Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Önkormányzati döntések

Közélet > Budajenő

2007-05-07


Új Közbeszerzési Szabályzat - Bérleti díj a tanácskozó teremért - Új címen a polgármesteri hivatal - Újabb előre lépés a tornaterem építése felé

Új Közbeszerzési Szabályzat
A közbeszerzésekről szóló hatályos jogszabály rendelkezései alapján elkészült az önkormányzat új módosított Közbeszerzési Szabályzata, amit a képviselő-testület egyhangú szavazattal elfogadott. A Szabályzat mellékletét képezi az Önkormányzat Közbeszerzési Terve, amely 2007-re, mint közbeszerzés hatálya alá tartozó beruházásokat, a tornaterem építését, a polgármesteri hivatal homlokzatának és a ravatalozó épületének felújítását (pályázati forrás elnyerése esetén), az óvoda konyhájának üzemeltetését, a felszíni vízelvezetést (Telkivel közösen), a Lágyvíz program megvalósítását (Telkivel, Páttyal közösen) tartalmazza.

Bérleti díj a tanácskozó teremért
A képviselő-testület az anyakönyvi események lebonyolítására a polgármesteri hivatal tanácskozó termét jelölte ki. A környező településekhez hasonlóan a testület a terem használatáért bérleti díjat állapíthat meg. Az új tanácsteremben az esküvők lényegesen színvonalasabban bonyolíthatók le. A képviselő-testület egyhangú szavazattal úgy határozott, hogy a tanácskozóterem anyakönyvi eseményekre való igénybevételére április 1.-jétől 10.000,-Ft bérleti díjat állapít meg.

Új címen a polgármesteri hivatal
A képviselő-testület határozatban rögzítette, hogy 2007. március 1.-jétől a budajenői polgármesteri hivatal új címe 2093 Budajenő, Fő utca 1-3.

Újabb előre lépés a tornaterem építése felé
A polgármester a tornaterem építésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás bonyolítására árajánlatokat kért be. A felhívásra három cég küldte meg ajánlatát, amiből a képviselő-testület hosszas vita után 7 igen és 2 tartózkodással a Buda ügyvédi Iroda ajánlatát fogadta el és felhatalmazta a polgármestert, hogy a megbízási szerződést aláírja.


Vissza