Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Nem hozott újat a vagyongazdálkodási koncepció

Közélet

2005-05-01


A KT a 2005-2015 közötti időszakra vagyongazdálkodási koncepciót fogadott el. Eszerint Budakeszi vagyona 2004. december 31-én 8,8 mdFt, az ingatlanvagyon könyv szerinti értéke mintegy 8,3 mdFt volt. A törzsvagyon körébe tartozó közterületek, középületek állapota állandóan romlik, értékük csökken.

A rövidtávon értékesíthető vagyon aránya az összvagyonhoz képest évek óta csökkenő tendenciát mutat, aktuális piaci értéke 300-400 mFt-ra tehető. Az önkormányzati vagyon tartós jövedelemtermelő képessége igen alacsony: Bérleti és üzemeltetési díjakból éves szinten 55-60 mFt folyik be, ebből a Keszivíz Kft. fizet 30 mFt-ot. Az egyéb, vagyonhoz köthető bevételek, pl. beszedett közterület-használati díjak stb. összege évente az 5 mFt-ot nem haladja meg. Ezen a téren jelentős változás várható a közeljövőben hatályba lépő reklámrendelet alkalmazásával. A koncepció célja, hogy a vagyongazdálkodás felhalmozási célú bevételei ne a működési hiány fedezetéül szolgáljanak, s fontos a vagyontárgyak jövedelemtermelő képességének fokozása.

A főbb vagyonelemek hasznosítására vonatkozó elképzelések lényegében megegyeznek az elmúlt években már napvilágot látott tervekkel, melynek megvalósítására az első lépések már akkor megkezdődtek:

1. Árpád fejedelem tér – az általános iskola felső tagozata, városi sportcsarnok és tanuszoda

2. Sportpálya: Sportlétesítmények, szálloda, vendéglátó egység

3. Általános iskola: a Forfa-épületek lebontása. Helyén az iskola étterme és a Petőfi u.-i tagozat kapna helyet a Petőfi utcai ingatlan eladása mellett.

4. Fő u. 229. - a III. sz. óvoda: szociális gondozó kialakítása a Híd Családsegítő és intézményeinek összevonásával.

5. Városközpont: A Fő u. 98. alatti tüdőgondozó helyén komplex egészségügyi központ kialakítása. A Fő u. 100. megvásárlásával, a 102-108. bevonásával kulturális rendezvényközpont kialakítása.

6. Polgármesteri Hivatal: vagy a városközpontba költözne épületének értékesítése mellett, vagy eredeti helyén bővülne.

7. Gamesz: telephelyét a szennyvíztisztító melletti üres telekre költöztetnék, a jelenlegi telephelyet értékesítenék.

8. Szennyvíztelep bővítése

9. Dózsa György tér: a végállomás kitelepítése a Szőlőskert utcába.

10. Erdért előtti terület: bérbe adás komolyabb vállalkozási tevékenység folytatására

11. Zichy Péter utcai telektömb: értékesítés vagy bérbeadás ráépítéssel. Az értékesítésre a pályázatot az önkormányzat már ki is írta.

12. Etheles-park: a park megosztásával a fele park marad, a másik fele szociális, kulturális vagy szórakoztató létesítmény.

13. Farkashegyi repülőtér: Az ott működő sportklubok a repteret 35 évig térítésmentesen használhatják, de az üzemeltetési kapacitás 50%-a az önkormányzatot illeti meg. Sport- és idegenforgalmi célú hasznosítás adódna, de konkrét ötlet még nincs.

 24/2005.(II.15.)


Vissza

iranytu-cimlap-2021-3.jpg