Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Pályázati pénzekből fejlesztene Budajenő

> Budajenő

2006-03-01


Pinceomlás – pályáznak a javításra

Az új esztendő egy régi és még sokáig aktuális problémával köszöntött a falura: A Kossuth Lajos utca egy kis szakaszán beomlott egy eddig rejtőzködő „biztosítatlan pincerész”. A további omlást megelőzendő, szakszerű megerősítésre (”tömedékelés) van szükség, melynek becsült költsége bruttó 1.800.000 Ft. A képviselő-testület a szűkös bevételek, a költségvetés korlátai miatt a remélt pénzügyi fedezet előteremtését egy pályázat sikeres végig futtatásában találja megvalósíthatónak.


Első fokon elutasították a Szőlőhegy II. projektet

Ez a mozzanat akár szimbolikus is lehet a település /közel/jövőbeni életét fejlődését meghatározó, befolyásoló tervek, események sodrásában. A korábbról, akár évtizedekben mérhetően örökölt, elvarratlan szálak, a jelen fejlesztési, beruházási stratégiáját befolyásoló tényezők, történések , pl. a „Szőlőhegy –II. Projekt egy ütemben való belterületbe vonásának első fokon történő elutasítása a Budakörnyéki Földhivatal részéről, ill. a település szerkezetét, jövőbeni fejlődését évtizedekre meghatározó település rendezési terv irányának kijelölését kísérő viták, elgondolások olyan „üregek”, amelyek eltüntetése, „aládúcolása” nagy felelősséget és összefogást igényel. A szerényebb fejlődést, ezzel együtt vagy ennek ellenére látványos fejlesztéseket, beruházásokat is (Faluközpont kialakítása, tornaterem megépítése,  szennyvíztelep bővítése, új polgármesteri hivatal megteremtése) biztosító anyagi lehetőségek a közeli hetek költségvetési keretének meghatározásával kijelölik a szándékok, a lehetőségek metszéspontjait. Az első hetek üléseinek, döntéseinek súlypontját a pályázati támogatásokkal összefüggő kérdések, határozatok jelentették. Ezek a pályázatok érzékeltetik a tervezett fejlesztések irányait és a testület szándékait Budajenő infrastruktúrájának javítása érdekében.

Új tornateremmel bővül az általános iskola

Egy régóta óhajtott beruházással végre kulturált körülmények között tarthatják majd a testnevelési, sport és egyéb foglalkozásokat, rendezvényeket Budajenőn (kiváltva egyúttal a jelenlegi kultúrház épületét). Fontos döntés hozott ezzel kapcsolatban a Képviselő-testület, elfogadva a beruházás pénzügyi biztosítása érdekében az alábbi, 15/2006.(II.09.)sz. határozatot: Budajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött az általános iskola 2006-ban megvalósuló bővítéséről, azaz a tornaterem megépítéséről. A beruházás becsült költsége (kivitelezés, kiviteli tervek készítése, műszaki ellenőrzés, közbeszerzés bonyolítása) 150981889,-Ft. A képviselő-testület a beruházás pénzügyi fedezetének biztosítása érdekében egyrészt önkormányzati önrészt 125981889,-Ft-ot a 2006. évi költségvetésében biztosít, másrészt 20000000,-Ft vissza nem térítendő támogatás elnyerésére pályázatot nyújt be a Pest Megyei Területfejlesztési Tanács által kiírt, HU-PTFT/CÉDE/61/45/2006. kódszámú, a helyi önkormányzatok fejlesztési és vis-maior feladatainak támogatására a 2006. évben 1. pályázati cél – önkormányzati tulajdonú óvodák általános- és középiskolák bővítése, felújítása – felhívására, valamint  5000 000,-Ft vissza nem térítendő támogatás elnyerésére pályázatot nyújt be Nemzeti Sporthivatal által kiírt, SPO-SL-06 kódszámú, a 2.500 fő alatti kistelepülések sportlétesítményei fejlesztésének, korszerűsítésének, felújításának építésének támogatására felhívás alapján. (A testület ehhez kapcsolódóan elfogadott egy másik határozatot is  az előzővel megegyező „kondíciókkal”. Erre azért volt szükség, mert a két pályázat egymást képviselve összefügg, azaz az egyik elnyerésével a másik önerős vállalássá alakul át.)
 
Felújítják a Fő utca aszfaltját

A település – legalábbis történeti értékek megóvása szempontjából - egyik legfontosabb és legizgalmasabb beruházásának ígérkezik a falu régi központjának számító Fő utca felújításának megvalósítása. A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság kiemelten kezeli ezt a rekonstrukciót, amely magába foglalja a régi házak állagának megóvását ill. eredeti jellegének visszaállítását, parkosítást, díszburkolatok építését is. A testület 6 794 150,-Ft vissza nem térítendő támogatás elnyerésére nyújtott be pályázatot a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt KMRFT-BM-ÚT 2006. kódszámú, a települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának támogatásas felhívásra. A Testület a beruházás pénzügyi fedezetének biztosítására a 2006.évi költségvetésből 9639730,-Ft önrészt vállal. További pályázatok is kapcsolódnak a közterületek felújításához, így a Petőfi Sándor , Táncsics Mihály, Füzes, Bokréta, Vadvirág utcák esetében elsősorban szilárd burkolat kiépítéséről van szó, összesen mintegy 41 700 000, Ft becsült költséggel. Ebből kb. 24 és félmillió forintot különböző pályázatok útján biztosítana az önkormányzat.

Pályázat a volt bencés rendház dísztermi freskójának restaurálására

Műemlékvédelem szempontjából fontos döntést hozott a testület akkor, amikor elfogadta, támogatta az iskola épületében (volt skót bencés rendház) található díszterem freskórestaurálás 2. ütemének pályázati forrás felhasználásával történő megvalósítását. A kivitelezéshez 9  millió forint vissza nem térítendő támogatás elnyerésére a Nemzeti Kulturális alap Műemléki és Régészeti Szakmai Kollégium által kiírt felhívásra benyújtott pályázat biztosítaná az anyagi fedezete, 3 millió forint önrész vállalásával. 
Simon István
Fotó: Bánkuti Ákos


Vissza