Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Költségvetés van, igazgató nincs

Közélet > Perbál

2009-03-14


Elfogadták az idei költségvetést - Elkészült a Nyugat-budai régió közlekedési tanulmánya - Ismét változtak a közhasznú munkavégzés szabályai - A közterületi, köztisztasági feladatok ellátása 2008-ban - Nincs még iskolaigazgató… - …viszont van új iskolatitkár! - A közbiztonság helyzete Perbálon - Perbál egészségügyi helyzete - Támogassa adója 1%-ával a perbáli civil szervezeteket!

Elfogadták az idei költségvetést
Perbál önkormányzata 432 millió forintos kiadási főösszeggel elfogadta 2009. évi költségvetését. Az idei évet a takarékosság és a szűkülő állami támogatásokhoz való alkalmazkodás jellemzi majd.
Az önkormányzati dolgozók bére és járulékai 164 millió forintot tesznek ki. Az intézmények közüzemi, energia számlái, közétkeztetés, közvilágítás költségei és az egyéb település-fenntartáshoz tartozó költségek nagyságrendileg megközelítik a 100, a szociális juttatások a 10 millió forintot. A német és szlovák önkormányzatokra, az egyházra, a sportra és a civilszervetekre 6,4, hiteltörlesztésre 6,7 milliót fordítanak. Ez utóbbi még a 2002-ben a szennyvíztelep bővítésére felvett hitel törlesztése és kamata. A településközpont kialakítására, kisebb felújításokra közel 120 milliót tartalékoltak, míg a Főtér kialakításhoz kapcsolódó közműkiváltásokra, pályázati önrészekre harmincmillió forintot.

Elkészült a Nyugat-budai régió közlekedési tanulmánya
A Budaörsi Kistérség elkészíttette a Zsámbéki-medence és a szomszédos területeinek tömegközlekedési tanulmánytervét, melyet a perbáli önkormányzat február 16-i ülésén mutattak be a Közlekedéstudományi Intézet munkatársai.

Ismét változtak a közhasznú munkavégzés szabályai
A folyamatos változtatások után az idei évtől jelentősebben átalakulnak a közcélú munkavégzés feltételei. Az önkormányzatoknak közfoglalkoztatási tervet kellett készíteniük szorosan együttműködve a munkaügyi központtal; ez alapján lehet majd foglalkoztatni a köztisztasági, takarítói, irodai kisegítői munkakörben az arra jogosultakat.

A közterületi, köztisztasági feladatok ellátása 2008-ban
A tavalyi évben a szükséges közterület-fenntartási feladatok ellátását átlagosan 4-5 dolgozó (ezek közül két állandó, 2-3 közhasznú) végezte. Feladataik közé tartozik a közterületek karbantartása, például a templomtér és környéke, a Polgármesteri Hivatal és környéke, a búcsú tér és környéke, az iskola kerítései melletti területek, a lakótelepi játszótér és környéke, a sportpálya kerítésén kívüli terület. A beszámolóból kiderül, hogy a folyamatos köztisztasági feladatokon kívül a munkások – többek között - elvégezték a Sport utca kátyúzását, a romkápolna területének kitakarítását, a Hunyadi utca déli szakaszának (új építési terület) önkormányzati tulajdonú telkeinek kitakarítását, az iskolai sportpályánál távugró pálya kialakítását és gyerekmászókák építését, valamint Halottak napja előtt a temető „nagytakarításába” is besegítettek.

Nincs még iskolaigazgató…
Február 16-án a zárt ülés fő napirendje az iskola igazgatójának személyéről való döntés lett volna. Az „állva maradt” négy jelölt közül azonban egyik sem kapta meg a szükséges minősített többséget. A pályázatot eredménytelennek nyilvánították és új pályázat kiírásáról döntöttek. , a testület haladéktalanul döntött egy új pályázat kiírásáról. Így a tanév végére már lehet is új igazgatója az általános iskolának.

…viszont van új iskolatitkár!
Az iskolatitkári állásra hatalmas érdeklődés mutatkozott. Mivel az előbbiekben leírtak miatt nem sikerült az új igazgató megválasztása, ezért a megbízott igazgató, Bolláné Bíró Katalin feladata volt a nagyszámú (25 fő) jelentkező közül kiválasztani a legalkalmasabbnak tűnőt. A választás Csikiné Simon Juliannára esett.

A közbiztonság helyzete Perbálon
Suhajda Judit őrsparancsnok-helyettes január 26-án Perbál 2008. évi közbiztonságával kapcsolatos beszámolójában harminc esetről tett említést, köztük lopást, üzletfeltörést, kábítószerrel való visszaélést. Mint elmondta: a körzeti megbízott munkáját segítette a polgárőrség is, amely sajnos kis létszámú, de megbízható és hatékony. A polgármester felhívta a figyelmet arra, hogy a Hősök terén rendszeres a randalírozás, ami azért is aggasztó, mert főként kiskorúak vesznek ebben részt. Ezért nyomatékosan kérte Suhajda Juditot, hogy a körzeti megbízott minél gyakrabban ellenőrizze az ott történteket.

keretes
Fontos telefonszámok:
Budakeszi Rendőrőrs: 06-23-450-007
Suhajda Judit őrsparancsnok-helyettes: 06-70-213-6202
Simon János körzeti megbízott: 06-70-315-8042
Polgárőrség: 06-0-413-3705
keretes

Perbál egészségügyi helyzete
Dr. Vándor Zsolt beszámolójában tájékoztatta a testületet, hogy 2008-ban a település lakosságának 80%-a jelentkezett be a praxisába. Az OEP-től kapott finanszírozás öt éve változatlan, a költségek azonban 30%-kal megnőttek.
Dr. Asztalos Csaba 2005 novembere óta lát el háziorvosi teendőket Perbálon; jelenleg háromszázan tartoznak hozzá.
A település fogászati ellátását Dr. Jászai István fogszakorvos biztosítja. Rendelőjének havi betegforgalma átlagosan kétszáznyolcvan fő, amely gyermek- és felnőtt fogászatot is jelent. Dr. Jászai tájékoztatójában kiemelte: a kormányzat által bevezetett korlátozások, és a csökkenő finanszírozás folyamatosan nehezíti az ellátást. A sok adminisztráció az érdemi munkától veszi el az időt és energiát.
Erdős Hermina védőnő beszámolójából megtudhatjuk, hogy 2008-ban huszonegy gyermek született Perbálon. Jelenleg – mint írja - tizenegy várandósról van tudomása. Várandós tanácsadást hetente egy alkalommal, illetve egyéni igényekhez alkalmazkodva, előre megbeszélt időpontban tart. Jelenleg huszonegy csecsemő és hatvan kisded él a községben. Havonta egy alkalommal dr. Asztalos Mária gyermekgyógyászati szaktanácsadást tart a Mozgó Szakorvosi Szolgálat keretében. A védőnő óvoda- és iskola egészségügyi munkát is végez.

Támogassa adója 1%-ával a perbáli civil szervezeteket!
Korszerű Iskoláért Alapítvány 18666681-1-13
Karitász Perbál Egyesület 18664885-1-13
Sportegyesület Perbál 19830898-1-13
Szent Anna Alapítvány 18670464-1-13
Perbál Községért Közalapítvány 18683387-1-13
A felajánlás módja egyszerű, hiszen személyi jövedelemadót minden dolgozó fizet. Adójából 1 %-ot minden adózó felajánlhat egy általa kiválasztott és erre jogosult közhasznú alapítvány, egyesület javára. A felajánlásra a személyi jövedelemadó-bevallás időszakában van lehetőség, legkésőbb május 20-ig.
(forrás: www.perbal.hu)

Vissza