Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Otthon az iskolában

Közélet > Nagykovácsi

2010-06-22


Dér Zsuzsannával, a Nagykovácsi Általános Iskola, igazgatójával a tanév zárása kapcsán Antalóczy Péter beszélgetett.

-   Az utóbbi 10 évben Nagykovácsi lakossága szinte megduplázódott, mit jelent ez az iskola életében?
-   A helyi oktatási intézménynek Budapest közelsége miatt egyre nagyobb elvárásnak kell megfelelnie, ennek több oka is van. A fővárosban dolgozó szülők a család reggeli együtt indulása miatt gyakran budapesti iskolába járatják gyermekeiket; illetve akik a nagykovácsi óvodai férőhelyhiány miatt pesti óvodába helyezték el gyermekeiket, őket már szüleik nemigen hozzák vissza Nagykovácsiba. További nehézséget jelent az is, hogy a szülők a pesti és főként a II. kerületi iskolák színvonalához mérnek bennünket, így pedagógiai programunk megalkotásánál ezekhez az iskolákhoz kellett felzárkóznunk. Az utóbbi évek tapasztalatait alapul véve szerencsére ez a szemlélet már kezd megváltozni; ennek köszönhetően az elmúlt tanévben három első osztályt tudtunk indítani, ősztől pedig két nagyobb létszámú csoport indul. Míg 2007-ben 299 tanulónk volt, a 2010/2011-es tanévet már várhatóan 360 diákkal kezdjük. Korábban az alacsonyabb létszámú osztályok már előrevetítették a hatodik utáni osztályösszevonásokat, mivel ekkor már sokan hatosztályos gimnáziumban folytatták tanulmányaikat. Oktatásunk színvonalát is tükrözi, hogy diákjaink közül gyakorlatilag mindenkit felvettek a 6 évfolyamos gimnáziumi osztályokba. Reményeink szerint a most feljövő két nagy létszámú osztály mindvégig megmarad, s egyre több szülő bízza gyermekét a helyi iskolára. 

-   Hogyan tudnak megfelelni a megnövekedett elvárásoknak?
-   A pedagógia munka során továbbra is nagy hangsúly szeretnénk fektetni az eltérő képességű gyerekek személyre szabott és integrált fejlesztésére. A fakultatív programok kiválasztásánál igyekszünk figyelembe venni a szülők elvárásait, ennek jegyében már első osztálytól kezdve heti két órában lehetőséget nyújtunk idegen nyelv tanulására. Büszkék vagyunk arra, hogy diákjaink a 7-8. osztályban már FIT-nyelvvizsgát is tesznek német nyelvből. A nyelven kívül még informatikai szakkörrel, illetve sportfoglalkozásokkal (pl. röplabda, teremfoci, floorball) bővítjük a palettát. Különösen nagy öröm számunkra, hogy az iskola épületén belül működik a Nagykovácsi Alapfokú Művészeti Iskola, ahol zenét, néptáncot, balettet, képzőművészetet és színművészetet tanulhatnak a gyerekek. A napközi sem egyszerűen gyermekmegőrző, hanem lelkes kollégáink számtalan színes szabadidős foglalkozással igyekeznek a gyermekek értelmes időtöltését szolgálni, miközben azért a házi feladat is elkészül. Így a napközi nem nyűg és teher, hanem a tanítás utáni újabb kalandok és élmények játékos színtere. Oktatásunk színvonalát jelzik az évente elvégzett országos kompetencia mérések eredményei is. Diákjaink a fővárosi iskoláknál magasabban, az országos szintnél pedig jóval magasabban teljesítenek. A továbbtanulási arány iskolánkban 100%: mindenkit az általa megjelölt első, vagy a második intézménybe felvesznek. Nyáron az iskola külső homlokzati szigetelését és színezést kívánjuk elvégezni, ami remélhetőleg az épület esztétikai megjelenését is javítja majd.

-   Az intézmény az Öko-iskola címet is viseli? Mit jelent ez a gyakorlatban?
-   Valóban így van, 2007-ben kaptuk meg először az ezt címet. Ez fontos állomása volt a környezettudatos nevelésnek, mivel a „Zöldfülűek klubja” ekkor már évek óta működött.  A címet háromévente pályázat útján kell megújítani, ezt az idén is elnyertük. Szakemberek közreműködésével ismeretterjesztő előadásokat szerveztünk a barlangokról, denevérekről és a Buda- hegység védett növényeiről. Immár hagyományossá váltak az őszköszöntő és a Föld-napi kirándulások. A madárbarát iskolában sor kerül a madárgyűrűzésre, a madárodúk kihelyezésére és a téli madáretetésre. Bevezettük a szelektív hulladékgyűjtést, ősszel és tavasszal pedig papírgyűjtést is tartunk. Az osztályok rendszeresen kirándulnak, amikor egy-egy kijelölt témát dolgoznak fel. Épp ennek jegyében zajlott a május 21-22-én tartott Biodiverzitás nap, a GEO-magazin főszerkesztőjének (akinek gyermeke szintén az iskolánkba jár) Koszó-Stamberger Kingának kezdeményezésére, amely a Nagykovácsit körülvevő természeti értékek feltérképezését tűzte ki céljául. További terveink között szerepel a szabad téri tanterem kialakítása, ahol közvetlen lehetőséget szeretnénk biztosítani a környezet- és természetvédelmi szemléletű oktatás elmélyítésére.
Az iskola nem csupán az oktatás színtere, hanem nagyon fontos közösségalkotó erőt jelent a falu életében, hiszen az itt eltöltött évek alatt a gyermekeknek barátaik és társaik körében nagyon sok szép élményben van részük. Az ingázó gyerekek mindebből kimaradnak, mivel nem kötődnek se ide, se oda. Alapvető célkitűzésünk, hogy az iskolánkba járó gyerekek védett családias környezetben, hozzáértő pedagógusaink segítségével éljék meg ezeket a szép diákéveket, mert így a későbbiekben a falu közösségéhez is jobban fognak kötődni. 

Antalóczy Péter


Vissza