Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Regionális bevetési központra lenne szükség

Közélet > Budajenő

2008-05-11


A polgárőrség Budajenőn a kilencvenes évek elején alakult több mint harminc fővel, akkor még közös szervezeti keretben az önkéntes tűzoltósággal. Az ezredforduló utáni években újjászerveződő, a civil szervezet megújulását célzó folyamat már Papucsek György nevéhez fűződik. Az ő irányításával 2006-tól önálló egyesületként tevékenykedő polgárőrség működési feltételeiről beszélgetünk.

  Tíz emberből kilenc biztosan romló közbiztonságról beszélhetne ma Magyarországon a saját tapasztalatai és a szűkebb lakókörnyezetében történtek alapján. Nem biztos, hogy ez az arány Budajenőre is igaz, mindenesetre tény, hogy visszatérően sorozatbetörések borzolják az itt élők idegeit. Milyen eszközei, jogosítványai, lehetőségei vannak a helyi polgárőrségnek arra, hogy ez a tendencia megforduljon?
-   Talán meglepetést okoz első megállapításom: 2003 óta statisztikailag csökkenést mutat az elkövetett bűnesetek száma Budajenőn. Ez a tény persze nehezen elfogadható vagy hihető azok számára, akit éppen kiraboltak.  Nem csak Budajenőn,. de a régióban is az a tapasztalat, hogy a bűncselekmények a szervezett bűnözés és nem a megélhetési bűnözés kategóriájába sorolhatók. Ami pedig a működésünket illeti, kijelenthetjük, hogy biztosítottak a feltételek a folyamatos tevékenységünkhöz.  Évi 100 ezer forintot kapunk önkormányzati támogatás formájában. Ebből az összegből fedezzük az alapfelszerelések költségeinek nagy részét. Természetesen messze vagyunk az optimális, főként az ideális működési feltételektől. Gondot jelent, hogy évek óta – sajnos tragikus halálesetek miatt is - csökkenő létszámmal próbálunk eleget tenni a jogosítványainkból adódó kötelezettségeinknek, feladatainknak. Jelenleg 10-12 fő jelenti a stabil alapját a polgárőrségnek, ők párokban havi 4-6 órás időkeretben járják a falu utcáit.
-    Talán kevesen ismerik az alapvető „jogosultságbeli” különbségeket a rendőrség és a polgárőrség között. Mire jogosult, mit tehet egy polgárőr bizonyos helyzetekben a hatékonyság és az eredményesség érdekében?
-   Megelőzés, figyelmeztetés, megfigyelés. Ezek az egymáshoz szervesen kapcsolódó fogalmak érzékeltetik leginkább a polgárőrség tevékenységének lényegét. Persze mindennek az alapja a lakossággal való kapcsolattartás fontossága, ami kölcsönös bizalmat is feltételez. A megelőzés rendkívül lényeges, hiszen a járőrözés egyik legfontosabb célja éppen az, hogy a hiányosságokra felhívja a figyelmet. A nyitott garázsok, porták óriási kockázati tényezőt jelentenek éppúgy, mint az elsősorabn az idősebb embereket célba vevő bűnelkövetők, akik faeladás, lomtalanítás vagy éppen nyugdíj-kézbesítés címén jutnak be a lakásokra, portákra. Ilyenkor sokat segít egy jó adag egészséges bizalmatlanság. Gyanús jelek esetében értesíthetjük a rendőrséget vagy ún. ”visszatartó kényszert” alkalmazhatunk, de ez minden eszköztárunk. Nem vagyunk jogosultak lőfegyver vagy egyéb kényszerítő eszköz pl. bilincs használatára. Tevékenységünk egyik fontos szegmense rendezvények biztosítása, az ehhez kapcsolódó tárgyak őrzése. Ez a tevékenységünk jól kiegészíti a beszűkült állami támogatások miatt is lecsökkent bevételi lehetőségeinket.
-   Mit tar az elmúlt öt év eredményének, és hogyan látja a helyi polgárőrség jövőjét?
-   Fontos eredménynek, de működésünk alapvető feltételének is azt tartom, hogy  meglátásom szerint a polgárőrség tevékenysége nem lett a helyi politika áldozata és foglya, sőt talán egyedül álló módon éppen ez a civil szervezet fogja össze a különböző irányzatokat, személyeket. Ami pedig a működésünk jövőbeni kereteit, feltételeit illeti, mindenképpen tovább kell fejleszteni, erősíteni a csírájában már meglévő regionális együttműködést a Zsámbéki-medence többi polgárőrségével. Külföldi  – elsősorban német - tapasztalatok alapján olyan professzionális szintre emelhető ennek a civil szervezetnek a tevékenysége, amely a mostaninál sokkal kedvezőbb anyagi, tárgyi feltételekkel, eszközökkel segíthetné a rendőrség munkáját is. Ennek az alappillére egy regionálisan felállított „bevetési központ” lenne, ami koordinálná a különböző területek (környezetvédelem, katasztrófavédelem, bűnmegelőzés, tűzoltóság) munkáját, együttműködését. Regionális szintű – a Budakeszi rendőrséggel kötött - megállapodás már elvileg biztosít egy szélesebb együttműködést a budakörnyéki települések számára.
-    Említene az Ön számára valami miatt emlékezetes esetet a polgárőrség hétköznapjaiból?
-    „Felderítésben” mindenképpen rekordot döntöttünk az alábbi történet esetében: a szintén polgárőr apósom udvarán hagytak egy közeli házból ellopott robogót. Azonnal kézbe vettük az ügyet, s hamarosam meg is találtuk a robogó tulajdonosának feleségét. Üzenetet hagytunk nála a férjének, aki éppen a rendőrségen tett feljelentést, hogy megtaláltuk a robogót, amit át is vehet néhány házzal arrébb, a meghagyott közeli címen…   
Simon István

Vissza