Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


A Magyarországi németek kitelepítése

Könyvajánló

2006-04-01


Miként vélekedhet az utókor a közel hat évtizede drámai körülmények között zajlott etnikai alapú kitelepítésekről, a szülőföldjükről százezreket elűző kelet-európai népességmozgatásokról? S ki a felelős?

A Magyar Hivatalos Közlönykiadó magyar-német nyelvű, fotókkal illusztrált könyve a nemzeti önismerethez, a magyarországi németség negyedmilliós tömegét érintő eljárás minél teljesebb megismeréséhez kíván hozzájárulni. Zinner Tibor műve hazai és külföldi források alapján elemzi a korabeli „nem-emberarcú” nemzetiségi politika sötét és nyomasztó fejezetét, az évszázadok óta Magyarországon élő német kisebbség második világháború utáni megpróbáltatását.

Brigitte Zypries, a volt Német Szövetségi Köztársaság igazságügy-minisztere így méltatta a kötetet: „A nagy emberi fájdalom emlékezete nem válthat ki új szenvedést, hanem óvnia, összekötnie kell, és rendeltetése az, hogy Európa népeit egyesítse. Ezen ismeretek közvetítésében rejlik a szerző köszönetet érdemlő elkötelezettsége, aki a politikai döntésfolyamatok és pusztító következményeik pontos ábrázolásával, valamint az események részrehajlás nélküli értékelésével a demokratikus alapértékek elfogadásához járul hozzá.”

A kötet kapható vagy megrendelhető a kiadónál Ára: 2100 Ft.


Vissza