Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Nem vették figyelembe a szerkezeti tervet

Közélet

2005-05-01


Dr. Draskóczy András képviselő napirend előtti felszólalásban arról tájékozatta a testületet a 2005. február 15-i testületi ülésen, hogy az országgyűlés már tárgyalja Budapest Budakeszit is érintő agglomeráció területrendezési tervét, de a beterjesztett anyag számos ponton eltér Budakeszi 2002-ben elfogadott településszerkezeti tervétől.

Nevezetesen pl. a 14/a és 14/b jelű, ún. Viking-golf vállalkozási terület vonatkozásában (ld. márciusi lapszámunk 11. oldal 39. pont és ugyanott Bechtold Gábor írása a 13. oldalon), amely eredetileg mezőgazdasági területként, 0,1 %-os beépítéssel szerepelt, de az agglomerációs terven pirossal jelölt városi települési térségként jelenik meg! A 15. jelű, 0198 hrsz-ot kárpótlási kertvárosi lakóterületként 20 %-os beépítéssel tartja nyilván a helyi szerkezeti terv, míg az országgyűlés előtt ez a terület mezőgazdasági terület. A 23. jelű Makkosmária hétvégi házas üdülőterület, közben az országgyűlés városias települési térségként tárgyalja. A 16. sz. Medipark-terület (a Szanatórium u. végén), amit évekkel korábban már sikerült a beépítéstől megmenteni, a településszerkezeti tervben véderdő, de az agglomerációs rendezési terv pirossal, városias települési térségként jelöli. A 3., 4. és 5. sz. Teleport-terület (a reptér mögötti rész, ahová az Álomvölgy-projektet tervezték) nekünk mezőgazdasági terület, az agglomerációs rendezési tervben hagyományosan vidéki, nagy zöldfelületi arányú települési térség adott esetben 30 %-os beépítési lehetőséggel. A 11/b. Káposztás terület különleges, sport-rekreációs terület a településszerkezeti tervünkben, mely az agglomerációs rendezési tervben mezőgazdasági terület.

Draskóczy András egy ingatlan-lobby háttértevékenységét érzi e mögött. Ha az agglomerációs rendezési tervet ebben a formájában elfogadják, akkor Budakeszinek aszerint kell három éven belül átminősítenie a településszerkezeti tervet, akár akarja, akár nem. Ez a helyzet nem állt volna elő, ha az önkormányzat hivatala a település érdekeit egy kicsit intenzívebben figyeli és védi. Az elmúlt évben gyakorlatilag nem volt főépítésze Budakeszinek, pedig ő lett volna leginkább hivatott ezeket a fejleményeket nyomon követni és a képviselő-testülettel, a polgármesterrel közösen kivédeni. Mindent meg kell próbálni annak érdekében, hogy a településre nézve káros következmények ne következzenek be. Annak kivizsgálását kérte, hogy történt-e a polgármesteri hivatallal vagy az önkormányzat valamely képviselőjével erről egyeztetés.


Vissza

iranytu-cimlap-2021-3.jpg