Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Harmadszor is: Bencsik Mónika!

Közélet > Nagykovácsi

2010-10-12


A 2010. évi önkormányzati választásokon Bencsik Mónika a szavazatok 50,35%-ával, azaz 1360 szavazattal a nagykovácsiak bizalmából immár harmadik alkalommal nyerte el a polgármesteri széket. Villáminterjú keretében beszélt terveiről, a polgármesteri munka folytatásáról.

-   Nagykovácsi jelenlegi hitelállománya valamivel több, mint 426 millió forint. Az új óvoda üzemeltetése által megnövekedett költségeket, valamint a 2012-2015 között éves szinten 45 millió forintot meghaladó törlesztéseket hogyan szeretné kigazdálkodni? Hogyan kívánja a bevételeket növelni és a kiadásokat csökkenteni?
-   A kiadások csökkentésére nincs mód, viszont a beruházások hitelének törlesztése az elmúlt nyolc évben is egyszerű módon történt. Egyrészt a működési és vagyoni bevételeket elkülönítettük egymástól, másrészt nekünk is fel kellett ismerni, hogy a pénzeinkkel tényleges gazdálkodást kell folytatni. A kamatbevételeink a rossz gazdasági körülmények és a nagyon minimális banki kamatok mellett is az első félévben meghaladták a húszmillió forintot. Továbbra is töretlenül bízom ebben a módszerben, vagyis a vagyongazdálkodási műveletekkel és a napi cash flow figyelésével kézben tudjuk tartani a hitelek törlesztését. Ehhez még hozzá kell tennem, hogy Nagykovácsi ingatlan vagyona megmaradt az elmúlt 20 évben; a vagyongazdálkodás körében egyes vagyonelemeket eladunk, ugyanakkor vásárolunk helyette vagy újakat alakítunk ki. Amennyiben az eladásokból bejövő pénzösszegeket le tudjuk kötni, megint csak egy biztos tartalékhoz jutunk, amely a hiteltörlesztések fedezetéül szolgál. A működési költségek az új óvoda megépítésével növekedni fognak, ez viszont azt is magában foglalja, hogy az idei költségvetés tervezésekor sokkal szorosabbra kell fogni a kiadásokat, s összehasonlító elemzéseket kell végezni az intézmények bevételei és kiadásai között. Különösen kiemelném, hogy a nevelési és oktatási intézmények költségvetésébe beleszámít az állami normatíva is, ami az új óvoda esetében 125 gyermeket jelent. Bízom abban, hogy az új adózók, illetve adózási rendszerek is hozzásegítenek bennünket az óvoda problémamenetes működtetéséhez.

-   Hogyan kívánja kezelni a falu folyamatos létszámnövekedését? A beköltözés és a kiszolgáló infrastruktúra egyensúlyának megtartását, illetve javítását?
-   Ez már 2002-ben és az előtte lévő ciklusokban is fő problémánk volt. Az ideköltözést az önkormányzat alapvetően nem tudja megakadályozni, viszont építési tilalom elrendelésére van lehetőség az egyes településrészeken. Véleményem szerint nem a betelepülést kell megakadályozni, hanem az újonnan érkezettekkel kell szorosabb kapcsolatot kialakítani. Ha önmagukat és a cégeiket is ide jelentik be, hozzájárulnak a falu adóbevételeinek növekedéséhez. Ami az infrastrukturális fejlesztéseket illeti, jó ütemben haladnak, viszont a Zsíros-hegy mintegy 800 lakóingatlanának csatornázása még várat magára. Amíg ezt meg nem oldjuk, addig sajnos normális minőségű utakra sem lehet számítani. Amennyiben a faluban tervezett önálló szennyvíztisztító megépül, akkor lehetőség nyílik a zsíros-hegyiek csatorna gondjainak megoldására is, ami egyben a következő ciklus legnagyobb feladata lesz. A szennyvíztisztító telep előkészítésén már négy éve dolgozunk, a további pozitív döntések birtokában KEOP-pályázat keretében kívánjuk megvalósítani. Ezen kívül még szintén prioritást élvez az általános iskola felújítása és bővítése, mivel most már szüleik egyre több gyermeket hagynak itt a felsőbb osztályokban is. Az oktatás terén egyébként egy akár magasabb szintű intézményben is lehetne gondolkodni, amit én a Tisza-kastélyban képzelnék el.

-   Mit és mikor kíván tenni a vízdíjak országos átlagárának elérése érdekében? Mit és mikor kíván tenni a “készenléti díj” megszüntetése ügyében?
-   A készenléti díj megszüntetésére nem látok lehetőséget, hiszen a rendszer ettől üzemel. A hálózat fenntartási költségeket sajnos azok a lakosok fizetik meg azokon a szakaszokon is ahol nem rendelkezünk bekötésekkel a szolgáltatást igénybevevő lakosokkal. A Pók utca feletti és a Nagyszénás utcai területek nagyon lassan épülnek be, ugyanakkor 25 km-es rendszert kell keringetni és ez nagyon megdrágítja a szolgáltatást. Véleményem szerint a Víziközmű Kft. működését is újra kell gondolni. A szerződést 1999-ben kötötték az Fővárosi Csatornázási Művekkel (FCsM), amit 2008-ban sikerült bizonyos mértékben módosítani az együttműködés feltételein. A probléma kezeléséhez ez azonban még mindig nem elégséges. A szennyvíztisztító és az ivóvízkút létesítése új alapokra fogja helyezni ennek a szolgáltatásnak a számszaki adatait is. A közeljövőben a fővárosi politika megváltozása az FCsM-en belül is változásokat idézhet elő, amik majd jelentős kihatással lesznek az itteni helyzetre is.

-   Miként tervezi megvalósítani Nagykovácsi természeti értékeinek megóvását? Milyen lépéseket tesz a környezet védelmében?
-   A védett területek további védelmének fenntartása a természetvédelmi hatóság feladata. Az erdészettel tárgyalásokat kívánunk folytatni a Nagykovácsi körül folyó erdőirtások megakadályozására. Kulturált formában tovább folytatjuk a szelektív hulladékgyűjtést, amiben komoly szerepet szánunk a környezettudatos nevelésnek.
Ezúton is megköszönöm a nagykovácsiak belém vetett bizalmát, aminek majd az elkövetkezendő négy évben is igyekszem megfelelni.

szerkesztette: Dr.Antalóczy Péter
forrás: http://nagykovacsi.net


Vissza