Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Törvényesség és tolerancia

> Budajenő

2005-12-01


Előző számunkban már olvashatták az időközi polgármester választáson induló jelöltekről készített bemutatkozó írást. A november 6-án megtartott polgármesterválasztáson visszalépés miatt két jelölt közül választhatott a település választásra jogosult lakossága (1166 fő). Szakács Tamás független jelölt 212 érvényes szavazatával szemben Budai István, szintén független jelölt 384 szavazatot kapott, így már mint polgármester válaszolt lapunk kérdéseire egy rövid interjú keretében.Polgármester úr, engedje meg, hogy először is gratuláljak választási győzelméhez! Kérem, hogy néhány gondolat erejéig ossza meg a választásokat megelőző ill. követő napjainak első benyomásait, élményeit az újság olvasóival! Milyen tapasztalatokat szerzett a kampány ideje alatt?

A választás előtti napok érdekesen alakultak. Én következetesen tartottam magam az általam elképzelt forgatókönyvhöz, míg mások megpróbáltak kimozdítani arról a határozott iránytól, amit követtem. Kívülről és belülről (ezeket nem kívánom kifejteni) befolyást szerettek volna gyakorolni a választások eredményére. Miután én ezektől teljességgel elhatároltam magam, nem maradt más, mint a szavazás, ami eldöntötte az eredményt. Ez a kampány felszínre hozott olyan dolgokat, amelyen mélyen el kell gondolkodnom. Ezek azonban nem befolyásolják azt a programot, amit meghirdettem. Az általam meghirdetett programot tartalmában, szellemiségében és stílusában feltétlenül követni fogom.

Mit tart legfontosabb, rövid távú feladatának?

Nagyon fontos megteremteni a civil szervezetek és a választott képviselő-testület együttműködését a település alapvető kérdéseinek megoldásában. Ez nem lesz egyszerű, mivel számos területen megoldhatatlannak látszó ellentétek vannak. Ezeket az ellentéteket szeretném fokozatosan feloldani. Ez egy komoly „béketeremtő és békefenntartó” művelet.

Milyen a kapcsolata a testület tagjaival, hogyan látja az együttműködés lehetőségét?

Úgy gondolom a testület minden tagjával elfogadható a kapcsolatom. A többségük támogatja az általam meghirdetett programot. Miután minden képviselő velem együtt független, az üléseket úgy kívánom vezetni, hogy mindegyik képviselő szabad akaratából önállóan hozza meg a döntéseket. Természetesen a vitában fontos a konszenzusra törekvés és a tolerancia.

A Hivatal működése terén kíván –e lényegi változtatásokat a rendelkezésére álló szűk egy év alatt?

A hivatal működését nem tervezem megváltoztatni az elkövetkezendő egy évre. Azonban szeretném elérni, hogy jobb körülmények között végezhessék munkájukat. Javítani kell a gazdálkodási tevékenységen, az adók kezelésén, a pályázati munkán és a műszaki szakhatósági tevékenységen. Ezért egyes területeket célszerű megerősíteni. Összhangba kell hozni a törvényességet a toleráns ügykezeléssel.

Végezetül mit üzenne Budajenő polgárainak?

Azt üzenem a falu teljes lakosságának hogy függetlenül attól, hová tették le a voksukat, aki tisztességesen közelít, az tisztességes bánásmódban is részesül.

A másképpen gondolkodókat sem korlátozzuk abban, hogy kifejtsék a véleményüket, de ez nem jelentheti azt, hogy a település többségének akaratát figyelmen kívül hagyva további feszültségeket keltsenek. Törekedni kell arra, hogy minél több olyan közös rendezvény legyen, ahol a „régiek” és „újak együtt tudnak örülni és ünnepelni.


Simon István


Vissza