számítások szültek - de a természetvédelem kimaradt szempontja közül. Az pedig sajnálatos, hogy az uniós pályázatot arra a meggondolatlan, természeti kárt okozó tervre adták, amelyet most megvalósítanak és ezután a kikövezett, lebetonozott, halottá tett patakot nem lehet föléleszteni. Sok millió forintba kerülne ezt az „apró” tervezési hibát jóvátennie Budakeszinek!

A természet mindenkié

A holt kőmeder fölött, a matuzsálem-korú gyönyörű szomorúfűz sem biztos, hogy túl fogja élni ezt a beavatkozást de a természetvédő még nem adta föl - nem szabad, hogy föladja! Õ élő patakot álmodik, ahol nem csak lefolyik a víz, de egy kicsit játszik a napfénnyel és dallamot is dúdol: mintha a természetben lenne és nem sziklavályúban a város közepén. Aztán képzelete a patakba növényeket és mindenféle állatot szül - a természetvédő erre a helyre egy olyan tündérkertet álmodik, mint ami alig egy méterrel odébb, a zárda kertjében, mindenféle durva beavatkozástól védve, még most is, békében megvan.

Egyesületünk ezúton fölajánlja Budakeszinek, hogy a város szép, új közterére, mindenki örömére idevarázsolunk egy üde ligetet, a térkövek közé rejtett kis medencékkel, csobogókkal és vízi növényekkel - és gondozzuk is, hogy valóban kedves helyévé váljon a budakeszieknek! Munkánkhoz minden lelket és lelkes ötletet szívesen látunk - legyen ez az eldugott kis ér-tündér, mindenkié!

Kép és szöveg: Koós Kolos, Budakörnyéki Natúrparkért Egyesület


Vissza