Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Cégautó adó

Gazdasági rovat

2009-04-01


Február elsejétől akinek cégautója van, adót kell fizetnie. Ez alól nem mentesülnek sem az evások, sem azok, akiknek külföldi rendszámú autójuk van ugyan, de költséget számolnak el. Válaszol az APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága.

-   Evás társas vállalkozásnak kell-e cégautó adót fizetni?
-   Az evás társas vállalkozásnak a tulajdonában lévő, vagy általa pénzügyi lízingelt, belföldi rendszámú személygépkocsi után a cégautó adót meg kell fizetnie.

-   Evás egyéni vállalkozónak kell-e cégautó adót fizetni?
-   Az evás egyéni vállalkozónak és az átalányadózó egyéni vállalkozónak a tulajdonában álló, illetve általa pénzügyi lízingelt személygépkocsi után nincs cégautó adó fizetési kötelezettsége.

-   Egyéni vállalkozónak kell-e cégautó adót fizetnie?
-   Az általános szabályok szerint adózó egyéni vállalkozónak akkor kell cégautó adót fizetnie, ha a tulajdonában lévő, illetve az általa pénzügyi lízingbe vett személygépkocsi után tételesen költséget számol el egyéni vállalkozásában. Személygépkocsival kapcsolatos költségnek minősül különösen az üzemanyag, a kenőanyag költsége, az éven belül elhasználódott tartalék alkatrészek költsége, a javítás, karbantartás díja, a személygépkocsi bérleti díja, lízingdíja, az értékcsökkenési leírás, a felelősségbiztosítás és a casco díja, a gépjárműadó.

-   Egyéni vállalkozónak kell-e útnyilvántartást vezetnie?
-   Igen, az egyéni vállalkozó a személygépkocsi használatával kapcsolatban költséget csak az útnyilvántartás szerint megtett hivatali-üzleti utazásra számolhat el.

-   Egyéni vállalkozónak kell-e cégautó adót fizetnie, ha a személygépkocsi használatával kapcsolatban 500 km átalányköltséget számol el?

-   Igen. 

-   Egyéni vállalkozó elszámolhat-e a személygépkocsi használata miatt kiküldetési rendelvénnyel költséget?

-   Nem, az egyéni vállalkozó saját magát nem küldheti kiküldetési rendelvénnyel üzleti útra.

-   Egyéni vállalkozó elszámolhat-e értékcsökkenést arra a személygépkocsira, amelyre megfizeti a cégautó adót?

-   2009. február 1-ét követően nem. Az egyéni vállalkozó a személygépkocsi után értékcsökkenést csak akkor számolhat el, ha a személygépkocsit kizárólag személyszállító tevékenységéhez, vagy személygépkocsi-bérbeadási tevékenységéhez használja, és a kizárólagos használatot nyilvántartásai alátámasztják.

-   Az egyéni vállalkozónak kell-e cégautó adót fizetnie akkor, ha a vállalkozásában használt személygépkocsi a házastársa tulajdonában van?
-   A cégautó adót a tulajdonosnak kell megfizetnie. Ezért ha az egyéni vállalkozó a házastársa tulajdonában álló személygépkocsival kapcsolatban az egyéni vállalkozásában költséget számol el, a házastársát e tényről nyolc napon belül írásban értesítenie kell. A cégautó adó megfizetésére a tulajdonos, ez esetben a házastárs kötelezett.

-   Kell-e cégautó adót fizetnie a társas vállalkozásnak, ha a cég tulajdonában álló személygépkocsit kizárólag üzleti céllal használja az útnyilvántartás szerint?
-   Igen, a cégautó kizárólagos üzleti használata esetén is keletkezik adófizetési kötelezettsége a társas vállalkozásnak.

-   Kell-e a társas vállalkozásnak útnyilvántartást vezetnie, ha megfizeti a cégautó adót?

-   A cégautó adó fizetési kötelezettség a belföldi rendszámú, tulajdonban lévő személygépkocsi után a nem magánszemély adóalany esetén a használat módjától függetlenül fennáll. 2009. február 1-től a kifizető tulajdonában álló személygépkocsi magáncélú használata személyi jövedelemadó fizetési kötelezettséget nem keletkeztet, ezért az útnyilvántartás vezetése – a magáncélú használat kizáráságának bizonyítására – nem szükséges.

  Kell-e cégautó adót fizetnie a magánszemélynek, ha munkába járás címén kilométerenként 15 Ft költségtérítést kap?
-   Nem. A magánszemélynek a munkába járás címén kapott költségtérítésből 9 Ft kilométerenként adómentes, a 9 Ft feletti rész munkaviszonyból származó jövedelme.

-   Kell-e cégautó adót fizetnie a magánszemélynek, ha kiküldetési rendelvénnyel megtett üzleti útra kilométerenként 15 Ft költségtérítést kap?
-   Nincs a magánszemélynek cégautó adó fizetési kötelezettsége akkor, ha a kiküldetési rendelvénnyel kifizetett költségtérítésből a kilométerenként 9 Ft-ot meghaladó rész után megfizeti a személyi jövedelemadót. Ha a magánszemély a kapott költségtérítéssel szemben tételesen számol el költséget, a cégautó adót meg kell fizetnie.

-   A magánszemélynek kell-e cégautó adót fizetnie, ha a munkáltatótól/kifizetőtől kilométer átalányt kap az üzleti utakra?
-   Igen, ha a saját személygépkocsi használata miatt költségtérítést nem kiküldetési rendelvénnyel fizetik ki, függetlenül a költségelszámolás mértékétől, módjától a cégautó adót meg kell fizetni.

-   Fizethető-e személygépkocsi használatára kiküldetési rendelvénnyel költségtérítés akkor, ha a kiküldés időszaka nem éri el a 6 órát?
-   Kiküldetési rendelvény nemcsak a munkajogi értelemben vett kiküldetés esetén állítható ki, hanem bármely olyan esetben, amikor a magánszemély a saját (vagy házastársa) személygépkocsiját üzleti, hivatali célból használja.

-   Milyen jármű minősül személygépkocsinak a cégautó adó szempontjából?
-   Cégautó adót a személyi jövedelemadó törvény szerinti személygépkocsi után kell fizetni. Személygépkocsi a négy, illetve három gumiabroncskerékkel felszerelt olyan gépjármű, amely a vezetővel együtt legfeljebb nyolc felnőtt személy szállítására alkalmas, azzal, hogy ide tartozik a benzinüzemű, a dízelüzemű, az elektromos üzemű, a gázüzemű személygépkocsi, a versenyautó és az önjáró lakóautó. Személygépkocsi a vegyes használatú, 2500 kg-ot meg nem haladó megengedett együttes tömegű olyan gépjármű (nagy rakodóterű személygépkocsi), amelynek rakodótere gyárilag kialakítva kettőnél több utas szállítására alkalmas, de kézzel egyszerűen oldható ülésrögzítése révén a felhasználás szerinti terhek szállítására bármikor átalakítható a válaszfal mögötti rakodótér, ideértve azt az esetet is, ha az ülés eltávolítására visszafordíthatatlan műszaki átalakítással került sor.

  Melyik cégautó adó mértéket kell alkalmazni?
-   A cégautó adó mértéke 1200 m3 kamratérfogatot meg nem haladó (Wankel) hajtómotorral ellátott személygépkocsi után havonta 7000 Ft, ezt meghaladó kamratérfogat esetén havonta 15 000 Ft. Minden más típusú hajtómotor esetén 1600 m3 hengerűrtartalom alatt havonta 7000 Ft, ezt meghaladó hengerűrtartalom esetén havonta 15 000 Ft.

-   Hogyan kell bevallani a cégautó adót?
-   A cégautó adót negyedévente, a negyedévet követő hónap 20. napjáig kell bevallani, az APEH által rendszeresített 0901-es bevallási nyomtatványon. A nyomtatvány letölthető a www.apeh.hu – letöltések – nyomtatványkitöltő programok link alatt.  Az elektronikus bevallásra kötelezett adóalanyok a bevallást elektronikusan, az elektronikus bevallásra nem kötelezett adózók, a magánszemélyek a bevallást papír alapon nyújthatják be.

Vissza

iranytu-cimlap-2021-3.jpg