.

2020. May 27. Wednesday, Hella napja van. Tizenháromezer példányos, ingyenes regionális havi lap, heti hírlevél és napi frissítésű honlap
Kereső
 
Iránytű Heti Hírek

Galéria

Belépés a fórumba


Az avarégetés szabályai

Pest megye > Közélet
2018-03-22
791 olvasás

A lakosság egészsége, a környezetünk tisztasága miatt a kerti zöld hulladékot elsősorban komposztálni kell. Ha ez nem lehet, a nem komposztálható  zöld hulladék a budakeszi járás legtöbb településén elégethető, de csak ingatlanon belül. Közterületen égetni mindenütt tilos.

REMETESZŐLŐSÖN az avar és kerti zöldhulladék égetése március 15. és április 15. között, illetve október 15. és november 15. között csak hétköznapokon 8 – 17 óra között lehet, az év egyéb időszakában kerti hulladék égetése tilos.

BUDAKESZIN az avart és a kerti hulladékot tavasszal március 1. - május 31-ig, ősszel szeptember 1. – november 30. között lehet égetni, de ezen belül is kizárólag pénteken 8-21 óra között, szombaton 8-12 óra között,az ünnepnapok kivételével.

NAGYKOVÁCSIBAN a kerti hulladék kezeléséről, ártalmatlanításáról az ingatlan tulajdonosa gondoskodik, lehetőleg komposztálással. A kerti hulladék égetése tilos.

ZSÁMBÉKON október 1-jétől április 30-ig munkanapokon és szabadnapokon (szombat) lehet kerti hulladékot égetni.

BIATORBÁGYON a nem komposztált kerti hulladék nyílt téri égetése február 1-jétől május 31-ig és szeptember 1-jétől november 30-ig hétfőn és pénteken 8-20 óráig megengedett. Munkaszüneti- és ünnepnapokon az égetés szigorúan tilos.

BUDAÖRSÖN kerti hulladék nem égethető közterületen és a rendszeres háztartási hulladék elszállításába bekapcsolt ingatlanokon. Az ezen kívül eső ingatlanokon kerti hulladék égetését elvégezni kizárólag március és április, valamint október és november hónapokban, keddi és szombati napokon, 9 és 18 óra között lehet.

PÁTYON a kerti hulladék, avar égetésének időpontja egész évben minden hét hétfője. Ha ez munkaszüneti nap, akkor a soron következő munkanap, kivéve a tűzgyújtási tilalom időtartamát. Környezetre ártalmas, vagy az égés közben azzá váló anyagokat (pl.: műanyag, gumiabroncs, éghető települési szilárd hulladék, stb.) égetni tilos!

PERBÁLON a kerti hulladék nyílttéri égetése kizárólag március 1-től május 31-ig, valamint szeptember 1-től november 30-ig engedélyezett szombat, vasárnap, valamint ünnepnapon és munkaszüneti napon az avar és kerti hulladék égetése szigorúan tilos. Kerti hulladék égetése a hét napjai közül hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken engedélyezett, kivéve, ha e napok valamelyike munkaszüneti vagy ünnepnapra esik, illetve annak minősül. December 1-től február 28-ig, valamint június 1-től augusztus 31-ig a kerti hulladék nyílttéri égetése szigorúan tilos.

TELKIBEN ingatlanon belül kerti hulladékot égetni munkanapokon 8-19 óra között, valamint minden páros héten szombaton 9-17 óra között lehet, március, április, szeptember, október, november hónapokban.

BUDAJENŐN teljes körű tűzgyújtási tilalom áll fenn az avar és kerti hulladék égetése esetében akkor, ha az önkormányzat közösségi gyűjtő komposztálókat helyez ki a község területén. A kerti hulladékégetést vasárnap és ünnepnap kivételével szélcsendes időben szabad végezni.

HERCEGHALMON június 1. és augusztus 31. között tilos az égetés. Az ezen kívül eső időszakban kizárólag pénteken lehet égetni, ingatlanon belül.

A füstképzés csökkentése érdekében a kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell és az eltüzelés folyamatosan ugyan, de egyszerre csak kis adagokban, szélcsendes időben történhet.

Égetni csak megfelelően kialakított tűzrakó helyen, vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon, nagykorú, cselekvőképes személy folyamatos felügyelete és a lakókörnyezet lehető legkisebb zavarása mellett szabad. A tűzrakó hely épülettől és egyéb éghető anyagtól legalább 10 m távolságra legyen.

Az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója, bérlője) az égetés során köteles a szükséges tűzoltási feltételekről (pl. oltóvíz, poroltó készülék, homok, stb.) gondoskodni.

Amennyiben tüzelés közben olyan jelek mutatkoznak (pl. az időjárás megváltozik, felerősödik a szél), hogy az égetés folytatása veszéllyel járhat, úgy az égetést azonnal be kell fejezni.

Különösen fontos, hogy az égetendő hulladék nem tartalmazhat kommunális, egyéb háztartási, ipari eredetű hulladékot (műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, stb., illetve ezek maradványait).

Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt, és gondoskodni kell a visszamaradt parázs, vagy hamu belocsolásáról. A helyszín elhagyása előtt meg kell arról is győződni, hogy az égetés helyén túl saját, illetve a szomszédos ingatlanokon a tüzelésből eredően (felszálló égő nyesedék, szikra által) nem keletkezett-e újabb tűzfészek, újabb veszélyforrás.

A nyílttéri égetés során a szabálytalanságokból, illetve az égetésből eredő károkért az égetést végző teljes körű felelősséggel tartozik.

frissítve 2018.06.20.

Nyomtatható verzió

Vissza | A lap tetejére

     
     

www.budakornyekiiranytu.hu 

Made by EG-LOGIC