Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Szemereki Zoltán, volt polgármester búcsúja Mayer Ferenctől

Múltunk tanúi > Budakeszi

2005-04-26
Jó utat, égi építkezést Feri Papa!

Pár hónapja még együtt sétáltunk az új autószalon építkezésen. Csodáltam és irigyeltem azt az energiát, amely 80 felett is megadatott Neked.

Most visszagondolnom az együtt küzdött évekre, évtizedekre azzal a jó érzéssel tölt el, hogy jó volt Veled dolgozni, jó volt közösen többekkel együtt gondolkozni a jövőről és a jelen problémáinak megoldásáról. Természetesen az emlékek felidézésekor nem törekedhetem a teljességre.

Emlékszem még az egyházközségben együtt töltött órákra, a Zárda építésére, ahol én még lapáttal és ásóval tudtam többet segíteni, Te irányítottad a kivitelezést.

Aztán az önkormányzatban töltött évekre. Te nyitottad meg az első alakuló testületi ülést, mint korelnök 1990-ben. A választást követően előtted tettem le a polgármesteri esküt. Aztán a munkás hétköznapokban az évi több mint 30 ülésen és a pénzügyi bizottság elnökeként tett fáradozásodat köszönöm. Köszönöm azt a támogatást, amelyet a négy M-től, Mayer Ferenctől, Matkó Istvántól, Merkl Hildától és Mészner Antaltól, a KDNP-s frakciótól kaptam az újonnan alakult testületben. Közös munkával, lelkesedéssel annyi épült akkor Budakeszin évenként, mint korábban évtizedek alatt.

Emlékszem a Teleport- és Viking-tárgyalásainkra, ahol olyan tárgyalópartner voltál, aki hinni szerette volna, hogy amit hall az igaz, de bizonyítékot is vártál, mert kellő élettapasztalattal rendelkeztél.

Az igazságtalanságot nehéz volt megbocsátanod, nemcsak magad miatt, de az elődök sértettsége miatt is. A Kárpótlási Bizottságban a helyi képviselőknek rengeteg információt adtál a múlt történéseiről és buzdítást az osztozkodásban kialakult harchoz. Elnézést kérek Tőled, mert minden kívánságodat ebben nem tudtam teljesíteni. Fentről talán Te is látod, hogy nekem a város minden lakójának érdekeit kellett szem előtt tartanom.

A család számodra szent dolog volt, ahogyan azt gyermekeid és unokáid száma is mutatja. Nem kirakat keresztényként, hanem példamutató, tettre kész emberként ismertünk és szerettünk meg.

Temetésed délutánjára esőt jósolt az időjárás jelentés. Még azon gondolkoztam, hogy kell-e jobban fényesíteni a cipőmet. És ekkor eszembe jutott, hogy igen kell! Mert nem az a fontos, hogy egy esős világban milyen tiszta a cipőnk, hanem az hogy megtettünk-e mindent, hogy az előtt, akihez megyünk, tisztán jelenjünk meg. Készülni kell minden nagy tettre ebben a világban. Tiszta szívvel, tiszta szándékkal nem lehet gondunk a Nagy Bíró előtt!
Az, hogy a világ tisztának látja-e a „cipőnket” nemcsak tőlünk, de a világon is múlik, amely bennünket körülvesz.
Feri Papa Te felkészültél, hát jó utat, égi építkezést kívánok!
A Jóisten áldjon és fogadjon be Téged, mint hasznos, építő szolgáját!

Szemereki Zoltán
Budakeszi 1990-2002 közötti polgármestere

Vissza