Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Illetékváltozás

Gazdasági rovat

2009-10-04


Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 21. § (1) bek. módosítása 2010. január 1-én lép hatályba.

Lakástulajdon szerzése esetén a visszterhes vagyonátruházási illeték alapja a lakástulajdon forgalmi értéke. Az illeték mértéke lakásonként 4 millió forintig továbbra is 2%, a forgalmi érték ezt meghaladó összege után azonban a korábbi 6% helyett 4% lesz. Lakás résztulajdonának szerzése esetén a 4 millió forintnak a szerzett tulajdoni hányaddal arányos részére alkalmazható az alacsonyabb, 2%-os mérték.


Vissza