Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Lemondott három képviselő

Közélet > Nagykovácsi

2009-04-21


2006-ban nagy választási sikert aratott az akkor megválasztott képviselő-testület. A Társadalmi Szerződésnek nevezett alapértékek mentén összeállt 13 fős csapat Bencsik Mónika polgármesterjelölttel az élén úgy nyerte meg a választásokat, hogy Nagykovácsi képviselő-testületében mind a 13 helyet megszerezték. 2008 őszére azonban meglazult ez az egység és hárman lemondtak képviselői mandátumukról.

Villányi Balázs
Közgazdász – politológus - tanár, a 2006-os választási kampány vezetője, a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság tagja, tiszteletdíját a Nagykovácsiban működő szociális alapítvány részére adományozta.

„Nagykovácsi első számú feladata egy új óvoda. Meg is nyertük a pályázatot, de az önrész előteremtésére nem születtek megoldások. Egy olyan területet próbált az önkormányzat fedezetül eladni az épülő református templom mellett kereskedelmi beruházás céljára, amivel nem értettem egyet. Elképzelésem az volt, hogy nem támogatjuk a belterületbe vonásokat, az ófalu-részt megtartani és megóvni szeretnénk az oda nem illő méretű és külsejű beruházásoktól. Amikor az óvoda pályázat önrésze miatt az egyik pillanatról a másikra dönteni kellett a református templom melletti terület eladásáról, s azt a testület 8:6 arányban meg is szavazta, tudomásul vettem a döntést és ott helyben lemondtam a képviselői mandátumomról. Ha a többség ilyen fontos kérdésben más álláspontot képvisel, akkor levonom a következtetéseket.” – nyilatkozta lapunknak Villányi Balázs. „Eddigi tapasztalataim szerint egy szervezet, ha sikert szeretne, nagyon szervezetten, jól megválogatott szakembergárdával, pontos akcióprogram szerint kell a dolgát tennie. Úgy éreztem, hogy erre megvolt a történelmi esély a Társadalmi Szerződéssel. Ezt a civil háttértámogatást nem szabad kihasználatlanul hagyni. Szakmai segítő körök létrehozásával háromfős kis szakmai csoportok konzultálnának a képviselőkkel, hiszen megvan minden képviselőnek, hogy mi az ő területe: ezzel a támogatással mindegyik kialakíthatná a maga jól megválogatott helyi szakembergárdáját.”

Balogh László
Közgazdász, harminc éves szakmai pályafutása alatt dolgozott a külkereskedelemben, foglalkozott banki projekt- és vállalatfinanszírozással. Jelenleg egy milliárdos cég ügyvezetője. Tiszteletdíját nem vette fel, egy alapítványon keresztül visszaforgatta az önkormányzathoz, míg meg nem alapított a nehéz sorban élő tehetséges gyerekek továbbtanulását támogató alapítványát Esélyt a képességeknek ! néven. A Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöki tisztét látta el.

„A testületi munka során azon törekvéseink, hogy pénzügyileg megalapozott döntések felé vigyük a testület munkáját, nem kaptak teret. A lehetséges alternatívák tárgyszerű mérlegelésének nem volt meg a lehetősége. A szabad vita hiánya gátolta a hatékony döntés előkészítést. Voltak olyan döntések, amibe sok munkát fektettünk, mint pl. Villányi Balázs a sportközpont pályázati kiírásába, ahol végül a hivatal ki sem írta a pályázatot. A Nagyszénáskertbe az óvodapályázati önrész reményében engedett kereskedelmi objektum telepítésével magam sem értettem egyet, de lemondásomat végül is egy belterületbe vonási ügy váltotta ki, szeptember végén. Ragaszkodtam hozzá, hogy a befektető számára kedvező döntést csak egy pénzügyi és jogbiztonságot adó közérdekű kötelezettségvállalási szerződéssel a kezünkben hozzunk, a szabályozási tervet csak ezután fogadjunk el, miután két korábbi esetben a befektető a számára kedvező döntés után cserbenhagyta a települést. A testület úgy szavazta meg a belterületbe vonást, hogy előterjesztésemet érdemben meg sem vitathatta.  Ekkor mondtam le.”

Baranyay Henrik
Élelmiszeripari mérnök egy külföldi tulajdonú cégnél. A képviselő-testületben alpolgármesterként dolgozott.

„A választott tisztség, az emberek bizalma miatt felelősséget éreztem a munkám iránt, sok energiát fektettem bele, de nem hozta meg a remélt eredményt. Olyan cégeknél dolgoztam, ahol az eredményközpontúság volt a cél. Próbáltam ezt a szemléletet a mi önkormányzatunknál is követni, de sajnos nem működött. Amikor az ember nem ér el eredményt a munkában, akkor döntenie kell, vagy változtat rajta, vagy abbahagyja és helyet ad azoknak, akiknek van új ötlete, amivel jelen esetben Nagykovácsi érdekeit szolgálja. Végső döntésemet a Bánya utcai, az épülő református templom melletti) 2 x 5000 m2 önkormányzati ingatlan értékesítésére vonatkozó határozat után hoztam meg. Ezt a területet (kb.: 55000 m2) az Önkormányzat tíz éve saját intézmények építésére tartja fenn. Azonos méretű terület értékesítését a testület ezelőtt egy évvel egyhangúan elutasította, pedig akkor a terveknek megfelelő ingatlanhasznosításra, egy sportközpont létesítésére lett volna lehetőség, nagyságrendileg hasonló bevétel reményében. Ebből időben gondoskodhattunk volna az esetlegesen nyertes pályázatok önrészéről, s nem kellett volna az idő rövidsége miatt egy elhamarkodott döntést hozni.”  

Vissza