Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Albert Gábor: A lineáris ember

Könyvajánló

2006-03-01


Február 21-én mutatta be a Pont Kiadó internetes honlapján a Budakeszin élő író legújabb könyvét.

A három egymásra épülő esszét tartalmazó kötetet Fázsy Anikó így méltatta:
„Most már mindent tudok s mindent megértek” – énekeltük hajdanán Koncz Zsuzsával, nem titkolva az iróniát. Elérkeztünk oda, hogy minden irónia nélkül úgy érezzük: semmit nem tudunk és semmit nem értünk. A kormányzati szintre visszaemelt hazudozásban ugyanaz az undok pókháló fon minket körbe és fojtogat, mint a diktatúra évtizedei alatt. Már megint nem a jelenben élünk, a ragyogóra mázolt jövőre várunk. Miért hagytuk, hogy így legyen? Mi a szerepe és felelőssége az értelmiségnek abban, ami megesett velünk? Megnevezte a bűnt? Megnevezte a bűnösöket? A magyar értelmiség nagy része vajon miért aszszisztál önként és szemlátomást szenvedélyesen a diktatúrát hajdan fenntartók túléléséhez, hatalmához?
Albert Gábor az a ritka értelmiségi, aki Márai tanácsát megfogadva
figyel, néz, lát. Lát. Esszéiben a lényeget látja és láttatja. A magyar értelmiség “árulásáról” tovább gondolandó olvasmány önéletrajzi esszé-vallomása: a rendszerváltozás az értelmiségnek megadta ugyan az igazság kimondásának szabadságát (vajon miért nem élt igazán vele?), de „az élet szentségét megtagadó társadalomban” az értelmiség elveszítette hitét a szavak mágikus erejében. Az értelmiség árulása nemcsak a kimondott és értéküket vesztett szavakban érhető tetten, hanem a ki nem mondott szavakban is. Az elhallgatásban. Az elhallgatott szavak mérgezik a lelket, mérgezik a társadalmat. Szolzsenyicin szavaival élve: „Ha hallgatunk a bűnről, ha öntestünkkel óvjuk, nehogy valamit is látni lehessen belőle - tenyésztjük a bűnt, s a bűn ezerszeres termést hoz a jövőben. Ha nem büntetjük meg, még csak meg sem rójuk a gonosztevőket, nemcsak hitvány öregségüket oltalmazzuk, hanem kirántjuk az alapot, melyre az új generáció jogtudata épülhetne. A fiatalok… azt szűrik le tanulságul, hogy a hitványság sohasem nyeri el büntetését e földön, ellenkezőleg, gazdagságot hoz. Szörnyű lesz egy ilyen országban élni!”

Vissza

iranytu-cimlap-2021-3.jpg