Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Nemes célokért összefogni

Építészet

2005-12-01


November elsején, Mindenszentek napján avatta a Budakeszi Szépítő Egyesület és a Budakesser Gemeinschaft a budakeszi temetőben a két szervezet gyűjtéséből, több mint másfél millió forintból helyreállított Emlékezés keresztjét.Ez a kőkereszt azoknak állít emléket, akik Budakeszin születtek, de haláluk után idegen földben nyugszanak – hangsúlyozta Franz Huber, a Budakesser Gemeinschaft vezetője. Hidas Mátyás, a Szépítő Egyesület elnöke avató beszédében emlékeztetett arra, hogy a keresztet első alkalommal 1993-ban a Hagyományőrző Kör és akkori elnökének, dr. Merkl Hildának a támogatásával és dr. Siklósi Gyula szakértői munkájával újították fel. Idén a németországi és az itthoni gyűjtésnek köszönhetően sikerült a kőkeresztet restauráltatni és a közvetlen környezetét is rendezni. Köszönetet mondott mindazoknak, akik adományaikkal vagy kétkezi munkájukkal támogatták a munkálatokat. Köszönetet mondott tagtársának, Bechtold Gábor kertépítő mérnöknek a kereszt környezetének megtervezéséért és a kivitelezés művezetéséért. Kerekes Mihálynak a tereprendezésért, Raffai Jánosnak és feleségének, Zsuzsának a lelkiismeretes kivitelezői munkáért. A helyi civil szervezeteknek, polgároknak, a németországi és helyi vállalkozóknak az anyagiakon túl az erkölcsi támogatásért. A Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium igazgatónőjének és diákjainak, akik vállalták, hogy gondoskodnak a most kialakított Kegyeleti Liget karbantartásáról. „Ez az összefogás, ami az egyesület a korábbi munkái során is tapasztalt, az mutatják, hogy ebben a széthullott társadalmunkban is képesek az emberek együtt gondolkodni, nemes célokért összefogni, és azokért áldozatot hozni.”

A Hagyományőrző Asszonykórus rövid műsora után a keresztet Filó Kristóf plébános atya szentelte fel. A kereszt a keresztény ember számára üzenetet hordoz: ahogyan Krisztus szenvedése nem volt hiába való, úgy az én szenvedésem sem az, hiszen a szenvedés fel is emelheti az embert. Aki hagyja, hogy a szenvedés összetörje, az nem is érdemli meg az ember nevet. Krisztus halála óta a kereszt a feltámadás dicsőségét hirdeti nekünk.

Koós Hutás KatalinVissza