Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Színvonalmegőrzés és fejlesztés

Közélet > Nagykovácsi

2010-04-24


Nagykovácsi képviselő-testülete a település 2010. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 2,15 milliárd forintban határozta meg. A költségvetés egyensúlyának megteremtését pedig 34 millió forint likviditási hitel felvételével biztosítja. Bencsik Mónikát Nagykovácsi polgármesterét Antalóczy Péter kérdezte.

-   Mi rejlik e számok mögött?
-   Az érvényes pénzügyi szabályozás alapján az önkormányzatoknak feladataikat a bevételek számbavételére kell alapozniuk. Nagykovácsi képviselő-testülete a bevételek és a kockázatok reális mérlegelése alapján lehetőséget lát arra, hogy a helyi közszolgáltatások eddig elért színvonalát 2010-ben is fenn tudja tartani. A színvonalas működésen túl idén a közösségi vagyont gyarapító, nagyszabású fejlesztésekre is lehetőség nyílik. Mindehhez igen céltudatos gazdálkodás kell, ami azt jelenti, hogy a 2010. évi kiadások között elsődlegesen a kötelező feladatok ellátása szerepel, a nem kötelező feladatok finanszírozására csak kiemelt közösségi célok esetén kerülhet sor. A színvonal megőrzéséhez fontosnak tartjuk pl. az általános iskolában olyan kiegészítő szolgáltatások finanszírozását, mint a logopédus és a gyógytestnevelés. Az épület szokásos karbantartásán túl törekszünk az állagmegőrzésre is. Idén szeretnénk elvégezni az iskola teljes energetikai fejlesztését, ami a külső hőszigetelését és a fűtés korszerűsítését jelenti.

-   Milyen bevételekre számítanak?
-   A nagykovácsi lakosok által 2008. év után befizetett 2,5 milliárd forintnyi személyi jövedelemadó 8 %-a „helyben” marad: 2010-ben 195,9 millió forint illeti meg az önkormányzatot ezen a címen. Gondoljuk csak el, hogy ez a két és félmilliárd forint teljes mértékben fedezné Nagykovácsi 2010. évi költségvetési kiadásait, és nem lenne szükség sem hitelre, sem a helyi adók beszedésére. Tovább megyek a gondolattal, bár ezen összeget, 195,9 millió Ft/év, azaz az SZJA-befizetés 8%-át havi leosztásban visszakapjuk, ugyanakkor ÁFA-fizetés jogcímén éppen ugyanekkora összeget, mintegy 200 millió Ft-ot szed be tőlünk az állam. Így aztán az átengedett központi adó olyan, mint ha nem is kapnánk, mivel az egyik jogcímen kapjuk, egy másik jogcímen meg visszafizetjük.

A gépjárműadózás feltételei 2010-ben annyiban változtak, hogy a törvény módosította a befizetéseket és emelkedett az adó, ezért a tervezett bevétel a lakossági mutatók alapján) 15 %-kal több lehet. A várható bevétel ezen a jogcímen 53 millió forint.

Ami a normatív finanszírozást illeti, az állami költségvetési kiadások csökkentésére vonatkozó kényszer miatt idén alacsonyabb lett, mint 2009-ben volt. A korábbi években tisztán „fejkvóta” típusú leosztás érvényesült a közoktatási normatívák esetében. Tavaly óta azonban egy komplex teljesítménymutatónak való megfelelési „kényszer” is meghatározza a tervezést. Ennek a követelménynek a nagykovácsi oktatási intézmények a növekvő gyermeklétszám miatt meg tudnak felelni, ezért 143 millió forint összegben számoltunk állami támogatással. Mindehhez hozzátartozik, hogy az intézményi kiadások az óvoda és az iskola tekintetében majd 400 millió forintra rúgnak! Az állam a nevelési, oktatási intézmények működtetését egyre nehezebbé teszi és csak 35-45 %-ban finanszírozza, a hiányzó részt pedig az önkormányzatoknak kell kigazdálkodniuk.
A sajátos bevételek között legnagyobb súllyal a helyi adók szerepelnek. A 2009. évinél nagyobb bevételre számítunk, de a bevételi kockázat magas, hiszen 2010. január 1-jétől az iparűzési adót az állami adóhatóság fogja beszedni. Így a helyi iparűzési adó tekintetében, a 2010. évre vonatkozó feltöltést (december 20.-i határidős) a helyi önkormányzatok csak 2011. január végére kapják meg, mely a mi esetünkben kb. 9 millió forintot jelent és ez a likviditást nagymértékben befolyásolja az év utolsó hónapjában. Az adójogszabályok változása idén tehát bevételkiesést eredményez. Abban bízunk, hogy az új kormány átgondolja a jelenlegi változtatásokat és nem vezeti be azokat.

Az építmény- és telekadó helyi mértéke nem éri el a törvényi maximumot, és az építményadóban a lakásként használt ingatlanok esetében kedvezményrendszert is működtetünk. 2010-re sem változtatta meg a helyi adózás feltételeit a testület. Az építményadó-szabályozás 2005. óta nem változott. A telekadó mértékét 2007-ben megemeltük, azóta változatlan. Az építményadó bevételek 2009-ben növekedtek, ami az adóalanyok körének előző évi, adóellenőrzés nyomán bekövetkezett kibővülésének, és a sikeres hátralék-behajtásnak az eredménye. A telekadó-bevétel növekménye az új adóköteles területrészek miatt keletkezik 2010-ben. Ezen bevételek alakulása az önkormányzat és a helyi közösség közötti kapcsolatok intenzitásának fokmérője. A helyi adók befizetésének mértéke a lakosság együttműködési hajlandóságát tükrözi. 2010-ben a bevételeket 240 millió forinttal terveztük. Összességében a saját bevételt 2010. évben 75 millió forinttal tervezte a képviselő-testület.

A további forrás az önkormányzati tulajdonban lévő forgalomképes ingatlanok értékesítése és a túlkerítések rendezéséből tervezett bevételek. Ez mintegy 327 millió forintot tesz ki. A 2009. évi kötvénykibocsátás a bevételi oldalt jelentősen megnövelte: 2010-ben is rendelkezésre áll mintegy 322 millió forint. A különböző alszámlákon lévő pénzügyi alapokon, amik tartalékként szolgálnak, jelentős kamatbevételeket sikerült realizálnunk az előző évekhez képest, ezt a tendenciát kell követnünk a 2010-ben is. A külső beruházók által ígért, elmaradt beruházásoknál (Sharetsh, Nőgyógyászati Klinika, Édenpark) peres úton próbáljuk érvényesíteni a településrendezési szerződésekben foglalt vállalásokat.

-   Ebben az évben milyen fejlesztések várhatók a falu életében?
-   Az új 100 férőhelyes óvodát 2010 szeptemberében szeretnénk átadni és április elején kezdetét veszi a főtér rehabilitációja is. Bízunk benne, hogy államalapításunk ünnepét már egy megszépült és Nagykovácsihoz méltó környezetben tarthatjuk majd. Folytatjuk a zsíros-hegyi útépítést is, ami immár második szakaszához érkezett.

Budapesten a jövőben várhatóan rendkívüli mértékben megnőnek a víz-és csatornadíjak. Két éven belül nem kizárt az 1600-2000 Ft/m³ díj sem. Nagykovácsi víz- és csatornadíjai jelenleg is óriási terhet rónak a lakosságra. Ezt semmiképpen sem szeretnék tovább növelni, ezért már korábban önálló szennyvíztisztító és ivóvíz kutak létesítéséről döntöttünk. A szennyvíztisztító megépítését a szakhatóságok is támogatják, a tervet március végén tárgyalja az Agglomerációs Tanács, majd ezt követően kerül a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium elé, ahol a végleges döntés születik. Jelenleg csak elvi engedélyezési tervvel rendelkezünk, de kedvező döntés esetén megrendeljük a végleges tervet is, ami egyben meghatározza a szakhatóságok által előírt tisztítási technológiát. A beruházás anyagi feltételeit uniós pályázatból kívánjuk megteremteni. Az ivóvíz-kút építéséhez az engedélyeket már kérelmeztük az Vízügyi Igazgatóságnál, jelenleg a döntésre várunk. Az elképzelések szerint a jelenlegi zsíros-hegyi víztározó-medencében menne fel a fővárosi és a helyi kút vize, majd innen osztanánk szét. Bizakodásra ad okot, hogy a falu alatt megfelelő kapacitású vízbázis található.

-   Korábban felmerült, hogy a BKV helyett a Volánbusz jár majd Nagykovácsiba. Jelenleg mi a helyzet?
-   A BKV és a Volán közötti harcban, ha a két társaság nem tudott volna megegyezni, akkor a fővároson kívül a Volán üzemeltette volna a buszjáratot. Szerencsére ez nem így alakult. Az önkormányzatnak 2012-ig érvényes szerződése van a BKV-val, amit még 2005-ben a Gazdasági Minisztérium és a BKV kényszerített ránk. Ennek keretében közel húszmillió forinttal járulunk hozzá a 63-as busz fenntartásához. Ez így marad, hacsak a BKV fel nem bontja a szerződést.


Vissza