Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


A 2005. évi költségvetés sem lesz jobb, mint az előző évi volt

Közélet

2005-05-01


Dr. Bernula Pál, könyvvizsgáló szerint pénzügyi szempontból a 2005. év nem lesz jobb, mint a 2004-es év volt. Nagyon feszes, nagyon jó gazdálkodást igényel a testület, a bizottságok, illetve a hivatal munkatársai részéről. Likviditási probléma esetén azonnali beavatkozás szükséges.A bevételi főösszege 2.941.583,- eFt, kiadási főösszege pedig 3.079.771,- eFt. A hiány tehát 138.188,- Ft. Az intézményfinanszírozás: 902.205,- eFt.

Polgármesteri Hivatal és részben önálló intézmények 2.220.328,- eFt; GAMESZ 165.414,- eFt; Széchenyi István Általános Iskola 348.407,- eFt; Nagy Sándor József Gimnázium 118.679,- eFt; Erkel Ferenc Művelődési Központ 32.805,- eFt; A költségvetési létszámkeret a hivatalnál 72 fő (polgármesterrel, jegyzővel, főállású alpolgármesterrel, aljegyzővel) + 17 képviselő, 20 bizottsági tag; GAMESZ - 43; Széchenyi István Általános Iskola - 80; Nagy Sándor József Gimnázium - 32; Erkel Ferenc Művelődési Központ - 9,5; Tarkabarka-Kunterbunt Óvoda - 21,25; Bölcsőde - 13,5; Pitypang Óvoda - 25,5; Szivárvány Óvoda - 18; HÍD Családsegítő Szolgálat - 6,5; Gondozási Központ - 11; Könyvtár - 6; Czövek Erna Zeneiskola - 18,5; Orvosi Rendelőintézet - 7 fő.

Az intézményfinanszírozás tavaly óta kiskincstári rendszerben történik. Ennek keretében az önkormányzat által finanszírozott, önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező intézmények a részükre jóváhagyott költségvetési irányszámokra építve minden hónapra likviditási tervet kötelesek készíteni, melyet a Polgármesteri Hivatal pénzügyi irodájára tárgyhót megelőző hó 20-ig kell eljuttatni. Az átutalás napját megelőző munkanapon az intézmények kötelesek a Polgármesteri Hivatal pénzügyi irodáját írásban tájékoztatni a kiegyenlíteni kívánt számlák összegéről és jogcíméről. A havi összeg csak az előzetesen benyújtott írásbeli kérelem jóváhagyása esetén léphető túl.

Dr. Bernula Pál, könyvvizsgáló szerint pénzügyi szempontból a 2005. év nem lesz jobb, mint a 2004-es év volt. Nagyon feszes, nagyon jó gazdálkodást igényel a testület, a bizottságok, illetve a hivatal munkatársai részéről. Likviditási probléma esetén azonnali beavatkozás szükséges.

Kertész Ferenc, a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke is úgy vélte, hogy a 2005. évi költségvetés nagyon feszített a 2004. évihez hasonlóan. A 2003. évre vonatkozóan tényként ismerte el, hogy az önkormányzat működése vagyonfeléléssel járt együtt. Jónak ítélte a költségvetést, mivel a fejlesztések és a működés elkülönülnek egymástól nemcsak a kiadási oldalon, hanem a bevételi oldalon is. Ez – reményei szerint – garancia arra, hogy a fejlesztések tényleg megvalósulnak, ha az önkormányzat vezetése élen jár a költségvetés betartásában.

Lendvay Endre alpolgármester felhívta a figyelmet, hogy a köztisztviselőknél 6 %-os, a közalkalmazottaknál átlagosan 9 %-os béremelést kellett az önkormányzatnak kigazdálkodnia. A 13. havi bért sem fedezi a központi költségvetés. A helyi közszférában idén 8 mFt jutalom szétosztására lehet számítani, s bár a közalkalmazotti ruhapénzt megszűntetik a nagy járulékteher miatt, nagyobb nettó összeggel üdülési csekk formájában visszakapják a dolgozók.

Dr. Draskóczy András képviselő kiemelte, hogy a bérfejlesztés átlagos növekménye 10 %, miközben ugyanez a Polgármesteri Hivatalnál 20%.

Kovács Enikő képviselő a Széchenyi István Általános Iskola példáját hozta fel. Tavaly az iskola 333 mFt-tal számolhatott bevételi oldalon és 348 mFt-tal idén. Ez a 15 mFt többlet, kevesebb, mint 5%, mely jóval az infláció alatt marad, vagyis reálértékben csökken az általános iskola bevétele idén is. Félő, hogy a többi intézmény is ugyanezekkel a gondokkal küzd.

Bechtold Gábor képviselő tételes javaslatcsomagot nyújtott be 17 mFt átcsoportosítására a Polgármesteri Hivatalban az elmúlt kétévi szervezeti átalakításból és a racionalizálásból fakadó terhek egységesebb elosztása érdekében, de javaslatait a képviselő-testület nem fogadta el. „A Polgármesteri Hivatalban kis általánosítással elmondható, hogy eljutottunk Murphy-törvénye szerint oda, hogy van egy szervezet, ami nem úgy működik, mint ahogy Budakeszi polgárai joggal elvárhatnák, és jóval többe is kerül, mint annak előtte.”

A képviselők egyetértettek abban, hogy a fejlesztésekre csak akkor lehet kötelezettséget vállalni, ha a bevételek teljesültek, vagy legalább írásos megállapodás van róluk.   20/2005.(II.15.) és a 4/2005. sz. rendelet


Vissza