Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


HELYREIGAZÍTÁSI KÉRELEM SZÕLÕSKERT-ÜGYBEN

Közélet

2005-11-01


Lendvay Endre alpolgármester jogi képviselője helyreigazítási kérelmet juttatott el szerkesztőségünkbe, mely szerint1. Lendvay Endre a képviselő-testület előtt tett felszólalását meghamisítottuk, mert arról tájékoztattuk Önöket, hogy korábban a TESCO a Szőlőskert területén lévő befektetési lehetőségek után érdeklődött.

Álljanak itt a tények.

Lendvay Endre a szó szerint önkormányzati jegyzőkönyv szerint a következőket mondta: „A Szőlőkert helyett – kiderült – a Barackosba kívánt jönni a Tesco. Ezzel kapcsolatban a képviselő-testület meghozta a döntését, oda nem kívánja, hiszen nem oda való. Eltelt egy kis idő és szeptember 6-án érkezett egy levél Budakeszi városhoz, amelyben vételi szándéknyilatkozatot terjeszt be a város felé a Tesco Globál Áruházak Rt., illetve a GT Invest Ingatlanforgalmazó Kft. együttesen. Ezúttal a Telki út melletti, a Darányi mögötti területet nézték ki maguknak, mint lehetséges fejlesztési terület.”

Ezt az információt a Budakeszi Iránytű a következőképpen foglalta össze: „Lendvay Endre alpolgármester arról tájékoztatta a testületet, hogy egy olyan megkeresés van a birtokában a TESCO-tól, mely szerint a Szőlőskert és a Barackos után a Meggyes-Darányiban létesítene áruházat.”

Amennyiben az érintettek úgy érzik, hogy valótlanságot közöltünk, úgy elnézésüket kérjük.


2. dr. Katona János jogi képviselő levele szerint a képviselői felszólalást meghamisítva valótlanul állítottuk, hogy a belterületbe vonáshoz szükséges iratokat Lendvay Endre alpolgármester küldte tovább a földhivatalba sürgősséggel, és ez az eljárás szokatlan gyorsaságával törvénytelen magánérdekeket szolgált.

Ismét a tények:

A szó szerinti jegyzőkönyv szerint a követezők hangzottak el: „…Kinek állt vagy áll érdekében a terület sürgős belterületbe vonása? A sürgősséget jól illusztrálja az az apró fejlemény, hogy volt egy olyan ügyirat, amely augusztus 5-én, pénteken érkezett a hivatalba és ezt Lendvay alpolgármester úr aláírásával már hétfőn, 8-án tovább is küldték. Váratlan gyorsaság! Ez a továbbküldés ismét úgy történt, hogy a fejlesztőkkel semmiféle megállapodás nem volt arra, hogy a tervezett utak területét köztulajdonba adják-e vagy például a belterületbe vonásból eredő jelentős felértékelési nyereségből milyen közérdekű beruházásokat hajlandók vállalni az itteni befektetők….”

„…A város két fő vezetője ezzel az eljárással nem egyszerűen magánérdekek érvényesítésében működött közre igen hatékonyan, de mint látjuk anyagi, üzleti hátrányt is okoztak a város számára….”

A Budakeszi Iránytű erről így tudósított: „…Kinek áll a terület belterületbe vonása oly nagyon érdekében, hogy amikor az ehhez szükséges iratok augusztus 5-én, pénteken megérkeztek a hivatalba, Lendvay alpolgármester azokat már 8-án, hétfőn sürgősséggel tovább is küldte a földhivatalba. (Ismét csak úgy, hogy a fejlesztőkkel semmiféle megállapodás nincs arra, hogy a tervezett utak területét köztulajdonba adják, vagy hogy például a belterületbe vonásból eredő jelentős felértékelési nyereségből milyen közérdekű beruházásokat valósítanának meg.)…”

„…A város két fő vezetője tehát nem egyszerűen és kizárólag a magánérdekek érvényesítésében működött közre, de ráadásul súlyos anyagi, üzleti hátrányt is okoztak a köz, a város számára….”


3. A Karolina u. 16-ban székelő jogi képviselő szerint októberi lapszámunk 17. oldalán Lendvay Endre az ingatlanforgalmazó rt. felügyelő bizottságában alcímünkkel azt a hamis látszatot keltettük, hogy Lendvay Endre alpolgármester a Szőlőskert beruházásban közreműködő ingatlanforgalmazó rt. felügyelő bizottságának tagja, pedig Lendvay sem a szőlőskerti beruházást lebonyolító cégben, sem más ingatlanforgalmazó cégben, sem a SALINAS Rt-ben nem visel felügyelő bizottsági tagságot.


Előző lapszámunkban nem közöltünk olyan információt, hogy Lendvay a szőlőskerti beruházó rt. felügyelő bizottságának tagja lenne. Lapunk tudósítása arról szólt, hogy az ominózus napirend előtti képviselői felszólalás szerint Lendvay Endre a SALINAS ingatlanforgalmazó rt. felügyelő bizottságának tagja. A „hamis” hírt helyreigazítanánk, de a rendelkezésünkre álló írásos dokumentumok éppen az ellenkezőjét bizonyítják.

A nyilvános cégbírósági adatnyilvántartás szerint ugyanis nem csak előző lapszámunk keletkezésének idején, hanem e sorok írásának pillanatában is Lendvay Endre több mint öt éve, 2000. március 17. óta „még mindi”g a SALINAS Rt. felügyelő bizottságának tagja. A SALINAS Rt. pedig szintén a nyilvános cégbírósági adatnyilvántartás szerint üzletviteli tanácsadással, ingatlanforgalmazással, ingatlan bérbeadással és üzemeltetéssel, ingatlankezeléssel, humán kutatás-fejlesztéssel, piac- és közvélemény-kutatással, vagyonkezeléssel, hirdetéssel és egyéb gazdasági szolgáltatással foglalkozik. Az rt. ügyvezetője szintén öt éve és szintén 2000. március 17. óta Agócs Gyuláné, aki a szőlőskerti többmilliárdos ingatlanvagyont jelenleg birtokló londoni SAFELEAR Trading Ltd. magyarországi megbízottja. Lendvay a felügyelő bizottságban már öt éve együtt ül Barborják Zsuzsannával is. A Barborják név a szőlőkerti ingatlanokat összevásárló Foenus Kft-ből már ismerősen csenghet, hiszen ott Barborják Károly és Barborják Zoltán nevével találkozhattunk. Dr. Barborják Zoltán Lendvay Endre bátyjával, Attilával együtt – Attila a szőlőskert ingatlanfelvásárlásoknál járt el ügyvédként - abban az időben voltak tulajdonosai a Karolina 16 Ingatlanhasznosító Kft-nek, amikor annak ügyvezető igazgatója Barborják Károly volt. Lendvay Attila és Barborják Zoltán egyébként jelenleg is tulajdonostársak az AUTÓVÉD Biztonságtechnikai Kft.-ben. Lendvay Endre pedig a SALINAS Rt-ben betöltött felügyelő bizottsági tagsága előtt, majd fél évig azzal egy időben (a szintén ingatlanokkal foglalkozó BIGGNET Kft. ügyvezető igazgatója volt. Lendvay ügyvezetése idejére esett az új-zélandi Trush Trading Rt. tagsága a cégben, melynek magyarországi megbízottja Lendvay Attila volt szintén ugyanebben az időszakban. A cég ellen idén nyáron a Fővárosi Bíróság felszámolási eljárást kezdeményezett, miután törölte a cégnyilvántartásból. Ez még mindig a nyilvános cégbírósági adatnyilvántartás.

Amennyiben a nyilvántartás valótlan adatokat tartalmaz, úgy Budakeszi polgárainak nincs oka azt feltételezni, hogy Budakeszi történetében páratlan sebességgel és önkormányzati segédlettel az ingatlanügyekben régóta érdekelt Lendvay-fivérek üzleti kapcsolatai tettek szert a szőlőkerti ingatlanokra az után, hogy a Helyi Építési Szabályzatot tavaly decemberben a képviselők tudta nélkül több ponton módosítottak a hatályba léptetésnél. Így került ki a szabályzatból többek között a Szőlőskertre is vonatkozó egy hektáros telekalakítási korlát, ami - a 2005. október 5.-i ülés előtt évek óta egységes önkormányzati szándékkal ellentétben - nagybevásárló központok, nagyberuházók és nagy profitot hozó beruházások számára is kívánatossá teszi ezt az igen szép és jó fekvésű budakeszi területet.Vissza