Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Telki jövője az iskola

Közélet > Telki

2012-04-12


Deltai Károly, Telki polgármestere a telki általános iskola eredményeiről és jövőjéről, a törvényi változások okozta nehézségekről, a telki térfigyelő kamerák zsámbéki-medencei várható karrierjéről és a telki egészségügyi ellátás új rendszeréről nyilatkozott lapunknak.

-   A választási kampányban három fejlesztést ígértünk: új óvoda, a főutca felújítása és a Muskátli utcai forgalmi csomópont. Akkor még nem számolhattunk azzal, hogy a ciklus második felében az önkormányzati feladatok és bevételek egy részét egyelőre nehezen számszerűsíthető módon, magához vonja a magyar állam. Az első évben az óvoda megépült, a második évben nyertünk nyolcvan millió forint pályázati támogatást a Muskátli utcai körforgalom kiépítésére, de a hasonló célra fordítható pályázati keretet időközben zárolták, így a beruházást egyelőre el kell halasztanunk. A sorrendben előre vettük a főutca tizenöt éve halogatott felújítását. Még idén elkezdjük. Várhatóan két költségvetési időszakot vesz igénybe, főként, ha csak önerőből lesz rá módunk.

-   A központosítás az iparűzési és a gépjárműadó egy részét érinti majd.
-   E két adónemből Telkinek éppen a lokálpatriotizmus miatt komoly bevétele van: az itt élő tulajdonosok a cégeiket Telkibe jelentik be, hiszen tudják, hogy az iparűzési adó és a cégek flottái után fizetett gépjárműadó jótékony hatását a saját környezetükben családjukkal együtt élvezhetik. Havonta ellenőrizzük, és negyedévente felülvizsgáljuk a költségvetésünket, és szükség esetén módosítunk. A 2013-ban hatályossá váló törvénymódosítások hatásait egyelőre még nehezen tudjuk felmérni. Többféle stratégiát is kidolgozunk azért, hogy a változásokra időben és érdemben tudjunk reagálni.

-   Mi a stratégiájuk az iskola állami kézbe adására?
-   Bár megértem az oktatási törvény célkitűzéseit, és elismerem, hogy az ország nagy részén pozitív a hatása, de Telki oktatási szempontból egy speciális település és az iskolánk állami kézbe vétele a településnek speciális problémákat okoz. Mielőtt családommal ide költöztem, több főváros környéki település közül az iskolája miatt választottuk Telkit. Pedig ez az iskola akkor éppen történetének a mélypontján állt, a számba vett intézmények közül mégis kiemelkedett építészeti, oktatási színvonala és a hangulata miatt. Azóta az iskolánk óriási fejlődésen ment keresztül: felfejlesztettük a két tannyelvű, magyar-angol oktatást, a matematika szakirányt felerősítettük és kiegészítettük a logika, a tanulásmódszertan, az informatika és a sakk oktatásával. Kompetenciaméréseken és tanulmányi versenyeken a legjobbak között teljesítenek diákjaink. Az új oktatási törvénnyel kifejezetten összhangban állnak a törekvéseink, ezért nagyon fájdalmas nekünk, hogy lehetséges, hogy elveszítjük a kontrollt az iskolánk felett, hiszen ez a mi eredményünk. Attól tartunk, hogy az új rendszerben az iskola színvonala romlani fog. Kiemelkedően sok gyerek él Telkiben és a családok számára nagyon fontos az oktatás minősége és az oktatási környezet. Az iskola Telki identitásának oszlopa. Ha nem teszünk semmit azért, hogy az oktatással ide kössük a fiatalokat, Telki egy emberöltő alatt fokozatosan kiürül. Az általános iskolánk fejlesztését csak az első lépésnek tekintettük. Nyelvi labort, könyvtárat, sőt gimnáziumot is építenénk, olyan oktatási környezetet teremtve, ami a legfogékonyabb életszakaszukban is Telkihez és az itteni társaikhoz köti a gyerekeinket.

-   Mi az, amitől féltik az iskolát? Az egységesítéstől?
-   Az iskola a működéséhez nagyon sok kiegészítő támogatást kap az önkormányzattól, az iskolai alapítványtól, a szülőktől. Az átvétel után ezek a bevételi oldalról automatikusan kiesnek. A puszta normatíva alapján kevesebb pénzt kap majd az iskola, ami óhatatlanul minőségromláshoz vezet. Egyelőre nem látjuk a módját és a garanciát arra, hogy az iskola állami kézbe vétele után ezeket a segítő támogatásokat az iskola javára tudjuk fordítani, s az eddig elért eredményeket és színvonalat nem csak tartani, de emelni is tudjuk.
Négy forgatókönyvet dolgoztunk ki. Az első változat, hogy átadjuk az iskolát az államnak. Költségvetési szempontból az önkormányzatnak ez kedvező, de a színvonalas oktatást ennél többre tartjuk. A második lehetőség, hogy egyházi gondozásba adjuk az iskolát. Ez pénzügyileg szintén előnyös, de Telki lakosságának összetételét tekintve nem biztos, hogy egyetértés alakulna ki ebben a kérdésben. A harmadik lehetőség, hogy megpróbáljuk visszaszerződni az iskolát, de ez olyan többletterhet ró az önkormányzatra, amit az adóelvonásokkal párhuzamosan nagy valószínűséggel vállalni nem tudunk. A negyedik változat, hogy olyan alapítvány kezelésébe adjuk az iskolát, amiben résztulajdonos az önkormányzat. Gyakorlatilag egy magániskolát hozunk létre, ahol az oktatás színvonalát a település igényeinek megfelelően tudjuk biztosítani. Költségvetésileg ez a legnehezebb megoldás.

-   Nem Telki az egyetlen település, amely megoldást vár kiemelkedő színvonalon működő iskolája védelmében. Ha kellő határozottsággal jelzik az igényüket, biztosan születik megoldás.
-   A törvény az első változat megszületése óta nagyon sokat változott, finomodott. Sok kényes kérdésre valószínűleg rendeleti szinten találnak majd megoldást. A gondunk az, hogy döntenünk kéne, de a döntésünkhöz szükséges rendeletek még nem születtek meg.

-   Nem csak az oktatásban, de az egészségügyi ellátásban is próbálják magas színvonalon önellátóvá tenni a települést.
-   Az orvosi rendelőnket és a védőnői szolgálatot egy bérleménybe helyeztük át, amely megfelelő körülményeket biztosít a betegellátáshoz. Fogászati és egy újabb gyermekorvosi praxis létrehozását is kezdeményeztük. Három defibrillátor-állomás működik, a legújabb az iskolánál. A telki kórházzal pedig szerződést kötöttünk a munkaegészségügyi ellátásra, s csak telkieknek éves egészségügyi ellátási és szűrési rendszert kínál méltányos áron: a telki lakók közösségeket alkotva, kis csoportokban tudnak a kórház által kínált ellátási csomagokra jelentkezni. Országosan egyedülálló, kísérleti projekt ez, amit az önkormányzat a kórház vezetőségével közösen dolgozott ki.

-   Egy telki vállalkozás kamerájával szerelnék fel a Zsámbéki-medence településeit.
-   Két intelligens kamerát kapott Telki ettől a vállalkozástól, amely többek között rendszámfelismerésre és követésre is alkalmas. Ezt a csúcstechnológiát terjesztené el több településen a budakeszi rendőrőrs területéhez tartozó önkormányzatok közbiztonsági és bűnmegelőzési tanácsa. Pályázattal a Norvég Alap támogatására is számítunk. Jelentős eredmény lenne, ha a Zsámbéki-medence települései egységes kamerarendszerrel felügyelhetők, a belépő idegen rendszámok nyomon követhetők lennének. De a kamerák jól használhatók a településüzemeltetésben is, mint például a parkolás vagy a teherautók behajtási engedélyének ellenőrzése.

Koós Hutás Katalin
Fotók: Salamon László


Vissza