Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Rendelet-módosítások

Közélet

2005-09-01
31/2005. – a 2005. évi költségvetési rendelet módosítása: Miközben a KT februárban az ez évi költségvetés tárgyalásakor 2.941.538 eFt bevételi főösszeggel és 3.079.771 eFt kiadási főösszeggel fogadta el a 2005. évi költségvetést (a tervezett hiány tehát 138.188 eFt volt), július eleji ülésén egy még áprilisban keltezett előterjesztéssel e fő számokat 2.683.524 eFt bevételi és 2.817.496 eFt kiadási főösszegre módosította. Itt a hiány 133.972 eFt. A Polgármesteri Hivatalra vonatkozó bevételi és kiadási főösszegek is módosultak (2.229.171 eFt bevételi és 2.367.359 eFt kiadási főösszeg), amely arra enged következtetni, hogy a tervezett teljes hiány a Polgármesteri Hivatalnál keletkezik. A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

32/2005. – a parkoló építés pénzbeli megváltásáról, parkoló-alap képzéséről és felhasználásáról: az új rendelet célja, hogy minden építési engedélyköteles építmény - így a lakások is – a rendeltetésszerű használatukhoz szükséges gépjárművek saját telken belüli elhelyezését oldja meg. Ha ezt nem tudja, az önkormányzat által meghatározott összeget fizesse be a helyi parkoló-alapba, melynek felhasználásával az önkormányzat közterületen épít parkolókat, s azokat a jó tulajdonos gondosságával karbantartja. A parkoló megváltására vonatkozó kérelmeket a polgármesterhez kell benyújtani, aki a főépítész és a Városfejlesztési bizottság véleménye alapján dönt. A fizetendő díjat évente határozzák meg, ami jelenleg lakóövezeti besorolástól függően 200 000 és 450 000 Ft + áfa közötti összeg. A rendelet 2005. július 15.-től hatályos.

33/2005. – egyes önkormányzati rendeletek módosítása: az önkormányzat a közigazgatási hatósági eljárásokra vonatkozó törvényi hivatkozások megváltozása miatt november elsejei hatállyal módosította a talajterhelési díjakról, a közterület-használatról, a helyi gyermekvédelemről és a helyi környezet védelméről szóló rendeleteit.


Vissza