Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Kétmillió fát ültetett a Parkerdő

Gazdasági rovat > Pest megye

2023-01-05


Az erdőszerkezet-átalakítás, erdőfelújítás és-telepítés során a társaság több mint 930 ezer csemetét ültetett, főleg kocsányos és kocsánytalan tölgyet, csert és elegyfajokat, köztük juhart, kőrist és vadgyümölcsöket, s 21 tonna tölgy- és csermakkot is elvetett. 240 hektáron csemeteültetéssel újított idős erdőket, melyből 105 hektáron az idegenhonos akác vagy feketefenyő helyére őshonos kocsánytalan és csertölgyet, hazai nyárfajokat ültetett.Ilyen erdőfelújítás zajlott nemrég Érd mellett a Beliczay-szigeten, de hasonló történik hamarosan Pomáz térségében, ahol egy új parkerdőt hoz létre a társaság. Az érdi Beliczay-szigeten például a korábbi egykorú, alacsony biodiverzitású – mindössze két fafajból álló –, ezért ökológiai szempontból sérülékeny nemesnyár faültetvény helyén változatos fafajokból álló, a klímaváltozás negatív hatásainak ellenálló, stabil ökoszisztémájú, elegyes, puhafás ligeterdő születik az idei ültetések nyomán.

A Pilisi Parkerdő ezen túl 2022-ben a saját területén húsz hektárral növelte a hazai erdők területét (erdőtelepítés). Ezt egészítették ki az idegen területen, megbízásos erdőtelepítések és fásítások, melyekkel a társaság több mint 1,1 millió csemetét helyezett ki. A legnagyobb szabású munkák a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megbízásából ültetett autópálya-növénytelepítések és az útépítésekkel kivont erdőterület pótlása volt, emellett Gödön közel háromszázezer, Pápán majdnem negyvenezer, Budapesten a Nemeskéri úton húszezer csemetét ültetett a Parkerdő. Összegezve: 2022-ben a Pilis Parkerdő saját és vállalkozói tevékenysége részeként több mint kétmillió facsemetét ültetett.

A társaság részt vállalt a Agrárminisztérium és a MOL Új Európa Alapítvány „VárosFa” elnevezésű településfásítási programjában. 2022-ben tizenhét településen összesen közel ezer sorfát ültetett el a települések önkormányzataival közösen.

A Pilisi Parkerdő kezelte erdők fakészlete 2022-ben is közel 260 000 m3-rel gyarapodott. Az éves fakitermelés ennek a növekménynek idén sem érte el a háromnegyedét, mintegy 180 000 m3 körül mozgott. A Pilisi Parkerdő speciális helyzetét jól mutatja, hogy az általa kezelt hatvanezer hektárnyi erdőterületen országos viszonylatban is magas, közel húsz százalék a faanyagtermelést nem szolgáló erdők aránya.

Az erdőfelújítás és -kezelés a Pilisi Parkerdő legfontosabb, de korántsem egyetlen tevékenysége. A társaság 2022-ben elindította Városierdő-fejlesztési programját, mely hosszú távú, szisztematikus koncepció a budapesti erdők komplex ökoszisztéma-szolgáltatásainak javítására. Ennek keretében idén az általa kezelt fővárosi erdőkben hetvenöt százalékra emelte a folyamatos erdőborítással kezelt területek arányát. Emellett jelentős turisztikai beruházásokat hajtott végre a területén, illetve a hozzá tartozó Budakeszi Vadasparkban és gödöllői Arbo Parkban, illetve megkezdte Visegrád környéki „Fellegpark” komplex ökoturisztikai hálózatának kialakítását.

forrás: Pilisi Parkerdő Zrt.


Vissza