Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Pályázat családi bölcsőde működtetésére

Közélet > Herceghalom

2019-03-22


Két családi bölcsőde működtetésére max. hét-hét gyermek elhelyezésével, öt évre hirdet pályázatot Herceghalom Község Önkormányzata. A bölcsődét Herceghalomban a Széchenyi u. 26. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanban az önkormányzat alakítja ki.

Pályázati feltételek:

- A pályázatban alapítvány vagy társas vállalkozás vehet részt.

- A Pályázónak rendelkezni kell az országos szakértői névjegyzékben nyilvántartott bölcsődei szakértő által ellenőrzött és jóváhagyott részletes szakmai programmal.

- A két családi bölcsőde működtetéséhez minimálisan szükséges személyi létszám:                     ▪ 2 fő bölcsődei szolgáltatást nyújtó személy / kisgyermek nevelő - a 15/1998.(IV.30.) számú NM rendelet meghatározott végzettséggel –, akik közül 1 főnek családi bölcsőde vezetői képzettség is szükséges, továbbá

▪ 2 fő segítő személy.

- A Pályázó köteles biztosítani a családi bölcsőde működéséhez szükséges, jogszabályban meghatározott valamennyi tárgyi feltételt.

- A Pályázó köteles beszerezni a működéshez szükséges valamennyi hatósági engedélyt.

- A Pályázó az ingatlan használatáért havi 50.000,-Ft összegű bérleti díj megfizetésére, továbbá a felmerülő összes közüzemi díj és fenntartási költség viselésére köteles.

- A Pályázó a családi bölcsőde működtetése során kizárólagosan felel a jogszabályban előírt feltételek meglétéért, a szabályszerű működésért.

- A Pályázó nyújtson be az 5 éves szerződéses időszakra vonatkozó üzleti tervet.

- Az érvényes pályázat feltétele igazolás benyújtása arról, hogy a Pályázó szerepel a köztartozásmentes adózói nyilvántartásban.

A pályázatokat 2019. május 6. napján 18 óráig kell benyújtani, zárt borítékban személyesen az Önkormányzat ügyfélszolgálatán, vagy postai úton a Herceghalom Község Önkormányzata 2053 Herceghalom, Gesztenyés út 13. sz. címre.

A Kiíró a pályázatokat zártan kezeli, amelyek pályázatra nyitva álló határidő letelte után kerülnek felbontásra.


Herceghalom, 2019. március 20.

Herceghalom Község Önkormányzata


Vissza

iranytu-cimlap-2021-3.jpg