Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Vizitdíj, kórházi napidíj, tandíj: igen – nem?

Közélet > Budajenő

2008-03-04
Kérdéseinkre Soltész Miklós, a Budajenőn élő kereszténydemokrata országgyűlési képviselő, a FIDESZ-KDNP Frakciószövetség népjóléti kabinetjének vezetője válaszol.


- Miért kezdeményezett a Fidesz és a KDNP népszavazást?
- A hazugsággal megnyert választás, ahol a mostani intézkedéseknek éppen az ellenkezőjét ígérték és a miniszterelnök öszödi, cinikus beszéde után az előkészítetlen, konszenzus nélküli kormányzati intézkedések a társadalom olyan széles rétegeiben váltott ki elégedetlenséget, hogy a Fidesz és a KDNP szükségesnek látta az egész országot sújtó lépésekről a választók döntését kikérni.
- Kezdetben több témáról is szó volt.
- Eredetileg összesen hat kérdésben: a tandíj, a vizitdíj, a kórházi napidíj megszüntetéséről, a kórházak privatizációjának tilalmáról, a termőföld védelméről, valamint a gyógyszerek gyógyszertáron kívüli árusításának tilalmáról. Az Országos Választási Bizottságnak azonban az Alkotmánybíróság döntéseivel szembemenő, időhúzó taktikájával sikerült ebből három kérdést lefaragnia. Így március 9-én - a három igenes népszavazáson - a vizitdíj, a kórházi napidíj és a tandíj megszüntetéséről szavazunk.
- A vizitdíj és a kórházi napidíj a kormány Új Magyarország programja szerint kifejezik az egészségügy iránti közös felelősséget. A vizitdíjból a háziorvos megemelheti asszisztense bérét, új eszközöket vehet, fejleszthet, a kórháznak is kiegyensúlyozottabb lehet a pénzügyi helyzete.
- A vizitdíj bevezetésével párhuzamosan a kormány eltörölte az orvosoknak korábban nyújtott, átlagosan 50 ezer forintos amortizációs támogatást, amit fejlesztésre és ingatlanvásárlásra kaptak az államtól. Most az orvosnak legalább ezt a kieső összeget kell előteremtenie a vizitdíjból úgy, hogy közben kevesebb a betege. A Gfk Piackutató felmérése szerint a vizitdíj bevezetése óta a kilencvenezer forint alatti jövedelműeknél pl. 21%-kal csökkent az orvoshoz fordulók aránya. A vizitdíj valójában nem plusz bevétel, hanem a megvont források pótlása a betegek pénztárcájából.
- A kormányprogram szerint a vizitdíj és a kórházi napidíj szerepe, hogy a betegben tudatosítsa: az orvosi ellátás nem ingyen van.
- Szó sincs ingyenességről. Azok az idősebb emberek, akik orvoshoz fordulnak, már évtizedek óta minden hónapban járulék formájában előre fizetnek azért az egészségügyi szolgáltatásért,

"A második legtöbb járulékot fizetjük Európában"
amit ha megbetegszenek, igénybe szeretnének venni. A nyugdíjasok érezhetik leginkább hátrányosnak az egészségügy piacosítását, mert ők azok, akik a leghosszabb ideig fizették az egészségügyi hozzájárulást. Jelenleg Európában a magyar fizetésekből vonják a második legmagasabb egészségügyi járulékot. Ez a hatalmas járuléktömeg jó része valahol eltűnt és csak egy része került az egészségügybe.
- A kormányprogram szerint a vizitdíj csökkenti az indokolatlan orvoshoz járást, a társadalombiztosítás felesleges kiadásait.
- A profitérdekeltség és a pénzügyi gondolkodás beerőltetése az orvos-beteg kapcsolatába többet ront a helyzeten, mint gondolnánk. A gyógyítás 30-40 %-a az orvos és a beteg lelki, emberi kapcsolatán múlik és nem a gyógyszereken. Azt a bizalmat ássa alá, ami a forráshiányos évtizedekben is, a rendszer minden hibája ellenére, képes volt megfelelő színvonalon működtetni az egészségügyet.
"A népszavazás tétje már nem csak a 300 Ft-os vizitdíj eltörlése, hanem az 1000 Ft-os vizitdíj megelőzése is"
A népszavazás tétje már nem csak a háromszáz forintos vizitdíj eltörlése, hanem az ezer forintos vizitdíj megelőzése is. A kormány tagjai természetesen tagadják a vizitdíj közeljövőben várható emelését, és sorra jelennek meg a cáfoló nyilatkozatok, melyeket nem lehet komolyan venni, hiszen így volt ez a gázáremeléssel, a tandíjjal is. Kökény Mihály is mondta: "még egyszer megerősítem, hogy sem a kormány, sem az MSZP programjában a fizetős szolgáltatások bevezetése nem szerepel". Vagy Vojnik Mária is: "számtalanszor elmondtuk már , az MSZP nem teszi fizetőssé az egészségügyet, az MSZP nem adja el a kórházakat". Biztosak lehetünk benne, ha nem lesz sikeres népszavazás, emelkedni fog a vizitdíj összege. Hiszen a biztosítók legalapvetőbb bevételnövelő technikája az önrész növelése, ami a kórházi napidíj és a vizitdíj emelését jelenti.
- A kormány Új Magyarország programja szerint a felsőoktatás drága dolog, az ingyenesség csak látszat: a tényleges teherviselő az egész magyar társadalom. Valójában képzési hozzájárulásról van szó, amelynek célja a hallgatókat is felelőssé tenni a teljesítményükért.
- A tandíj már a jelenlegi formájában is lehetetlenné teszi számtalan jó képességű gyerek továbbtanulását.
"A tehetősek és nem a tehetségesek mennek egyetemre"
Egyre kevesebb lesz az első generációs értelmiségi, hiszen éppen azok a családok viselik legnehezebben ezt a terhet, akik első értelmiségi gyereket nevelnek. A tehetősek és nem a tehetségesek mennek egyetemre. Az ország számára az a jó, ha minél több fiatal minél magasabb képzettségig jut, mert így lesznek sikeresek és általuk az ország is sikeres. Nem kell irigyelni a fiataloktól a tandíjat, mert busásan visszafizetik majd: egy diplomás adó formájában öt és fél év alatt visszafizeti a taníttatása költségeit, mivel magasabban fizető állásokba kerülnek, így több adót fizetnek. Ha a népszavazáson nem kötelezik a tandíj eltörlésére a kormányt, a jelenleginél sokkal kedvezőtlenebb rendszert vezethetnek be, ahogy erről a sajtóból már értesülhettünk: megszüntetnék az államilag támogatott és a költségtérítéses képzést, s a jelenleginél jóval magasabb térítési díjat állapítanának meg.
- Mikor lesz eredményes a népszavazás?
- Ha az érvényesen szavazó választópolgárok több mint fele, de legalább az összes választópolgár több mint egynegyede a feltett kérdésre azonos választ ad. Ahhoz tehát, hogy a vizitdíjat, a kórházi napidíjat és a tandíjat visszavonják, valamivel több, mint kétmillió választópolgárnak kell igennel szavaznia.
- Mi lehet egy eredményes népszavazás következménye?
-
"Új politika kezdetét jelentheti"
Az országos népszavazás a közvetlen demokrácia egyik formája, amikor a választópolgárok nem az országgyűlésen keresztül, hanem közvetlenül hoznak döntést egy, az egész országot érintő, lényeges kérdésben. Eredményes népszavazás esetén az országgyűlés köteles a népszavazással kinyilvánított népakaratot teljesíteni, vagyis az azzal ellentétes törvényi rendelkezést – jelen esetben a tandíjat, a vizitdíjat, a kórházi napidíjat - eltörölni.
- És a politikai következmény?
- Az eredményes népszavazás a megszorító kormányzati politika alappilléreit ütné ki, ami egy új politika kezdetét jelentheti. Azt egyetlen egy kormány sem gondolhatja, hogy az érintettek nélkül, vagy az érintettek ellenében megpróbálhatja átalakítani az egészségügyet, az oktatásügyet, vagy a magyar gazdaságot.
Koós Hutás Katalin 


Vissza