Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Honlapfejlesztőket keres Herceghalom

Gazdasági rovat

2011-05-06


Pályázatot írt ki Herceghalom az önkormányzati internetes portálrendszer létrehozására, mely naprakész információkat nyújt a település mindennapi életéről, az önkormányzat és intézményei működéséről. A pályázatok beadásának határideje június 30.

A pályázaton azon jogi, ill., jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok indulhatnak, akik megfelelő szakmai referenciával rendelkeznek elsősorban önkormányzati portálok készítésében.
A pályáztató a pályázat érvénytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

FORMAI ELVÁRÁSOK:
1. legalább három referencia benyújtása, ill. megjelölése
2. árajánlat elkészítése a portál megvalósítására a segédanyagban felvázolt koncepció  alapján 
3. az árajánlat külön tüntesse fel az önkormányzat oktatási intézményi honlapjának  elkészítési költségét (CMS rendszer)
4. az árajánlat opcióként tartalmazza az arculati terv - a már meglévő logó  felhasználásával –  elkészítésének árajánlatát is. Az önkormányzat elvárja, hogy a  pályázat tartalmazza  az  arculati tervet elkészítő grafikus saját referenciaanyagát és a grafikusi felsőfokú  végzettségét  igazoló dokumentumokat.
5. 3 db grafikai látványterv készítése, a kiválasztott anyagon a megrendelő 3szori  változtatást  eszközölhet.

AZ ELKÉSZÍTENDÕ PORTÁLLAL SZEMBENI TARTALMI ELVÁRÁSOKAT AZ 1-2. SZ. MELLÉKLET TARTALMAZZA, MELYET A PÁLYÁZAT KIÍRÓJA BIZTOSÍT TÉRÍTÉSMENTESEN AZ ÉRDEKLÕDÕK RÉSZÉRE, ILLETVE A PORTÁL FELELJEN MEG AZ ALÁBBI ELVÁRÁSOKNAK:

1. Nyílt szabványok használata
2. Moduláris felépítés
3. CMS rendszer
4. Az elkészítendő portálnak meg kell felelnie a speciális adatvédelmi, adatbiztonsági követelményeknek  http://ekk.gov.hu/hu/ekk/jogihatter
5. A pályázatnak tartalmaznia kell a portál üzemeltetésére, karbantartására, bővítésére, utólagos munkákra, oktatásra vonatkozó szolgáltatások részleteit
6. Az árajánlat tartalmazza az elkészült rendszer üzemeltetését 2 éves és 5 éves időtartamra
7. Az árajánlat tartalmazza a vállalási összeg részletes bontását, a rendszer főbb funkcióira és a kapcsolódó szolgáltatásokra. A részelfogadás lehetőségét az önkormányzat fenntartja.
8. Pályázó vállalja, hogy az elkészítendő oldal összes kódját átadja szerződés keretében a kiíró részére. Az elkészült rendszer minden szoftver eleme a megbízó önkormányzat tulajdonát képezi különös tekintettel a rendszer forráskódjára, paraméterezésére és adatbázishoz kapcsolódó elemeire. Az önkormányzat fenntartja magának a jogot, hogy a rendszert saját tulajdonaként esetlegesen továbbfejlessze.

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSI HELYE, HATÁRIDEJE ÉS MÓDJA:
Herceghalom Polgármesteri Hivatalában (2053 Herceghalom, Gesztenyés út 13. )
2011. június 30-án, 16 óráig, ill. postai úton a feladási határidő 2011. június 30-án, 24 óráig.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2011. augusztus 9.
A pályázat nyertesével a Képviselő-testület 2011. augusztus 10-ig szerződést köt.

A pályázattal kapcsolatos kérdéseket 2011. május 31-ig a következő e-mail címre várjuk: polghiv@herceghalom.hu.
A pályázati kiírás mellékletét képező segédanyagok a fenti e-mail címen térítésmentesen beszerezhetők..


Vissza