Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Döntött az Alkotmánybíróság a szolidaritási hozzájárulásról

Közélet > Budaörs

2018-12-11


Nem ütközik nemzetközi szerződésbe a '17-es költségvetés rendelkezése az önkormányzati szolidaritási hozzájárulásról - mondta ki az Ab december 6-án közzétett határozatában. Ötvenhét országgyűlési képviselő fordult az Ab-hoz a tavalyi központi költségvetésről szóló törvény szolidaritási hozzájárulásra vonatkozó rendelkezéseinek kifogásolásával.

Álláspontjuk szerint az érintett helyi önkormányzatok döntési szabadsága jelentősen szűkül, elvesztik költségvetési támogatásukat, és még akár befizetővé is válhatnak. A támadott rendelkezések a Magyarország által is kihirdetett Helyi Önkormányzatok Európai Chartájába ütköznek az indítványozók szerint.

A nemzetközi szerződésbe ütközés vizsgálata a normakontroll egy különleges változata, amikor az irányadó jogforrás nem az alaptörvény, hanem az érintett nemzetközi szerződés. Ebben az esetben ez azt jelentette, hogy az Ab a charta tartalmát értelmezte és vetette össze a támadott jogszabályi rendelkezéssel.

Az Ab határozatában kiemelte: a charta alapján a helyi önkormányzatok pénzügyi forrásai nem függetleníthetőek a nemzeti gazdaságpolitika által meghatározott keretektől. A pénzügyi forrásokkal történő szabad rendelkezés követelménye nem biztosít az önkormányzatok számára teljes pénzügyi függetlenséget, hanem azt jelenti, hogy a nemzeti gazdaságpolitika keretein belül, azzal összhangban állapíthatják meg a kiadásaikra vonatkozó fontossági sorrendet.

A charta kifejezetten rögzíti, hogy az államok jogosultak a helyi önkormányzatok pénzügyi forrásainak korrekciójára is, ami nem kizárólag pozitív lehet, hanem akár pénzügyi források elvonása is. A szolidaritási hozzájárulás feladata, hogy az eltérő pénzügyi helyzettel rendelkező önkormányzatok hozzávetőleg azonos adóterhelés mellett hozzávetőleg azonos színvonalon legyenek képesek ellátni a közfeladatokat.

Az Ab rámutatott: az önkormányzatok között tapasztalható nagyfokú jövedelmi egyenlőtlenség kiegyenlítése - az indítvánnyal ellentétben - kifejezetten összhangban áll a charta célkitűzéseivel. A támadott törvény a szolidaritási hozzájárulás intézményének megteremtésével azt is lehetővé tette, hogy az alacsony egy lakosra jutó adóerő-képességgel rendelkező önkormányzatok kiegészítő támogatáshoz jussanak. Az a szabályozás pedig, amely kizárólag differenciáltan, a jelentősebb adóerő-képességgel rendelkező önkormányzatok esetében írja elő szolidaritási hozzájárulás fizetését, nem tekinthető a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájával ellentétesnek.

Minderre tekintettel az Ab a 2017. évi költségvetésről szóló törvény támadott rendelkezései nemzetközi szerződésbe ütközésének megállapítására irányuló indítványt elutasította. Különvélemény nem volt. A határozat teljes szövege elérhető az alkotmanybirosag.hu honlapon. 

A szolidaritási hozzájárulás miatt rendes bíróság előtt indított pert Budaörs, amelytől ezen a címen a 2017. évi költségvetésben több mint kétmilliárd forintot vontak el. Tavaly abban az eljárásban az első fokon eljáró Fővárosi Törvényszék részben igazat adott a településnek, a Fővárosi Ítélőtábla azonban másodfokon, jogerősen már az állam javára döntött. (MTI)


Vissza