Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


„Arcélek választás előtt”

> Budajenő

2005-11-01


A 2005. november 6-ai időközi polgármester választáson induló jelöltek közül hárman gyűjtötték össze a kellő számú, induláshoz szükséges ajánlószelvényt.Dr. Szakács Tamás már korábban belekóstolhatott a faluvezetés mindennapjaiba, hiszen 2002 áprilisától fél éven át az akkori testület megbízásából állt az önkormányzat élén. A jelenleg 41 esztendős (alapvégzettségét tekintve erősáramú villamosmérnök) mérnökközgazdász oklevéllel is rendelkező szakember „professzionális” projektmenedzsmentet és tanácsadási szolgáltatásokat nyújtó cég vezérigazgatójaként szeretné eddigi tapasztalatait, kapcsolati tőkéjét is felhasználni győzelme esetén a Budajenő önkormányzata előtt tornyosuló feladatok megoldásánál.

A három évvel ezelőtti „válságmenedzseléshez” hasonlóan látja a falu rendbetételének esélyeit. Az akkori feladatok egy feltáró jellegű, rövid távú válságkezelés keretei között a hivatal és az alapintézmények működőképességének biztosítását tették lehetővé, amelyek – szavai szerint – megmentették Budajenőt a pénzügyi csődtől. A mostani helyzetben egyik fő feladatának tekinti egy hosszú távú költségvetési stratégia kidolgozását, amelynek fontos pillérei a helyi jogszabályok és a területfejlesztések (törvényességi) felülvizsgálata.


Budai István (56 éves) 20 éve került kapcsolatba Budajenővel, mint egy zártkerti ingatlan tulajdonosa és szinte a kezdetektől részt vett a helyi közéletben a végzettségének megfelelő szaktudásával, ismereteivel. (A Kossuth Lajos Katonai Főiskola hallgatójaként szerzett építőgépész üzemmérnöki polgári képesítést, majd mint honvéd tiszt a BME építő és gépész szakán diplomázott.) Megszervezte a zártkerti ingatlanok teljes áramellátását és a részleges vízellátását, és az ún. Szőlő hegy II. beruházásokhoz kapcsolódóan az összközművel való ellátását is.

Az utóbbi években a testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának tagjaként a falu továbbfejlesztési stratégiájának megfogalmazásában is szerepet vállalt. Alapvető céljának tekinti a település egységének megteremtését a folyamatban lévő fejlesztések (szennyvíztisztító, Szőlőhegy II. beruházás) szakszerű és magas minőségi színvonalú beindítását, megvalósítását.

A területfejlesztésnél olyan megoldásokat tart célszerűnek, amelyek a „szélsőséges” felfogások helyett az élhető, megvalósítható jövőképet biztosítja Budajenő számára. „Múljon el a rossz érzés” pl. a Szőlőhegy II. beruházással kapcsolatban.

Vezetési filozófiájának része egyrészt egy „áttekintő rend” kialakulása az önkormányzat működésében „katonás fegyelemmel”, másrészt fontosnak tartja a kommunikációban a „józan emberi nyelvre lefordított célok, feladatok tálalását” a lakosság felé, akikre nem mint „alattvalókra” kell tekinteni, hanem partnerekre.

Saját hivatásának területéről vett hasonlattal élve „béketeremtő- és fenntartó” szerepnek fogja fel a polgármesteri pozíció betöltését, küldetését. A folyamatosságot is képviselve a megújulást szolgálni.


Vámos László (54 éves) üzemgazdász. 1981-ben letelepedett az NSZK-ban, első kereskedelmi cégét 1985-ben alapította.

A rendszerváltás hajnalán itthon is vállalkozást alapított, a leasing-piachoz kötötték érdekeltségei. Azóta több vállalkozásban is résztulajdonos. Két éve költözött Budajenőre, a volt orvosi rendelő közel száz éves épületét újította fel. Állítása szerint a falut az egészséges környezet miatt választotta: a friss levegő, a falusias nyugodt életmód, a jó iskola, a természet közelsége és a nyílt lelkű, őszinte emberek közössége volt az, ami ide vonzotta. Az embereket megosztó, Budajenő falusias jellegét fenyegető „Szőlőhegy II” lakótelep kialakítását ellenzi. Elhatározása szerint minden tudásával és munkabírásával ezt a beruházást kívánja megakadályozni, de legalább szerényebb, ésszerűbb mértékűvé tenni, vagy más irányba terelni. Olyan tevékenységeket és beruházásokat támogatna, ami a helyi adottságokat és értékeket erősíti, és nem lerombolja azokat. Ilyenek a főváros közelségére alapított kulturális-, bor- és falusi turizmusban és rekreációban rejlő lehetőségek, ennek hozadékaként a munkahelyteremtés, valamint a helyi vállalkozások támogatása.Vissza