Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Kiugróan jó év volt a tavalyi

Közélet > Nagykovácsi

2011-05-16


Bencsik Mónika független polgármester-jelöltet harmadszor választotta meg Nagykovácsi a település élére az őszi helyhatósági választásokon, 50,35%-os szavazati aránnyal. A Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás alakuló ülésén pedig Nagykovácsi polgármestereként a társulás elnöke is lett. E két minőségében nyilatkozott lapunknak az elkövetkező időszak várható változásairól.

-   A 2010 kiugróan jó év volt Nagykovácsiban: megújult a Fő tér, új óvoda épült és utat építettünk a Zsíros-hegyen. A tavalyi költségvetésünket 2,1 milliárd forintra terveztük. A zárszámadás tényszáma 1,67 milliárd forint lett. 2010-ben 1,1 milliárd bevétel mellett 1,6 milliárdot adtunk ki. Az ötszázmilliós többlet pótlásával feléltük a tartalékainkat, ezért 2011-ben sokkal realistábban terveztünk: 1,4 milliárd forinttal fogadtuk el a költségvetésünket. Inkább évközi módosításokkal igazítjuk majd ki a számadatokat.
Az első negyedévben mindjárt két nyertes uniós pályázattal indultunk: százhárom millió forint az általános iskola energetikai felújítására és nyolcvanmillió forint felszíni vízelvezetésre. Az általános iskolai közbeszerzési eljárást már le is folytattuk és júniusban kezdődik a teljes hőszigetelés és a tornacsarnok megújítása. A tornaterem rugalmas padlózatának kialakítása az önkormányzat saját keretéből történik.
A felszíni vízelvezetésre nyert 80 millió forintot négy nagylejtésű utcánkra – a Rózsa, a Vértes, a Kökörcsin és a Forrás utcára - fordítjuk, ahol az útépítés kivitelezhetetlen a csapadékvíz elvezetésének megoldása nélkül. Csak a Forrás utcában huszonöt millió forintba kerül a beruházás, a szilárd útburkolat további hatvanmillió. A Forrás és a Vértes utca kiemelt gyűjtő utak, a Vértes utca aszfaltozása is sürgető, mert az Ady Endre utcához csatlakozva az érintett lakóövezet forgalmát a település határára terelné. Ebben a ciklusban a Forrás utca megépítésére látunk lehetőséget. A közbeszerzést elindítottuk, nyáron ez a munka is megkezdődik.

-   Mennyi az önkormányzat hitelállománya?
-   Majd négyszázmillió forint. Több hitelünk kifut 2012-ben. A két nagyobb hitel, a tavalyi kötvénykibocsátás és a Fő téri beruházásra igénybe vett MFB-hitel törlesztése azonban két cikluson át is eltart. További hitelfelvételt nem tervezünk. Idén talán arra is lehetőségünk lesz, hogy a kötvényeinkre előtörlesszünk, ha a forint erős lesz az euróval szemben, és a tavalyi uniós pályázatainknak végelszámolása is megtörténik, melyből hetvenmillió forintra számítunk.
Az évet egyébként önkormányzati telekvásárlással kezdtük: egy húsz éve húzódó kisajátítás végén közel 30 millióért egy ezer négyzetméteres ingatlant vettünk a falu szívében, azon az öthektáros területen, ahol az új óvoda és a református templom is megépült. Egészségügyi intézmény létrehozását tervezzük itt. Fedezetként egy nagy értékű ingatlan eladása szolgált ugyanezen az öt hektáron, ahol egy kereskedelmi és szolgáltató központ készül.

-   Szerencsés-e, hogy az óvoda mellett kap helyet egy kereskedelmi centrum?
-   Nem nagy bevásárlóközpontra kell gondolnia. Egy normálméretű élelmiszerbolt mellé kávézó, könyvesbolt és hasonló szolgáltatást nyújtó kereskedelmi egységek kerülnek. Talán így többen mennek gyalog vagy biciklivel a boltba, ráadásul az anyukák könnyebben elintézhetik a bevásárlást az óvoda mellett, s nem jelent egy további autós programot a számukra. Éppen az iskola és az óvoda közelsége miatt ide költöztetnénk a védőnői és a gyermekorvosi szolgálatot is. Fontos szempont még, hogy mivel nincs a település méretének megfelelő élelmiszerbolt Nagykovácsiban, lakosaink nagy része a II. kerületi bevásárlóközpontban költik a pénzüket, miközben az ottani kereskedelmi egységek az iparűzési adójukat nem Nagykovácsi önkormányzatának fizetik.

-   A lakóövezet közvetlen szomszédságába telepített üzletház inkább logisztikai szempontból kelthet aggodalmat, a parkolás és a kamionok áruszállítása okozta forgalom és zaj miatt.
-   A szállítási időszak és az autók méretének beszabályozásával, a rakodás alagsori területre szorításával védenénk a lakókat. Az egy hektáros területen, ami tízezer négyzetméter, a beruházónak a parkolást is meg kell oldania. A terület az Ady E. – Pók u. tizenhat méteres szélességben megépített új útjain megközelíthető, s nem terheli a főutcát.

-   Elegendőek-e az önkormányzat bevételei a működési kiadások fedezésére?
-   Oktatási intézmények állami finanszírozása a költségek 30-40%-át fedezi csak. Építmény- és telekadót is emeltünk, ami nem népszerű lépés, de csak a törvény által megengedett szint 50-60%-át használtuk ki és a kedvezményi rendszert is megtartottuk. A telkeseket építkezésre és mindenkit állandó bejelentkezésre ösztönzünk. A döntésre az új óvodánk fenntartásához elengedhetetlenül szükség volt. Az a rémhír is járja, az alapítványi művészeti iskolánktól teljes mértékben megvonják az állami finanszírozást, pedig több mint 300 gyermekünk jár oda.

-   Lesz-e hulladéklerakó a Zsíros-hegyen?
 Nincs ok az aggodalomra. Önkormányzatunk tagja a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásnak, amely uniós pályázaton hulladéklerakók rekultivációjára és hulladékgazdálkodási rendszer kiépítésére pályázott. A hulladéklerakó rekultivációs pályázatból már kiléptünk. A másik témában az önkormányzat figyelembevétele nélkül a tervező cég egy önkormányzati tulajdonú beépítetlen telket jelölt meg az anyagában, amelyre testületi döntés nincs és szakmailag sem támogatjuk. Ugyan még nem született döntés, de a testület előreláthatólag a pályázatból való kilépést választja. Új, őrzött hulladékudvart a leendő szennyvíztelep mellé tervezünk, mely a lakóövezettől való távolsága miatt nem csorbítja majd a lakosok életkörülményeit.

-   Az M0 nyomvonalában van-e valamilyen fejlemény?
-   Újdonság, hogy a legutóbb véleményezésre kapott anyag szerint Nagykovácsi és Remeteszőlős között végig alagútban futna az út. Fenntartással fogadom az új híreket, mert amíg nincs engedélyezési terve a beruházásnak, addig a megvalósulásban csupán reménykedni lehet.

-   A nagykovácsi főutca aszfaltozását – ami nem önkormányzati tulajdon – milyen eszközökkel tudja a település kikényszeríteni az Állami Közútkezelőtől?
-   Megegyezésre jutottunk, hogy a tavaszi kátyúzásnál megpróbálnak jelentős javulást elérni az útfelület minőségében. Mivel a Közútkezelő a Magyar Fejlesztési Bank felügyelete alá került több állami tulajdont kezelő céggel együtt, az MFB igazgatósághoz fordulunk, hogy a 2012-es útépítési tervekbe vegyék be a nagykovácsi utat is. A terveket azonban nekünk kell elkészíttetnünk, részletezve a vezetékek földkábelbe helyezését, a csapadékvíz-elvezetést, az esetleges nyomvonal-módosítást, a forgalomlassítást. Hallgatói ötletpályázatot írtunk ki egyetemistáknak, ugyanúgy, mint a Fő térnél, amely egyébként nívódíjas lett: az urbanisztikai társaság közterületi szaka és egy nemzetközi zsűri döntésének köszönhetően május 12-én Makón lesz a díjátadás.

-   A Pilis-Buda-Zsámbék Kistérségi társulás elnökeként mik az elképzelései?
-   Az együttműködés annak idején kényszertársulásként indult olyan kötelező önkormányzati feladatok ellátására, amit ha nem kistérségi összefogással látunk el, az állam nem finanszírozza, míg együttműködés esetén plusz normatívát biztosít. Ide tartozik a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat; a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra már csak pályázatok útján kapunk támogatást. A logopédia és a gyógytestnevelés a pedagógiai szakszolgálaton keresztül valósul meg. Az együttműködés előnye a szakmai felügyelet.
A tavalyi tisztújító szavazás után a munkaszervezetet is áthoztuk Pilisvörösvárról Nagykovácsiba, hogy könnyebb legyen a napi kapcsolattartás. Ebben a ciklusban olyan feladatok ellátásban is együttműködnénk a tagtelepülésekkel, amit nem ír elő kötelezően a törvény, mint pl. a belső ellenőri, a gyepmesteri, a katasztrófavédelmi és polgárvédelmi feladatok ellátása. Összefogással jobb, mégis olcsóbb szolgáltatást kapunk. A közös munkaügyi ellátás is megérdemelne egy próbálkozást, hogy egy jól felépített szervezet minél hatékonyabban működhessen.

Koós Hutás Katalin


Vissza