Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Helyreigazítás

Közélet > Nagykovácsi

2015-08-01
Lapunk 2014. január-februári számában a Jogsértés vagy személyes ellentét? - Felfüggesztenék a polgármestert Nagykovácsiban címmel megjelent, Bencsik Mónika polgármesterrel készített interjúban a bíróság döntése szerint Tóthné Pataki Csilla, volt nagykovácsi jegyzőről valótlan tényeket közöltünk "az alpolgármestert támogató jegyző", "a jegyző pénzügyi fedezet nélkül írt alá" és a "politikai játszmában aktív szerepet vállaló jegyző" alaptalan kijelentéseivel. A valós tények azok, hogy a jegyző feladatát teljesítve jelezte az általa észlelt jogszabálysértést és aláíráskor biztosítva volt a pénzügyi fedezet az önkormányzat szerződésbeli kötelezettségvállalásához.

Ugyanebben a cikkben a valóságot hamis színben tüntette fel a lap, amikor azt állította, hogy az ellentétek egy kútfúrási szerződés körüli vitában csúcsosodtak ki, melyet Dékány Angella alpolgármester és a jegyző pénzügyi fedezet nélkül írt alá a polgármester váratlan kórházi kezelése alatt. Ezzel szemben a valóság az, hogy a Pénzügyi Bizottság tájékoztatása szerint a beruházásra a közműfejlesztési alapból rendelkezésre álló összeg alapján a Nagykovácsi Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete a 8/2013.(II.7.) sz. határozatával felhatalmazta a polgármestert és a jegyzőt a közbeszerzési nyertes ajánlattevővel való szerződéskötésre, s ezen határozat alapján került sor a kútfúrási szerződés aláírására. A szerződésre tényleges fedezetet a fejlesztési céltartalék nyújtott.


Vissza