Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Keresztet szenteltek a Schuster-kápolna helyén

Múltunk tanúi > Budakeszi

2018-09-25


A Kert utca Megyei utat keresztező folytatásában impozáns gesztenyesor végén állt az 1912-13-ban Karl és Kunigunda Schuster felajánlásából épült kápolna, helynévből eredő nevén Steinriegel-kapelle. A néhány éve elbontott épület emlékére kőkeresztet szenteltek Szent Jakab apostol tiszteletére.

A Schuster-házaspár hatalmas anyagi áldozatot vállalt, amikor a huszonötezer aranykoronás építési költségű neogótikus fogadalmi kápolnát megépítették, egyetlen lányuk gyógyulásáért tett ígéretüket teljesítvén. A szülők a budapesti Nyugati-pályaudvar melletti éttermet üzemeltették bérlőként ebben az időben.

Budakeszi legújabb kápolnája egyben a legimpozánsabb is volt. A kápolna félnyeregtetejének oromzatára keresztet állítottak. E kereszt előtt helyezkedett el a kápolna valamivel kisebb alaprajzú, félköríves záródású, oszlopokkal tagolt előcsarnoka. Innen nyílt csúcsíves, festett timpanonnal épített, ez alatt egyeneszáródású bejárata, melyhez lépcsők vezettek. A téglákból emelt kápolna falát nagyméretű, félköríves ablakok törték át.

Budakeszi legszebb kápolnájának sorsa a II. világháború után a ködbe vész. Annyi bizonyos, hogy kétlakásos lakóházzá alakították, ahol 2010-ben még egy család élt két kisgyermekkel. A kápolnaként akkor még a kertjéről, az ablakokról, a lépcsőjéről, a belső boltívekről, az oltár helyéről még felismerhető, elhanyagolt ingatlant, mint felszentelt helyet az akkori tulajdonosok eladás előtt felajánlották az egyháznak, majd az önkormányzatnak is megvételre, de eredménytelenül. 2010 után, az eladást követően az akkori szomszéd két másik telekkel egyesítette, az épületet lebontották, a kápolna alapjait földdel borították, a területet továbbértékesítették.

A Fenyőfalvi-család 2016-ban vette az ingatlant, s a gesztenyesor felső végénél épült házuk kerítésénél, a kápolnára emlékeztetve, egy kőkeresztet állítottak 2017 októberében, melyet a gyerekkorából a kápolnáról sok emléket őrző dr. Fenyőfalvi György restauráltatott. Az eredetileg 1730-ban, Gyöngyösön állított feszületet 1945-ben a szovjet hadsereg egyik harckocsija darabokra lőtte. Darabjai egy építkezés során kerültek elő a föld alól, egy budapesti gyűjtő közvetítésével és Fenyőfalvi Györgynek köszönhetően érkeztek Budakeszire. Szeptember 23-án Filó Kristóf plébános atya szentelte fel Szent Jakab tiszteletére a feszületet, mivel itt halad el a makkosi templomot is érintő Szent Jakab zarándokút, a Camino de Santiago zarándokút magyarországi szakasza.

A tervek szerint a kereszt a Szent Jakab zarándokút pecsételő pontja lesz. Az új funkcióról, a kereszt és remélhetőleg a Schuster-kápolna történetéről a fasor alján egy tájékoztató táblát helyeznek majd el. A százéves gesztenyesor hiányait is pótolnák, de csak a fasorban tervezett csatornafektetést követően.

A felszentelés háziasszonya Páczi Erzsébet, a körzet önkormányzati képviselője volt. Az eseményen a számos érdeklődő mellett megjelent még dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester, dr. Szelenczy Gabriella jegyző és Bakáts Bernadett alpolgármester is. Énekével közreműködött a Zákányi Zsolt Református Vegyeskórus.

Koós Hutás Katalin


Vissza