.

2020. May 27. Wednesday, Hella napja van. Tizenháromezer példányos, ingyenes regionális havi lap, heti hírlevél és napi frissítésű honlap
Kereső
 
Iránytű Heti Hírek

Galéria

Belépés a fórumba


Templomot építenek az evangélikusok

Budakeszi > Közélet
2017-11-30
698 olvasás

A gyülekezet november 29-én gyertyafényes szabadtéri istentiszteleten helyezte el épülő temploma alapkövét a Márity utcában a MOL-kút és a Spar-parkoló közötti téren. Igét hirdetett dr. Fabinyi Tamás püspök, Bencze Imre esperes és Lacknerné Puskás Sára gyülekezeti lelkész szolgálatával.Az alapkő kapszula okiratának szövegét Benczúr László olvasta fel az egybegyűlteknek.

A reformáció kezdetének fél évezredes emlékévében pár nappal advent első vasárnapja előtt, Isten iránti hálával helyezzük el az ünneplő budakeszi evangélikus templom alapkövét.
   A Budahegyvidéki gyülekezet szórványában, majd annak leánygyülekezeteként élő evangélikusság 2015-ben anyaegyházközséggé szerveződött. A Budakeszi, Páty, Telki, és Budajenő területén élő közösség eddigi istentiszteleti helyét kinőtte. Saját templomának építése a Magyarországi Evangélikus Egyház és a Magyar Állam támogatásával vált lehetővé.
    Az alapkőletétel szolgálatát dr. Fabinyi Tamás, az Északi Egyházkerület elnökpüspöke, Bencze Imre, a Budai Evangélikus Egyházmegye esperese és Lacknerné Puskás Sára, a budakeszi evangélikus egyházközség lelkésze végezte. A templomépületet Benczúr László építész, a gyülekezet felügyelője tervezte.
    Ézsiás próféta ígéretével Ézsaiás próféta ígéretével: „Íme, én alapkövet teszek le Sionban, mondja az Úr, drága és szilárd szegletkövet, hogy aki hisz, ne szégyenüljön meg.” És Megváltónknak a Máté írása szerinti evangéliumban olvasható biztatásával: „Meg van írva: az én házamat imádság házának nevezik. Bizony mondom néktek, mindazt, amit imádságban hittel kértek, megkapjátok.”
    Így helyezzük el leendő lelki otthonunk alapkövét, nem feledve a zsoltáros intését: „Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők.
    Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen velünk, és utódainkkal! Ámen.
Budakeszi, 2017. november 29.
Aláírók: dr. Fabinyi Tamás, az Északi Egyházkerület püspöke, Bencze Imre esperes, Lacknerné Puskás Sára lelkész, Benczúr László felügyelő, Virágh Zsuzsa gondnok, Harangozó Katalin jegyző és Garam Gyöngyi pénztáros.

Az alapkőben elhelyezett kapszulába az okirat mellé bekerült még az Evangélikus Élet legutóbbi lapszáma, a 2017-es naptár, a reformáció emlékére az evangélikus egyház kiadásában megjelent 2517-es naptár, a leendő templom már elkészült vázlattervei, s a Magyar Nemzeti Bank tízezer forint névértékű emlékérme, melyet a reformáció 500. jubileumára bocsátottak ki.Az ünnepi alkalom, melyen Csenger-Zalán Zsolt országgyűlési képviselő is megjelent, a református parókia melletti Kálvin-teremben szeretetvendégséggel folytatódott. Az önkormányzat képviseletében Bakáts Bernadett alpolgármester köszöntötte a gyülekezetet a makosmáriai templom történetéből kiragadott idézettel: „Minden templom egy ablak az örökkévalóságra”. Dr. Fabinyi Tamás pedig arra bátorította a híveket, hogy ne hagyják elkallódni az átmenetileg elveszett evangélikusokat, a sodródókat, a sehová sem tartozókat.A budakeszi evangélikusok a Budahegyvidéki Evangélikus Egyházközség szórványaként működtek. Az istentiszteleteket kezdetben házaknál, az ezredfordulótól a református templomban tartották. A közösség életében fordulatot hozott, amikor 2007-ben saját lelkészük lett Lacknerné Puskás Sára személyében, majd 2009-ben elkészült a gyülekezeti terem egy református templom melletti ingatlanban. A gyarapodó gyülekezet mára kinőtte a termet.

A magyar állam pénzügyi támogatásával templomot építhetnek azon az 1500 m2-es területen, melyet az önkormányzattól tízmillió forintért bocsátott az evangélikus egyház rendelkezésére. A templom mellett lelkészi hivatal, gyerekeknek bibliaköri kisterem és egy nagyobb, a templomtérrel egybenyitható gyülekezeti terem is épül. Benczúr László számos evangélikus intézmény tervezésében, építésében, felújításában részt vett, így a budahegyvidéki gyülekezet 1998-ban a Kékgolyó utcában épült templomát is ő tervezte.

Koós Hutás Katalin

A budakeszi evangélikus gyülekezet istentiszteleteiken hétről-hétre a következő imádsággal kérik Isten áldását:
Urunk, Istenünk! Hűséges szeretettel vezettél minket mindeddig. Ígéretedre alapozzuk gyülekezetünk életét. Te azt mondtad: „Én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd meglátjátok.” Hálával tapasztaljuk nap mint nap, hogy Te valóban közöttünk munkálkodsz. Építsd továbbra is a Benned való közösséget. Kezedbe tesszük templomunk ügyét, hiszen tudjuk, hogy ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Kérünk, add áldásodat terveinkre és a megvalósulásra, hogy a készülő ház a közösség épülését, és a Te dicsőségedet szolgálja. Ámen

Nyomtatható verzió

Vissza | A lap tetejére

     
     

www.budakornyekiiranytu.hu 

Made by EG-LOGIC