Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Kis falu - nagy fejlesztések

Közélet > Budajenő

2007-04-02


 

 

 

Budai István, Budajenő polgármestere az idei költségvetésről, a falu fejlesztési terveiről.


- A tavalyi 850 milliós költségvetés után idén 730 millióval számolhatunk. E nagy számok oka a szerencsésen alakult extra bevételeink, mint például a SAPARD-pályázaton elnyert hatvan millió forint a szennyvíztisztító telepre, százmillió forint a szennyvíztelep koncesszióba adásából, kétszázötven millió a Szőlőhegy II. fejlesztését végző polgári jogi társaságtól. Ez a szokásos 350-400 milliós költségvetésünket több mint duplájára duzzasztotta, ami nem valós kép a település általában vett költségvetéséről. Ha ezekből a pénzekből megvalósítjuk az eltervezett fejlesztéseket, ismét helyreáll a szokásos állapot költségvetésünk méreteit illetően.
Melyek ezek a fejlesztések?
-  A szennyvíztisztító telep elkészült. A polgármesteri hivatal is végre a végleges helyére költözhetett azt a hat éves kálváriát követően, amikor az épületet, amelyben működött, átadta a plébániának, s átmenetileg a posta melletti szűk három helyiségbe költözött. A skót bencés rendház Fő utcai, volt gazdasági épületszárnyainak műemlékvédelmi felújításával a helyünk megoldódott. A homlokzat felújítását pályázat útján próbáljuk megvalósítani. A közbeszerzési pályázat lebonyolítását követően májusban-júniusban elkezdődik a tornaterem építése is a Szőlőhegy II.-ből befolyt extra bevétel felhasználásával. Tavaly elkészült a Fő téri park és felújítottunk egy járdaszakaszt a buszmegállóig. 
-  A tornaterem a bencés rendházban működő iskola mellett épül fel. Nem veszélyezteti majd ennek a maga nemében egyedülálló épületegyüttesnek az egységes stílusát?
-  Fennállt ez a veszély, ezért a korábbi terv helyett egy falugyűlést és egy rendkívüli testületi ülést követően úgy döntöttünk, hogy új tervet készítünk. Az ún. organikus építészeti stílusban készült új tervet a műemlék-zsűri egyhangúan támogatta.
Mik az idei beruházási tervek?
-  Idén reális a polgármesteri hivatal befejezése és a tornaterem felépítése önkormányzati beruházásban, valamint a Szőlőhegy II.-t működtető Pjt. költségére a csatornacsere a Fő utcán – az itt futó gerincvezetéket a szűk átmérő miatt kell cserélni -, és a víz- és csatornahálózat  megépítése a Szőlőhegy II.-re a zártkerteken keresztül. Útkarbantartás keretében a Petőfi utca és a Fő utca felújítását terveztük, a Fő utcában természetesen a csatornaépítés után. Útépítésre is pályáznánk, a Füzes-Bokréta-Vadvirág utca tervei már megvalósításra várnak, de útépítésre nem írtak még ki pályázatot, csak útkarbantartásra, pedig ezeknek az útszakaszoknak a kiépítése már nem várathat soká magára. Ezért ideiglenesen egy talajstabilizációs eljárással és a vízelvezetés megoldásával, ha nem is műutat, de legalább egy stabil utat biztosíthatnánk az ott lakóknak.
-  Az önkormányzat intézményei milyen évre számíthatnak?
-  Fenntartott intézményeink egy óvoda, egy iskola, a konyha, a védőnői szolgálat és a polgármesteri hivatal. Ha csak abból kéne gazdálkodnunk, amit normában az állam ad, és nem tudnánk kiegészíteni adóbevételekből, akkor az intézményeinket csak hitelből tudnánk eltartani, és fejlesztésekről szó sem lehetne. Az összes adóbevételünk kb. száztíz millió forint, amiből közel hetven milliót azonnal elvisznek a fenntartott intézményeink. Mindezt úgy, hogy az óvoda pl. telt házzal működik, mégis annyira kevés a maximális gyerekszám után bejövő norma, hogy az óvoda működési költségeit az egyharmadával, az iskola esetében negyven százalékával kell kiegészítenie az önkormányzatnak. Ezelőtt négy évvel nyolcvan gyerek járt az iskolánkba, most pedig száznegyvenöt. Budajenő felívelő pályán van mind a gyereklétszámot, mind az oktatás színvonalát tekintve. A tornaterem elkészülte után száznyolcvan körüli gyereklétszámra számítunk. Az OKÉV-val a közelmúltban folytatott tárgyalások során felmerült, hogy az iskolánk körzetközponti szerepet vállaljon. Jó lenne központnak lenni, de a mostani ismereteink szerint biztosított költségvetési források közel sem elegendők ehhez, csak növelnék a ránk nehezedő terheket.
Budajenőn az elkövetkező években komoly lépések történnek, mivel úgy látom, hogy a jelenlegi testületben nagyobb a szándék a település gondjainak a megoldására, mint a széthúzásra. A választásokon az a szerencsés helyzet állt elő, hogy a falu döntően a polgármesterrel hasonlóan gondolkodó képviselőket választotta be a testületbe, így értelmetlen huzavonával nem raboljuk sem egymás, sem a falu idejét. Bár vannak véleménykülönbségek, nézetletérések, de a települést érintő fontos ügyekben ezeket a képviselő-testület tagjai félreteszik. A szomszéd településekkel is összefogunk, így a felszíni vízelvezetés megoldására a Lágy Víz-programban Telkivel és Páttyal közösen pályázunk .

Koós Hutás Katalin


Vissza